Zombicide: Živí nebo nemrtví

Zombie zaplavují divoký západ

Revolvery, pušky, Gatlingův kulomet a… Vlak. To je vše, co stojí mezi námi a nekonečnými hordami hladových zombií. A možná ještě naše víra. Tedy u těch šťastlivců, kteří tváří v tvář téhle hrůze ještě dokážou v někoho či v něco věřit. A ani ti už dávno nespoléhají jen na kříže a Bible, třeba tamhle sestra zachází s puškou jako nějaký válečný veterán. O tom, jestli přežijeme, nerozhodnou modlitby, ale zásoby munice. Ale pokud sestra dokáže při vší té řežbě ještě vzývat Boha, jsem rád. Nakonec, támhle se valí další horda nemrtvých a zázrak, ten by se hodil!   

Zombicide na divokém západě!

Zombicide: živí nebo nemrtví je, stejně jako další hry ze série Zombicide, kooperativní masakrování zombií pro jednoho až šest hráčů od čtrnácti let. Scénáře zaberou kolem jedné hodiny. Designéry westernové Zombicide jsou Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lullien a Nicolas Raoult, kteří mají s touto sérií již bohaté zkušenosti. Hru vydal, jako všechny Zombicide,v roce 2022 CMON, v češtině ji v letošním roce (2023) rovněž tradičně přináší Blackfire.

Namísto tradiční bílé krabice s figurkami se v Zombicide: živí nebo nemrtví ukrývá (ne)dřevěná truhla.

Jako všechny hry ze série Zombicide má i Živí nebo nemrtví pro hráče nachystánu sérií scénářů, v nichž je hlavním cílem šesti přeživších (nezávisle na počtu hráčů je přeživších vždy šest) jak jinak než přežít nápor zombií. Každá mise pak má ještě své zvláštní cíle, které zaručují rozmanitost hraní. Ne vždy je možné od začátku prostě jen masakrovat zombie.

Krabice a její obsah. Figurek je hodně!

Unboxing aneb co skrývá krabice

Krabice pro Zombicide typického čtvercového tvaru obsahuje osmdesát osm figurek. Zombií je sedmdesát pět a dělí se na chodce, běžce a ranaře (ti nahrazují tlusťochy z dřívějších verzí Zombicide a platí pro ně stejná pravidla) doplněné o jednu zrůdu (Buřináře). Čtrnáct figurek představuje přeživší (doplňují je jejich velké karty) a při skládáni party je tedy z čeho vybírat. Poslední figurkou je gatlingův kulomet. Figurky jsou pěkně provedené, po nabarvení budou parádní. Zarazilo mne jen, že běžci jsou z barevně jiného plastu než chodci a ranaři, ale nakonec to pomáhá odlišit je v nenabarveném stavu na první pohled.

Oboustranných mapových dílů z kvalitního silného kartonu je devět, doplňují je tři oboustranné díly vlaku. Z celkem sto dvaceti karet malého formátu je osmdesát karet vybavení – počáteční a klasické vybavení a speciální „zasloužené kvéry“ (mezi nimiž se ale nachází i těžká šavle). Třicet sedm karet jsou karty zombií a určují, které zombie budou přicházet do hry. Dvě referenční karty patří ke gatlingovu kulometu a povozu (kulomet na herním plánu reprezentuje plastová figurka a povoz kartonový dílek). Jako u všech her Zombicide má každý přeživší svou základní plastovou desku, zde ale s dřevěným dekorem, a plastové ukazatele životů a dovedností ve své barvě (odpovídající barvám podstavců pod figurky přeživších, díky nimž lze na herním plánu snadno rozeznat i nenabarvené figurky). Nakonec je zde hromada žetonů: cíle, oživení, východ, hluk, žeton prvního hráče a žeton „odstup, Satane!“ a šest speciálních kostek.             

Vlak hraje roli ve většině scénářů, ne vždy je ale pojízdný.

Vše doplňuje sešit pravidel a scénářů, možná trochu nešťastně v jediné „knížce“ o šedesáti stranách. Není tedy možné mít zároveň otevřenou stránku aktuálního scénáře a listovat v pravidlech. Nicméně pravidla i scénáře jsou bohatě ilustrovány a zejména hráči, kteří již mají s hrami ze série Zombicide zkušenosti, se k nim nebudou muset příliš vracet. Misí je v základu celkem jedenáct včetně kratičkého tutoriálu (který jsme ale za uváděných deset minut rozhodně dohrát nestihli). 

Zrůda, dva přeživší, dva běžci, dva chodci a dva ranaři ve vlaku. V popředí žetony. Žeton Bang!/Boom! je poněkud matoucí, pravidla jej uvádějí jako Prásk!/Bum!.

Příprava hry

Hráči si nejprve společně zvolí jednu z misí a podle instrukcí na příslušné stránce mise rozmístí mapové díly a žetony. Následně si zvolí šest přeživších, které rozdělí mezi sebou. Hra sice doporučuje dát začínajícím hráčům pouze jednoho přeživšího, hrozí ale, že se právě začátečník pak bude během nekonečných tahů dalších pěti přeživších nudit. My přeživší rozdělujeme mezi hráče pokud možno rovnoměrně, nezávisle na zkušenostech hráčů. Přeživších je k dispozici celkem čtrnáct, každý ale plní jednu ze čtyř rolí: rváč, pistolník, věřící a usedlík. Byť je každý přeživší schopen masakrovat zombie a plnit cíle misí, některé role mohou být pro určité mise vhodnější. Rváči zvládnou přesun a ránu na blízko v rámci jediné akce a představují „tanky“ – víc vydrží. Pistolníci dokážou z pistole vypálit více výstřelů najednou, byť s menší přesností. Věřící dokážou dočasně znehybnit zombie (pomocí akce „odstup, Satane!“) a využívat běžnou vodu jako vodu svěcenou, snáze tedy likvidují zóny oživení. Usedlíci jsou úspěšnější v hledání vybavení a lépe bojují uvnitř budov. Ke každému svému přeživšímu hráč dostane plastovou základní desku, podstavec a kolíky ve zvolené barvě a jednu kartu počátečního vybavení. K dispozici jsou celkem tři, někteří přeživší ale mají jasně určeno, kterou z nich si zvolí: pistoli Starouš, pušku Springfieldku, či zbraň na blízko – pánev. Nakonec hráči společně připraví karty: zvlášť zamíchají a lícem dolů položí balíček vybavení, balíček zombií, balíček zrůd (v základu obsahuje jen Buřináře) a balíček zasloužených kvérů (speciálních zbraní, horní kartu obdrží ten přeživší, který jako první provede tzv. frajeřinu, která je popsána na její rubové straně). Posledním bodem přípravy je určení prvního hráče – a jde se na to!

Příprava scénáře M3 – Rodinná záležitost pro dva hráče. Zombicide: Živí nebo nemrtví není malá hra. Ostatně jako každá plnokrevná Zombicide.

Jak se to hraje

Vítězné podmínky se scénář od scénáře liší, průběh hry je však v základě vždy stejný (a až na pár výjimek odpovídá tom, jak se hrají i další hry z rodiny Zombicide). Ve fázi hráčů aktivují hráči, počínaje tím, jenž vlastní žeton prvního hráče, všechny své přeživší. Každý přeživší má standardně k dispozici tři akce. Za akce se považují následující úkony: přesun, prohledání, přeskládání/obchod, boj, sebrání/aktivace cíle, akce mašin, způsobení hluku, popř. nicnedělání, což je pasování a aktivace daného přeživšího tím okamžitě končí.

  • Akce přesun umožňuje přesunout přeživšího do vedlejší zóny. Za každou zombii nacházející se v zóně, již chce přeživší opustit, musí použít jednu akci navíc. Akci prohledání je možno využít pouze uvnitř budovy, pokud se v místnosti spolu s přeživším nenacházejí žádné zombie. Přeživší si vezme vrchní kartu z balíčku karet vybavení (a může si ji rovnou vybavit nebo ji odhodit).
  • Akce přeskládání/obchod umožňuje přeživšímu uspořádat karty ve svém inventáři a vyměnit si karty s jiným přeživším ve stejné zóně, popř. mu nějaké karty prostě předat. Tento druhý přeživší má poté možnost přeskákat karty ve svém inventáři bez využití akce.
  • Akce boj umožňuje přeživšímu provést útok zbraní na blízko nebo na dálku. Aby zasáhl, musí přeživší hodit na kostce (či kostkách) hodnotu rovnou nebo vyšší než je přesnost zbraně. V případě použití zbraně na blízko si přeživší mohou zvolit, jak mezi zombie ve své zóně rozdělí úspěšné zásahy. V případě střelby (využití zbraně na dálku), je nutno zásahy udílet v tomto pořadí: ranař nebo zrůdachodecběžec. Zbraň na dálku, která udílí zásahy o síle jedna, bude tedy při střelbě do zón, v nichž se nacházejí zrůda nebo ranař, neúčinná: ranaře zabije pouze zásah o síle dva, na zrůdu je zapotřebí dokonce síly tři (nikoli dva nebo tři zásahy o síle jedna).
  • Akcí sebrání nebo aktivace cíle může přeživší sebrat nebo aktivovat cíl ve své zóně. Efekty aktivace cíle se liší podle aktuální mise.
  • Akce aktivace mašin umožňuje přeživšímu použít povoz nebo gatlingův kulomet podle pravidel uvedených na jejich kartě.
  • Akci způsobení hluku mohou přeživší využívat k nalákání zombií na určité místo.
Přeživší se vydávají do zamořeného města. Zatím je, zdá se, všude bezpečno.

Jakmile všichni hráči aktivovali všechny své přeživší, nastává fáze zombií. V té nejprve všechny zombie na herním plínu provedou svou akci (běžci mají akce dvě). Mohou-li, zaútočí na přeživšího ve své zóně. Útok zombie je vždy úspěšný, způsobuje právě jedno zranění a nachází-li se v dané zóně více přeživších, je na hráčích, jak zranění mezi tyto přeživší rozdělí. Nenachází-li se v zóně zombie žádný přeživší, přesune se do vedlejší zóny podle následujících pravidel: směrem k zóně v dohledu, kde se nachází přeživší i žeton hluku, pokud taková není, tak směrem k zóně v dohledu, kde se nachází nejvíce přeživších, a pokud ani taková není, směrem k zóně s žetonem hluku (vždy nezávisle na vzdálenosti). Pokud se takto pohne běžec do vedlejší zóny, kde se nachází přeživší, zvládne ještě zaútočit. Má-li skupinka zombií více než jednu stejně dlouhou možnou cestu k cíli, pokud možno rovnoměrně se rozdělí. Druhým krokem fáze zombií je oživení. V této fázi otočí hráči po jedné kartě z balíčku zombií pro každý žeton oživení na mapě, počínaje počátečním žetonem oživení a dále ve směru hodinových ručiček. Do zóny přibydou zombie podle stupně ohrožení přeživšího s nejvyšší úrovní adrenalinu/ohrožení (od modré – nejnižší po červenou – nejvyšší). Ve hře se nacházejí celkem čtyři typy zón oživení: počáteční zóna oživení (nelze s ní pohybovat ani ji zničit), pohyblivé zóny oživení (obvykle je nelze zničit, pomocí svěcené vody je ale je možno přesunout do zóny, kde se nachází počáteční zóna oživení), zrůdné zóny oživení jsou zpočátku neaktivní a aktivují se s příchodem zrůdy. Pomocí svěcené vody mohou být přesunuty, ale ne zničeny. Hromady mrtvol se objeví na herním plánu v okamžiku, kdy přeživší vstoupí do budovy s hromadou mrtvol. Nemohou být přesunuty, ale mohou být pomocí svěcené vody zničeny. Další z možností karet zombií jsou karty s extra aktivací, které znovu aktivují nějaký typ zombií. V případě, že je tato karta odhalena, neobjeví se v dané zóně oživění žádné nové zombie, ale jsou aktivovány všechny zombie daného typu na celém herním plánu.             

Netrvalo dlouho a je tu Zrůda!

Výhra a prohra

Prohrát lze Zombicide: Živí nebo nemrtví hned několika způsoby. Hráči prohrají, pokud zemře kterýkoli z přeživších. Kdykoli se na herním plánu objeví sedm nebo více aktivních zón oživení, hráči rovněž prohrávají. Naopak k vítězství je nutné splnit všechny podmínky mise a neztratit ani jednoho z přeživších. 

Všude samí ranaři a přeživší mají jen slabé zbraně…

Nejlepší počet hráčů a herní doba

Krabice uvádí, že hru lze hrát od jednoho až do šest hráčů. Ideální počet hráčů jsou ovšem dva až tři. Sólo hráč musí ovládat šest postav, což už je dost, a navíc se v jednom dost protáhne příprava hry. Na té je nejotravnější zastrkávání plastových kolíků do desek přeživšího, pokud ale hráč ovládá jen dvě až tři postavy, dá se to vydržet. Hra je bezesporu hratelná i v šesti hráčích, herní zážitek ale bude hodně záviset na povaze herní skupiny. Alfa hráč nebo hráč – myslitel mohou zážitky ze svižné rubačky dost pokazit. Herní doba uváděná na krabici realitě neodpovídá vůbec, zejména, pokud hráči scénář vyhrají – snadno jsme se dostávali na dvojnásobek uvedeného času. Nám to nevadilo, ale je zapotřebí s tím počítat (nebo jsme prostě pomalí hráči).

Zrůda padla za oběť dynamitu. Zbraň se zásahem síly tři jsme nenašli.

Naše dojmy – mise Zombicide: Živí nebo nemrtví

M0 Tváří v tvář zombiím je tutoriál a hráči, kteří již se Zombicide mají nějaké zkušenosti, mohou tuto misi klidně přeskočit. Mise nenabízí nic nového a představuje pouze seznámení se základními mechanikami hry. 

M1 Všichni hurá za vlakem! Je kratší a poměrně snadná mise, v níž musí každý přeživší získat zasloužený kvér a všichni pak opustit herní plán na palubě vlaku. Hlavní výzvou této mise je získat požadované kvéry před tím, než přeživším doslova ujede vlak: na vše je celkem sedm kol. To je krátká doba zejména na splnění frajeřiny pro získání posledního zaslouženého kvéru.  

M2 Vlak nemrtvák je středně dlouhá mise, jejímž hlavním cílem je vyhodit do povětří nepojízdný vlak, z nějž se valí zombie. Nepojízdný vlak nelze využít k přejetí zombií, ve hře je ale gatlingův kulomet, takže masakr je zajištěn. Dalším dílčím úkolem této mise je shromáždit a udržet naživu čtyři společníky-rváče, kteří se ukrývají v jedné z budov. Posledním z dílčích cílů mise je zneškodnění všech hromad mrtvol.   

M3 Rodinná záležitost je poslední z poměrně snadných misí snadno zvládnutelných do hodiny. Cílem je shromáždit celkem šest společníků umístěných do dvou různých budov na mapě, přesunout všechny pohyblivé zóny oživení do oblasti s počáteční zónou oživení a opustit herní plán na palubě vlaku (v němž se nesmějí nacházet zombie). Vlak čeká, dokud do něj nenastoupí všichni přeživší a společníci, poté se dá do pohybu a nelze ho zastavit. Šikovou manipulací s žetonem hluku se ovšem dá vlakem poměrně dost zombií přejet. My jsme se s tímto scénářem dost „courali“, takže nám ke konci hry koleje zaplavily davy zombíků. Přejet tuhle hordu vlakem bylo vážně zábavné, obzvlášť poté co se přeživší během scénář několikrát dostali dost so úzkých. 

Jeb má pořádný problém. Sice přesunul zónu oživení pod sebou (hodil na ni svěcenou vodu), ale jeho tah skončil a cestu ven mu odřízla zóna oživení – hromada mrtvol. Co teď?

M4 Rychlej nebo mrtvej je delší a obtížnější mise, na niž je třeba si vyhradit něco přes hodinu (byť rozpis mise říká čtyřicet pět minut). Cílem mise je darovat každému ze čtyř usedlíků na herním plánu munici – jen tak půjdou s ostatními přeživšími. Pohyblivé zóny přeživších je třeba přesunout do zóny počáteční zónou oživení, následně musí všichni přeživší (včetně společníků) opustit herní plán polem ExitNám tahle mise přišla kratší a snazší než „rodinná záležitost“ – dva přeživší nemuseli navazovat společníky a mohli se tak starat o všechno ostatní. Poněkud „z ruky“ je tu jen jedna zóna oživení, jinak je vše hezky při cestě ven z herního plánu. Pokud ale budou hráči mít smůlu při hledání hromad munice, může se scénář protáhnout a zahltit zombíky.  

M5 Bič a z města pryč je kratší mise střední obtížnosti. Vyžaduje shromáždění usedlíků z balkónů a rovněž objevení dvou usedlíků, skrývajících se v bednách, které představují cíle. Vlak představuje únik z města, ale nehýbe se. Úspěch v této misi záleží na tom, kde jsou ukryti dva usedlíci. Budou-li oba v těch nejzazších koutech, bude mise skutečně velmi obtížná, pokud se náhodou objeví rychle, mohou přeživší vše splnit skutečně velmi rychle.

M6 Důl v povětří je poslední ze středně obtížných misí; zabere kolem hodiny. Jejím cílem je záchrana čtyř pistolníků ze zóny „dolu“ a následné vyhození dolu do povětří (objevením dvou specifických cílů ukrytých mezi běžnými cíli). Záchraně pistolníků překáží vůz, který je nutno vyhodit do povětří dynamitem. Obtížnost a šance na úspěch závisí zejména na tom, jak rychle se přeživším podaří objevit dynamit a ty správné cíle. To, že stačí odpálit důl a není nutné nikudy odcházet, misi poněkud usnadňuje.

Tu hordu zombií čeká dost nepříjemný zážitek. Likvidace náporu zombíků rozjetým vlakem je vůbec nejlepší konec mise!

M7 Konečná vystupovat! Je první ze tří obtížných misí a zabere kolem dvou hodin. Obtížnost mise spočívá zejména v tom, že je třeba projít skutečně celou mapu – shromáždit cíle – zásoby a šest společníků a nakonec ještě se všemi opustit mapu zónou ExitAsi největší problém tu je, že pohyblivé zóny oživení nelze odklidit z cesty, naopak počáteční zóna oživení se nachází velmi blízko povozu dokonce nedaleko samotného východu. Je třeba jednat rychle, a pokud na straně přeživších nestojí štěstí, mise skončí stejně neúspěchem. Těch zombií je prostě moc.

M8 Bratři, strážcové naši je o něco kratší, ale rovněž obtížná mise. Vaším cílem je shromáždit dva věřící ze dvou různých budov ve městě, najít tři zasloužený kvéry skrývající se mezi cíli, odstranit povoz blokující koleje a včas naskočit do vlaku a opustit v něm herní plán. Celá tahle mise závisí na správném načasování a může se pěkně rychle zvrtnout. Příliš rychlé sbírání cílů může předčasně přivolat vlak (jeho příjezd spustí nalezení modrého a zeleného cíle). Začít hledat až po odsunutí povozu a shromáždění věřících může být ale pozdě…

M9 Vyhrnem si rukávy je dlouhá (minimálně dvě hodiny, pokud tedy někdo z přeživších nezemře dříve) a velmi obtížná mise. Nejenže je zapotřebí shromáždit šest společníků z druhé strany mapy a nanosit šest cílů (pytlů s uhlím) do vlaku, ale jedna ze zón oživení se tu nachází přímo ve vlaku! Alespoň že mají přeživší k dispozici gatlingův kulomet. Největší výzvou je nutnost velkého pobíhání po mapě a „zamoření“ cílových zón – pokud se do hry dostane Zrůda, budou v bezprostřední blízkosti vždy hned dvě zóny oživení. Obecně se v této misi zombiím jen těžko vyhýbá či utíká. 

M10 Pilíře víry je kratší ale rovněž velmi obtížná mise. Cílem je objevit kalich svatý kříž (modrý a zelený cíl) mezi ostatními cíli, poté shromáždit oba věřící společníky a následně opustit mapu zónou s žetonem ExitI tady spočívá úspěch mise ve správném načasování (a bude záležet na štěstí, jak rychle se podaří objevit ty správné cíle). Na menší mapě je tu složité vyhýbat se zombiím, a pokud se hledání protáhne, mohou být přeživší snadno zaplaveni. 

Hodnocení

Je to stará dobrá Zombicide. Fanoušci této herní série si určitě přijdou na své, Živí nebo nemrtví přináší několik nových mechanismů a dostatek rozmanitých scénářů (misí). Navíc je možné ve hře využít přeživší i zrůdy z jiných her série, čímž se ještě zvyšuje variabilita.

Ty, které žádný z dřívějších dílů Zombicide nezaujal, ale s největší pravděpodobností nezaujme ani její westernová podoba. Na to je svým starším sestrám až příliš podobná.

V každém případě to, co Zombicide chce dělat, dělá westernová Zombicide dobře. I v kabátku z divokého západu jde o pořádnou porci zábavy při nekonečném vyvražďování hord zombií.

Zombicide: Živí nebo nemrtví získává od Říše her ocenění:

Poděkování

Za poskytnutí hry na recenzi děkujeme společnosti Blackfire.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Blackfire-1024x418.png.

Hru můžete zakoupit přímo zde.

Tags:

One Reply to “Zombicide: Živí nebo nemrtví”

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by Vás zajímat také: