Pod hvězdami

Sbírání sad stejných i rozdílných karet.

Krajina mnoha tváří

„Stačí jen sklopit zrak a z hvězdné noční oblohy shlédnout na planetu pod námi, abychom viděli, že krása nás obklopuje! Biomy planety Země jsou stejně rozmanité a podivuhodné jako živočichové, kteří je obývají.“

Po loňském úspěchu duelovky Hvězdáři sáhli Rexové po dalším titulu autorské dvojice Bena Pinchbacka a Matta Riddleho, která stála i za velmi dobrými roll-and-write hrami – rybařící Fleet: The Dice Game a farmařící Three Sisters. Ilustrace obstarala Beth Sobel, proslavená svou prací Na křídlech, Vinohradu či Kaskádii a Arboretu.

Pod hvězdami je až pro pět výzkumníků a předmětem bádání již nejsou nebeská tělesa nýbrž biomy, tedy dílčí oblasti biosféry charakterizované určitým typem biotických a abiotických podmínek, především klimatickými a hydrologickými faktory či půdními a geologickými poměry, které dávají vznik určitým charakteristickým typům rostlinných a živočišných společenstev. Ale žádné strachy, světově uznávaných třicet jedna biomů je v této karetce zredukováno na osm, které hráči zkoumají a zapisují si k nim poznatky do svého deníku. Zbývá tak pozornost pro samotné hraní, jehož vítězem se stane ten, který svůj deník koncipuje dostatečně rozsáhle i pestře!

Hra po dohrání.

Jak zkoumat a zapisovat do deníku

V krabičce je spolu s pravidly ukryt pouze bodovací bloček a balíček 112 karet, který je tvořen 103 kartami biomů osmi druhů s rozlišnou pravděpodobností výskytu, 6 karet mraků, 1 karta slunce, 1 karta konce hry a 1 karta začínajícího hráče. Podle počtu hráčů je proporčně balíček biomů umenšen a do něj dle odpočítaných karet od konce vsunuta karta konce. V pěti hráčích bude karta konce v pořadí od spodu balíčku šestnáctá, ve čtyřech třináctá, ve třech desátá a ve dvou hráčích sedmá.

Hráči do počátku dostanou po třech kartách. Následně je vedle dobíracího balíčku vyložena šestice karet mraků a tato řada je zakončena kartou slunce. Poté je postupně odhaleno osm počátečních karet biomů. Šest z nich je vyloženo po jedné pod mraky a další dvě po jedné pod mraky s odpovídajícím číslem.

Hráči střídající se na tahu ve svém tahu provedou tři kroky – vyloží kartu, poté si vezmou karty a nakonec doplní nabídku.

Připravená hra.

Hráč nejprve zvolí kartu biomu z ruky a tu zahraje na mrak s odpovídajícím číslem. (Od každého druhu biomu existují kopie karet napříč šesticí mraků.) Poté si hráč zvolí jiný mrak v řadě a dle polohy tohoto mraku vůči mraku, pod který prve vyložil kartu, provede příslušnou akci. Buď si vezme balíček všech biomů pod zvoleným mrakem a přidá jej do své ruky, anebo jej vyloží do svého deníku, tedy soukromé herní oblasti. Nakonec hráč z dobíracího balíčku doplní potřebné karty biomů pod mraky.

Karty vykládané do deníku hráč vykládá v libovolném pořadí, ale musí se řídit již dříve vyloženými kartami biomů. Jinými slovy disponuje osmi sloupečky a do každého během partie vykládá karty shodného druhu biomu. Přičemž musí vykládat zleva doprava. (Pokud v prvním kole vyloží les, bude do prvního sloupce vždy již jen vykládat karty lesa.)

Hraje se až do vytažení karty konce a následném odehrání posledních tahů. Všichni hráči odehrají stejný počet kol. Poté obodují stejné i různé sady karet ve svém deníku.

Různé sady hráči přináší body za navazující co nejdelší řady a to až do prvního přerušení mezi dvěma kartami. Shodné sady přinesou hráči body za dva nejdelší sloupce, v případě shody za ten nejvíce vlevo. (Nejvíce bodů však přináší karty v nejvzdálenějším sloupci, tedy tom osmém zcela vpravo.)

Hráč získá za sadu různých karet 49 bodů, za dvě největší sady počítané zleva 9 a 3 body. Celkem tedy 61 bodů.
Hráč získá za sadu různých karet 36 bodů za dvě největší sady počítané zleva 16 a 21 bodů. Celkem tedy 73 bodů.

Zhodnocení

Tak Pod hvězdami se stává další rodinnou tutovkou, kterou lze doporučit i náročnějším hráčům pro zpestření jejich kombinatorických chvílí. Dobře napsaná a o vhodné příklady doplněná pravidla si přečtete za deset minut, hru vysvětlíte za minuty dvě. Ale naučit se přemýšlet a měnit svou taktiku podle doplněných karet, to už pár partií zabere. Hra je designově čistá a zabaví. Sice se nepopadáte za břicho, ale máte stále nad čím dumat a zároveň vás to zcela nepohlcuje. Máte tak čas věnovat svou neherní pozornost spoluhráčům a po skončení partie nejste vyšťavení.

Po několika partiích, až se naučíte zvažovat pro a proti hraní na řady a sloupce, lze hru zpestřit variantou Narušení, ve které před počítáním bodů hráči pošlou sousedovi po levici jednu svou kartu z ruky, kterou on musí vyložit do svého deníkového tabla. Tím mu mohou jeho strategii pořádně rozbít!

Ukázka všech osmi biomů.

Titul Pod hvězdami je originální v kombinaci užitých mechanik i samotné mechaniky jiného efektu pro karty ležící nalevo či naopak napravo od mraku s kartou právě vyloženou. Chytré mechaniky doplňují krásné ilustrace doplněné o unikátní vědomostní komentáře života v daném biomu. Tedy malba stepi je pro všechny karty stepi stejná, ale z každé karty se hráči dozví jinou zajímavost.

Ve srovnání s předchozí hrou autorů, tedy Hvězdáři, se dle mého názoru jedná o jednodušší a na bodování méně komplikovaný titul. Obě hry se také dostatečně liší a nabízí rozdílný herní zážitek.

Mezi karetními hrami je za mě Pod hvězdami velkým překvapením, které rozhodně nebudu odkládat mimo dosah ruky. Hra je náročná na prostor, ale to je tak jediné, co se jí dá vytknout. Pokud máte velký stůl, neváhejte. Funguje ve všech uvedených počtech hráčů, je lehká a přitom nepostrádá hloubku.

Pod hvězdami získává od Říše her ocenění:

Poděkování

Za poskytnutí hry na recenzi děkujeme společnosti REXhry.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Rexhry.jpg.

Hru můžete zakoupit přímo zde.

Tags:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by Vás zajímat také: