Lords of Ragnarok

Z antického Řecka do promrzlého severu.

V dávných dobách, kdy legendy byly víc než pouhé příběhy, vládl zemi Ragnarok – země zrozená z mýtů a magie, domov bohů a nestvůr, kde se proplétaly osudy hrdinů a padouchů. Byla to země, kde každý kámen a každý strom byl zasvěcen dávným božstvím, a kde odvaha a lstivost určovaly osud národů. Ve stínech velkých hor a v hlubinách temných lesů, mezi zářivými řekami a na březích rozlehlých moří, se rodily příběhy hrdinství a zrady. Každá frakce a každý klan měl svého vůdce, každý se snažil ovládnout Ragnarok a stát se jeho pravým pánem. Hrdinové obdaření nejen silou, ale i moudrostí, vedli své armády do bitev, zatímco mágové se utkávali v duelech slovy a kouzly.

V této zemi, kde každý kámen a každý list měl svůj příběh, se střetávaly osudy mnoha. V jedné vesnici, zahalené mlhou a legendami, se narodil mladý hrdina. Byl to mladík s očima jako bouřková mračna a srdcem plným odvahy. Vyrůstal poslouchaje příběhy o velkých bitvách a chtěl se stát jedním z těch, kteří psali historii. Jeho cesta začala v den, kdy do vesnice dorazila zpráva o příchodu nestvůr z temných hlubin Ragnaroku. Bez váhání vzal meč svého otce, štít zavěšený na stěně domu, a vykročil na cestu, která měla určit jeho osud. Postupně se setkával s dalšími hrdiny a spojenci, s každým krokem objevoval nové regiony, bojoval s nestvůrami a učil se tajemství run a artefaktů, které měly moc změnit průběh historie. Jak se jeho cesta odvíjela, stával se nejen svědkem, ale i aktérem příběhů, jenž byly psány pro nesčetné generace. Ve světě Ragnaroku, kde každá bitva mohla znamenat zrod hrdiny nebo pád vůdce, se mladík učil nejen bojovat, ale i vládnout a rozumět hlubokým tajemstvím, která byla skryta v každém koutě této magické země. Jeho příběh je příběhem Lords of Ragnarok, hry plné taktiky, odvahy a moudrosti, kde každý hráč může prožít svůj vlastní epický příběh v zemi, kde legenda stále žije a dýchá.

Tak jako mladý hrdina vstupuje do světa Ragnaroku, tak i hráči pomalu ale jistě budou moci vstoupit do světa deskové hry Lords of Ragnarok, kde každý z nich se zhostí role vůdce jedné z frakcí. Každá frakce je jedinečná, s vlastními schopnostmi a je jen na hráčích, aby jejich frakci vedli k vítězství. Tento opulentně vypadající titul se na pulty obchodů dostane již co nevidět plně v češtině díky společnosti Albi, tak se pojďme podívat, co od něj můžeme čekat. Jen, než se do toho pustíme, tak zmíním několik faktografických údajů na upřesněnou. Asi začnu tím, že jde o samostatně hratelné pokračování. První díl s názvem Lords of Hellas byl zasazen do antického Řecka a ti z vás, co jej mohli hrát (mimochodem, taktéž vyšlo v češtině díky společnosti Albi), tak mi dají za pravdu, že šlo o pořádně hutnou strategickou hru, která není úplně vhodná jako vstupní hra do světa deskových her. A předpokládám, že nejinak tomu bude u tohoto pokračování, které bude snad ještě o něco komplexnější. Nicméně, toto preview se nezaměřuje na rozbor rozdílů, ale takový lehký nástin toho, jak se toto severské tažení bude hrát. Lords of Ragnarok je určena pro jednoho až čtyři hráče s doporučeným věkem od čtrnácti let a jedna hra může trvat devadesát až sto osmdesát minut. Čili něco, u čeho se dá předpokládat, že hráči stráví celý večer.

Cílem hry je dosáhnout určitého počtu vítězných bodů nadvlády, nebo splnit specifické podmínky pro vítězství, které se mohou lišit v závislosti na zvoleném scénáři nebo herním režimu. Lords of Ragnarok je tak hrou, která nabízí bohatý příběh, hromadu strategie a nekonečné možnosti, jak psát vlastní legendy v zemi, kde každý kámen a každý strom má svůj příběh.

Ale dost kamenů, listí, stromů, příběhů a legend. V této hře je svět rozdělen do různých regionů, každý s vlastním charakterem a zdroji. Hráči budují svou nadvládu nad těmito regiony, což jim přináší výhody, jako jsou zdroje nebo strategické pozice. Vládnutí a kontrola nad regiony je klíčová pro dosažení vítězství. Ve světě plném nestvůr a mytických bytostí čelí hráči nejen soupeřům, ale i různým nestvůrám. Tyto střety nejsou jen testem síly, ale i taktiky. Lov nestvůr je nejen cestou k získání slávy, ale také k významným odměnám, které mohou zvrátit průběh hry. Klíčovým prvkem hry jsou hrdinové a armády. Hrdinové jsou silné postavy, které vedou armády a provádějí různé akce, od boje po ovládání regionů. Každý hrdina má své unikátní schopnosti a výběr správného hrdiny pro správnou úlohu může být rozhodující pro úspěch. Hráči také shromažďují runy a artefakty, které jim poskytují speciální schopnosti nebo výhody. Tyto předměty mohou mít zásadní vliv na průběh hry, ať už poskytnutím nových schopností nebo zvýšením síly hrdinů a armád.

Na začátku hry se náhodně určí první hráč, který zahájí výběr hrdiny. Hráč si vezme náhodně dvě destičky hrdinů a dvě karty původu, plus kartu původu Ódinův syn/Ódinova dcera. Vybere si jednu destičku hrdiny a jednu kartu původu, ostatní vrátí do banku. Hráč, který si vybere kartu původu Ódinův syn/Ódinova dcera, se stane začínajícím hráčem v dané partii. Prostě taková ta klasika určení hrdinů, kdy se můžete řídit pravidly, nebo se hráči prostě domluví. V pořadí po směru hodinových ručiček každý hráč provede výběr hrdiny, přičemž každý hráč po výběru svého hrdiny a původu provede následující: umístí figurku hrdiny do podstavce ve své barvě, položí ukazatele vlastností na stupnici vlastností, dobere si bojovou kartu, umístí drakkar na moře, umístí hrdinu a dvě armády do regionu, položí kartu původu na hráčskou desku a vyhodnotí její efekty a položí destičku hrdiny na kartu původu. Jinými slovy, příprava hry může trvat přibližně deset minut, resp., něco co jste schopní u tak velké hry jako je Lords of Ragnarok podstoupit.

Připraveno máme, ale pojďme si něco málo říct o herním plánu, na němž se to vlastně celé odehrává. Herní plán se skládá z různých oblastí – regionů, říší a moří, jenž jsou od sebe oddělené hranicemi. Střed herního plánu, kde se nachází akční kruh, představuje Yggdrasil. Regiony mají stejnou barvu a symbol a jsou klíčové pro ovládnutí území. Ovládnutí určitého počtu území může znamenat splnění podmínky vítězství Velký Jarl. Regiony obsahují monumenty, které hráči mohou postavit a k nimž mohou vysílat své kněze pro zvýšení vlastností hrdinů, nebo získání výhod od bohů. Každý monument začíná hru na nulové úrovni a může být vybudován až na třetí úroveň. S monumentem je spojena karta jedinečného božského artefaktu. V regionech se také nachází osady, kde hráči mohou zvýšit sílu armády, nebo naverbovat novou armádu, a svatyně, do kterých mohou umístit chrámy. Kovárny v regionech určují, jaký druh runy je možné získat, které lze opatřit pomocí modlitby nebo při stavbě monumentu. Regiony mohou být neutrální nebo ovládané hráči. Armády v regionu mohou patřit pouze jednomu hráči. Ovládnutí regionu závisí na síle armády a hodnotě populace regionu. Mořské oblasti umožňují pohyb drakkarů, ale nelze je ovládnout. Říše nejsou součástí žádného území a hráči s nimi mohou uzavírat spojenectví pro získání bonusů.

Každý hrdina má na své herní desce jedinečnou zvláštní schopnost a bonus za původ, který si hráč vybral na začátku. Zvláštní schopnost funguje během celé hry, zatímco bonus za původ se uplatní pouze jednou na začátku celé hry. Hrdinové mají tři vlastnosti – sílu, moc a moudrost. Začínají na hodnotě dva a mohou být zvýšeny až na maximum šest. Síla určuje počáteční sílu armád, moc určuje počet bojových karet při lovu a regiony které lze zabrat, moudrost určuje maximální počet bojových karet a run v zásobě hráče. Deska se stupnicemi vlastností obsahuje místo pro destičky hrdinů, karty původu, kněze a runy v hráčově zásobě. Armády jsou reprezentovány figurkami s číselníkem, jejichž síla se může měnit v průběhu hry. Drakkar je figurka, která se pohybuje po mořích a slouží jako „most“. No a kněží jsou získáváni při stavbě chrámů a monumentů nebo jako odměna při lovu.

Herní tah v Lords of Ragnarok se odehrává v několika fázích, které musí hráči postupně provádět, přičemž jediným povinným krokem je výběr a provedení jedné zvláštní akce. Na začátku tahu může aktivní hráč provést modlitbu, během které má možnost umístit kněze u monumentu, jak jsem již zmiňoval, což mu může přinést různé bonusy a trvalé zvýšení jedné z vlastností jeho hrdiny v závislosti na tom, jaký monument si vybral. Dále může hráč přesunout svého hrdinu nebo drakkar, čímž rozšiřuje svou přítomnost na herním plánu, a může také vyléčit zranění svého hrdiny, což je důležité pro udržení jeho síly a schopností. Kromě toho lze provádět runové akce, což jsou speciální akce vyžadující zaplacení run, které mohou mít různé efekty, jako je zvýšení síly armády, aktivace nestvůr nebo uzavírání spojenectví s říšemi. Hlavní částí tahu je výběr zvláštní akce, kdy hráč umístí svůj ukazatel nadvlády na příslušnou pozici akčního kruhu. Zvláštní akce nabízí širokou škálu možností, včetně náboru armády, uzurpace regionů, aktivace armád pro zvýšení jejich síly nebo nadvlády nad regiony, a dalších akcí, které mohou zahrnovat interakci s monumenty nebo boj s nestvůrami. Po provedení zvláštní akce hráč svůj tah ukončí a předává iniciativu dalšímu hráči ve směru hodinových ručiček. Během herního tahu mají hráči možnost reagovat na akce ostatních.

Jako popravdě, dalo by se toho o Lords of Ragnarok napsat ještě vskutku mnoho. Nicméně věřím, že tato „ochutnávka“ toho, co od ní čekat, je dostačující a stejně nám nejvíce dá samotný zážitek z hraní. Zároveň je fajn vědět, že společnost Albi přinese krom české verze této hry i některá rozšíření, které tuto hru udělají na stole ještě krásnější. Například neoprenová herní mapa Terrain expansion nebo vylepšené runy. Nevím jak vy, ale já osobně se na tuto pecku těším, až si ji vyzkouším a věřím, že vám z hraní přineseme zevrubnou recenzi.

Tags:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by Vás zajímat také: