Příval temnoty: Plameny pekelné

Pekelný dungeon crawler.

Nevím, jestli se vám to někdy stalo, že vám unikla nějaká desková hra takříkajíc „pod radarem“, abyste následně zjistili, jak je možné, že jsem si této hry nevšiml. Vždyť může být tak úžasná, dokonalá a vlastně, já ji chci, já ji musím mít… No a mně se to stalo nyní, resp., před pár dny. To jste věděli, že kluci z Brna, resp., REXíci oznámili lokalizaci do našeho mateřského jazyka pořádně hutné kooperativní hry Příval temnoty? Taky ne? Tak vězte, že během několika málo dnů, bychom se ji mohli dočkat. No a tento dungeon crawler mě zaujal natolik, že jsem se ponořil do pravidel a rozhodl se, že vám o hře sepíšu několik poznatků v této preview. Tzn., pohodlně se usaďte a jdeme pomalu a pozvolně na to.

Ono vlastně jde o druhý díl v tomto univerzu. Po události známé jako Příval temnoty se skupina dobrodruhů Světlonošů transformovala do Společenství Světlonošů, rozšiřující své řady o hrdiny, umělce a diplomaty s cílem budovat mírový svět. Během deseti let od svého založení Společenství získalo podporu církví i crondarské císařovny, díky čemuž dosáhlo řady úspěchů v oblasti míru a spolupráce mezi národy. Hlavní město Crondaru, ležící na strategickém bodě světových obchodních tras, se stalo centrem jejich aktivit. Svět zažíval období míru, až do chvíle, kdy magicky nadaní jedinci začali mít noční můry předpovídající apokalypsu. Tyto vize naznačovaly otevírání nových portálů, kterými do světa vstupují démoni a andělé, a svět tak čelí nové hrozbě přívalu temnoty. Což je právě startovní premisa této hry, kterou na pultech obchodů naleznete s tímto názvem: Příval temnoty: Plameny pekelné.

Hra Příval temnoty: Plameny pekelné je kooperativní fantasy dobrodružství určené pro jednoho až šest hráčů, kteří se vžijí do rolí Světlonošů, odvážných bojovníků proti narůstající temnotě. Každý z hráčů si zvolí hrdinu s unikátními schopnostmi a herním stylem. Jako pokračování prvního dílu této hry jsou hráči tentokrát vyzváni, aby se vydali až do hlubin pekla a odhalili pramen nebezpečnější temnoty než kdy předtím. Cílem hry je vybrat si scénář, prozkoumat mapu, porazit nepřátele, vylepšovat své postavy a definitivně odvrátit hrozbu temnoty. Hra končí vítězstvím hráčů, pokud splní všechny úkoly v daném scénáři (kterých je mimochodem v balení 10 + 1 výukový), nebo prohrou, pokud jsou splněny podmínky prohry, nebo dojdou žetony pro vzkříšení.

Pojďme tedy pěkně postupně a začněme třeba s jednotlivými hrdiny, kteří se od sebe liší poměrně výrazně. Každé povolání má k dispozici třináct karet dovedností, jenž hráči umístí u své desky hrdiny hned po výběru postavy. Tyto karty dovedností odpovídají specifickému povolání, které si hráč pro svého hrdinu vybral. No a pojďme je tedy probrat. Třeba takoví čarodějové jsou mistři magie, schopní manipulovat s elementy ohně a ledu, zvyšovat svou obranu a ovlivňovat samotný prostor a čas. Jejich hlavním nástrojem je magický amulet, který je rozdělen na čtyři části, přičemž každá část reprezentuje jedno základní kouzlo. Postupem čaroděje na vyšší úrovně se jeho kouzla na amuletu vylepšují pomocí karet dovedností, které se přikládají na amulet. Během hry nelze kouzla čaroděje sesílat neomezeně. Čaroděj může seslat pouze to kouzlo, na které v daném okamžiku ukazuje šipka na amuletu. Po každém seslání kouzla se ukazatel na amuletu pootočí tak, aby ukazoval na další kouzlo. Čaroděj může kdykoliv utratit jeden žeton many, aby ukazatel pootočil na další kouzlo. Karty dovedností, které čaroděj získá při postupu na vyšší úrovně, slouží k vylepšení jeho základních kouzel na amuletu, čímž se rozšiřuje jeho arzenál magických schopností​​. Paladinové jsou vnímání jako svatí válečníci mající schopnost posilovat spojence i sebe samotné, skrze vysvěcení polí a požehnání dovedností. Toto povolání umožňuje hráčům využít paladiny jako bojovníky na přední linii nebo jako podpůrné členy skupiny, díky čemuž přinášejí taktickou flexibilitu do družiny hrdinů. Hrdinové, kteří se nachází na vysvěceném poli, získávají všechny výhody, které umístěný žeton vysvěcení poskytuje. Na začátku každého kola může paladin také požehnat jednu svou dovednost tím, že otočí její kartu na druhou stranu, což dočasně zlepší její efekt. Šaman je povolání, které je v souladu s přírodou a využívá elementální energie pro své schopnosti. Jeho síla roste s úrovněmi jednotlivých elementů, které může vylepšovat během hry. Když dosáhne na stupnici elementu polohy „MAX“, může utratit všechny nasbírané úrovně daného elementu a získat pasivní schopnost, která zůstává aktivní až do konce scénáře. Šaman má k dispozici elementály, jako jsou ohnivý a ledový, které může vyvolávat k pomoci v boji. Tyto elementálové poskytují různé výhody a považují se za hrdiny pouze pro účely pohybu a útoků nepřátel. No a takto by se dalo ještě detailně rozepsat o berserkovi, který je bojovník využívající své schopnosti zuřivosti, zloději využívající v boji řady nástrojů a střelci mající sadů šípů na něž pokládají karty, aby určili jejich efekt. Osobně jsem zvědav, jak se v herní skupině budou doplňovat jednotlivá povolání.

Úvodní příprava dané partie zahrnuje několik kroků a na první dobrou to nevypadá na nic ultra složitého, ale zas na druhou stranu to odhadem může trvat deset až patnáct minut. Uvidíme, jak to bude vypadat v praxi. Hráči si poté vyberou své postavy a zvolí scénář, který chtějí prožít. Jak jsem zmiňoval v balení jich je 10 + 1 výukový, mající za cíl především hráče potupně naučit veškeré herní mechanismy. Jednotlivé scénáře na sebe příběhově navazují a zvládnutí každého z nich by mělo zabrat přibližně dvě hodinky – resp., u ikonografie hry je zmíněno šedesát až sto dvacet minut, ať jsem korektní. Podle scénáře se připraví herní mapa a je zapotřebí se ujistit, jaké jsou cíle a pravidla konkrétního dobrodružství.

Herní mapa je tvořena mapovými dílky, podobně jako třeba v Panství hrůzy, nicméně zde jsou odhaleny hned od počátku na stole. Mapové dílky ve hře Příval temnoty: Plameny pekelné jsou velké desky, rozdělené na devět čtvercových polí. Každé z těchto polí reprezentuje buď stín nebo osvětlené místo, přičemž tmavší části představují stínová pole. Tato rozdělení umožňují hráčům využívat různé herní strategie, jako je skrývání se ve stínu pro získání taktické výhody. Hra rovněž definuje místnosti a chodby. Místnosti jsou ohraničené zdmi a skládají se z jednoho nebo více polí, zatímco chodby propojují tyto místnosti a nejsou omezeny žádnými speciálními pravidly. Přístup do místností je možný skrze dveře, reprezentované žetony dveří, které se na mapové dílky umisťují během přípravy hry podle pokynů vybraného scénáře.

Pojďme si říct, jak se to postupně rozhýbe na stole. Každé kolo se hraje ve čtyřech fázích: fáze hrdinů, kde hráči provádějí akce, fáze nepřátel, kde nepřátelé útočí, fáze vylepšení pro rozvoj hrdinů, a fáze temnoty zvyšující náročnost hry příchodem nových nepřátel. Temnota ve hře slouží nejen jako protivník, ale i jako prvek strategie, kdy se hráči musí ukrývat ve stínech, aby přežili. Takto hráči provádějí jednotlivá kola, dokud nejsou splněny úkoly nebo temnota dosáhne svého cíle.

V první fázi hry mají hráči možnost s hrdiny provádět různé akce. Na začátku této fáze se hráči rozhodnou o pořadí aktivace hrdinů. Jakmile je hrdina aktivován, provede tři akce a svůj tah ukončí otočením svého žetonu aktivace šedou stranou nahoru. Hráči tedy mohou provést pohyb, útok, oddech, směnu a úpravu vybavení nebo zvláštní akce, jenž jsou definované kartami hrdinů, scénářem či vybavením.

Akce útoku umožňuje hrdinům bojovat s nepřáteli na mapě. Útočit lze na blízko, kouzlem nebo na dálku. Pro útoky kouzlem nebo na dálku je zapotřebí, aby byla přímá viditelnost od hrdiny na zlořády. Příprava útoku zahrnuje výběr zbraně a cíle útoku. Zbraň určuje dostupné druhy útoku a hráči připravují kostky podle druhu útoku, který chtějí použít. Pokud hrdina útočí ze stínu, připraví si také kostku stínu. Obránce připraví kostky obrany a pokud se účastní skupina, připraví se kostky nepřítele za každého přisluhovače ve skupině. Po hodu kostkami se vyhodnotí výsledky, jež jsou zohledněny schopností a speciálními efekty. No a pak už je to jen o určení, zda obránce přežil, nebo určení kolik žetonů zdraví se na něj umístí. Po útoku si hrdina, který způsobil poslední ránu, může vybrat vybavení odpovídající žetonům pokladu, které byly součástí poraženého nepřítele, a přidá je do své výbavy​. Ano, váš spoluhráč mu uzme devět z deseti bodů zdraví, ale vy jste byl ten poslední, co horko těžko sejmul protivníkovi jeden život, ale je ten rozhodující. Naštěstí díky akci směny a úpravy vybavení lze, aby si hrdinové na stejném poli vyměnili mezi sebou vybavení a přizpůsobovali své vybavení podle aktuální situace ve hře. Vybavení, které hrdina aktuálně nepoužívá, je součástí jeho inventáře, který se nachází poblíž jeho desky hrdiny. To znamená, že hrdina může kdykoli během hry využít vybavení ze svého inventáře, ale aby mohl provést směnu nebo úpravu, musí se nacházet na poli, kde byla akce směny aktivována​​.

Ve druhé fázi hry Příval temnoty: Plameny pekelné jsou aktivovány nepřátelské skupiny a potulné nestvůry na mapě. Hráči si mohou zvolit pořadí, v němž budou jednotlivé skupiny a nestvůry aktivovány. Každá skupina nepřátel, když je aktivována, provede dvě akce. Preferovanou akcí je útok na nejbližšího hrdinu anebo se místo toho pohne směrem k nejbližšímu světlonoši. Druh útoku skupiny je určen kartami vybavení skupiny, které určí, zda skupina bude útočit na blízko, na dálku nebo kouzlit, a také určují počet a druh kostek použitých při útoku. Zato Potulné nestvůry mají jedinečné schopnosti a obvykle se na mapě objevují během fáze temnoty, nicméně se však mohou objevit i kvůli specifickým událostem už nyní – takovou specifickou událostí může být třeba otevření dveří.

Během třetí fáze, známé jako fáze vylepšení, mají hrdinové možnost použít nasbírané body zkušenosti k postupu na vyšší úrovně. S každým postupem na další úroveň se zvyšuje počet potřebných bodů zkušenosti na další vyšší úroveň, kterých je pět. Vylepšení se neomezují pouze na zvyšování úrovně, ale zahrnují také získávání a vylepšování nových dovedností. Prostě taková ta báječná část hry, kterou prožíváte třeba ve videoherním titulu Diablo.

Závěrečná fáze temnoty, přináší do hry prvek rostoucí obtížnosti. Jak hráči postupují a snaží se plnit své úkoly, postupně se zvyšuje riziko, že budou přemoženi silami zla, pokud nebudou jednat rychle a efektivně. V této fázi hrdinové posunují ukazatel temnoty o jedno pole doprava na stupnici desky temnoty, což může mít různé efekty v závislosti na tom, na jakém poli se ukazatel zastaví. Pokud ukazatel temnoty dosáhne pole se specifickým symbolem, dochází k aktivaci příchodů skupin nepřátel nebo potulných nestvůr. Tato aktivace se týká všech polí s portály na herní mapě, což může znamenat příval nových nepřátel, s nimiž se musí hrdinové vypořádat. Některá pole na stupnici temnoty rovněž vedou k přidání nových žetonů pokladu do pytlíku s poklady, což je však pozitivní efekt, této temné fáze. Významným momentem je, když ukazatel temnoty dosáhne konce stupnice. V tom případě se deska temnoty otočí na druhou stranu a ukazatel se resetuje na první pole. Tato druhá strana desky temnoty představuje trvalejší úroveň obtížnosti, protože ukazatel na ní setrvává až do konce hry. Tato fáze končí tím, že hráči otočí své žetony aktivace na modrou stranu, což signalizuje, že jsou opět připraveni k akci a jde se na další kolo​.

Dalo by se o hře Příval temnoty: Plameny pekelné napsat ještě spoustu jiných věcí a obsáhlo by to další hromadu řádek textu. Nicméně, co bych rád ještě závěrem tohoto preview zmínil je, že krom této základní krabice REXicí přinesli i pěkné a z mého pohledu must-have rozšíření. Nese podtitul Zkáza nebes. Krom dalších pěti úrovní jednotlivých světlonošů je toto rozšíření ideální kvůli novým příběhovým scénářům, ale především pro kampaň, která tyto scénáře pěkně propojí v ucelený koncept. Už to není jen odehrát daný příběh a je hotovo, ale s hrdiny se mezi nimi bude moci vypravit do města, kde budete moci svého hrdinu vytunit. No prostě podobně jako v Diablu, však to znáte.

Nevím jak vy, ale já osobně se na vydání této hry moc těším a jsem zvědav, jak se to bude celé hrát. Věřím, že se nám povede přinést i recenzi s našimi zevrubnými pocity a dojmy z hraní, abychom si potvrdili (anebo vyvrátili) vysoko nastavené očekávání. Co je ale na tom nejlepší, je fakt, že Příval temnoty: Plameny pekelné i s rozšířením Zkáza nebes se na pultech obchodů objeví již za pár dnů. Pokud vás to zaujalo podobně jako mě, je možné hru předobjednat, a pak už jen čekat, až na vás kurýr zazvoní s pořádně těžkým balíkem.

Tags:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by Vás zajímat také: