Čtyři zahrady

Toč, čerpej, stav a těš se přízni bohů

Úvod

„Kdysi dávno v jednom krásném východním království královna a její lid potěšili své bohy stavbou mystické pagody. V pagodě sídlili čtyři bohové a tyčila se nad nádherným královstvím. Postupem času královna onemocněla a svolala svůj lid, aby se utkal o její korunu. Koruna měla připadnout tomu, kdo dokáže kolem pagody vybudovat nejčistší zahradu. Dědice měli vybrat sami čtyři bohové.“

Albi v rámci balíčku rodinných her svého programu Albi+ přináší Čtyři zahrady. Jejich autorem je Martin Doležal, východočeský rodák, který hru původně prodal do Jižní Koreje. Tam ji v roce 2020 vydala společnost Korea Boardgames, přičemž Albi její vydání oznámilo loni v září.  Ilustrace obstarala Rachance.

Čtyři zahrady kloubí hand management a set collection s rozložením tří akčních bodů mezi čtyři různé akce. Mezi ty patří i čerpání zdrojů z centrální pagody za účelem sestavování zahrad, což je ve své podstatě plnění zakázek.

Jádro hry

Pod víkem na hráče čekají tři plata kartonu, z kterých je prve třeba sestavit centrální pagodu s pomocí plastových dílků. Mezi další kartonové díly patří bodovací deska se stupnicemi hráčů a bonusové destičky, dále pak v na míru dělaném plastovém insertu najdeme balíček karet se zahradami, ukazatele hráčů v podobě dřevěných kostiček a dřevěné vyřezávané suroviny čtyř druhů.

Cílem hry je nasbírat co nejvíce bodů na bodovací desce prostřednictvím přetváření/dokončování karet krajiny a dokončovaní jednotlivých sad, kterým se říká panorámata. Hra končí ve chvíli, kdy jeden z hráčů dosáhne vyloženého množství přetvořených krajin, které se odvíjí od počtu hráčů.

Gró hry tvoří čtyřstranná pagoda, jež v každém ze svých pater nabízí 0-1-2-3 kusy dané suroviny – tráva, kámen, voda, dřevo – díky kterým se hráči snaží zkompletovat jednu ze čtyř sad karet po 2-3-4-5 kartách. Každá sada je v balíčku zastoupena pětkrát a každá karta se liší svým zasvěcením jinému bohu, stejně jako její možný akční efekt na lícové straně (rubovou stranu tvoří obrázky krajin). Hráč smí mít před sebou vyloženou každou kopii karty pouze jednu a rovněž tak jednu kopii od každé ze čtyř sad.

Tah hráče a výběr ze čtyř akcí

Hráč na své ruce má vždy pět karet a v rámci svého tahu provede tři akce. V rámci každé akce buď zahraje, nebo odhodí jednu kartu z ruky. Na konci svého tahu si opět dobere do celkových pěti karet. K výběru jsou vždy čtyři akce.

Položení základů – hráč může vyložit jednu kartu do své zahrady se základy (lícem) nahoru. Aby tato krajina byla přetvořena, musí být na ni dopraveny zdroje v rámci pozdějších akcí. Hráč smí mít před sebou vyloženy maximálně tři rozestavěné karty.

Otočení pagody a příjem zdrojů – pokud to ikona zobrazená na základové straně krajiny nabízí, lze zvolit akci otočení pagody o 90° ve zvýrazněném patře a následně ve směru zobrazené šipky čerpat zdroje až do zaplnění své destičky či dočerpání zdrojů ze všech čtyř pater. Destička pro zdroje hráčů má pouze čtyři sloty.

Získání žolíka – pokud to ikona zobrazená na základové straně krajiny nabízí, lze tuto kartu z ruky odhodit a získat jeden kus libovolné jedné suroviny a tu buď rovnou umístit na rozestavěnou krajinu, anebo ji umístit pro své budoucí tahy na plánovací čtyřslotovou destičku.

Přesun zdrojů – pokud to ikona zobrazená na základové straně krajiny nabízí, lze tuto kartu z ruky odhodit a přesunout libovolné množství zdrojů mezi svým různými rozestavěnými základy navzájem, jimi a plánovací destičkou, či se ze své plánovací destičky zbavit nechtěných zdrojů.

Jestliže po provedení akce přesun zdrojů či získání žolíka (kartou či bonusovou destičkou) jsou na základech krajiny všechny potřebné zdroje, dojde k jejich zaplacení do banku a obrácení karty na rubovou stranu s krajinou. Tato krajina je nyní přetvořena a vynese svému staviteli posun po stupnici přízně odpovídajícího boha. Každá další karta přetvořené krajiny postavena do stejného panorámatu aktivuje i ty již dříve položené a za každou takovou dojde k posunu po stupnici boha dané barvy.

Při dokončení panorámatu je hráč navíc odměněn výběrem jedné ze tří bonusových destiček – pátého slotu pro destičku plánování, žolíkovou destičkou udělující zdroje navíc a destičkou s vítěznými body pro závěrečné skórování. V závěru hry jsou sečteny body dosažené hráči na všech čtyřech stupnicích a bonusové destičky.

Zhodnocení hry

Čtyři zahrady jsou na poli rodinný her skvost. Pravidla vysvětlíte komukoliv během pěti minut a zároveň se vám dostane strategická hloubka a mnoho k rozhodování. Budu hrát nejprve na krátké či dlouhé sety? Krátké panoráma mi pomůže získat bonusovou destičku jako prvnímu, zatímco dlouhé panoráma mi při opakované aktivaci přinese spoustu bodů přízně bohů. Jelikož je každá karta v různém provedení v balíčku přítomna pětkrát, možná si tu, kterou jsem ještě před chvíli chtěl postavit, raději schovám pro příští tah, anebo ji rovnou zahraji na efekt – na pagodě jsou suroviny přímo pro mě a na mé ruce je to karta přesně s otočením potřebného patra a čerpáním v potřebném směru. Poskládám si panoráma tak, abych postoupil na všech stupnicích, anebo raději vsadím na jednu barvu a vyhodím soupeře zůstávající pozadu z desky bodování několikerým znovu aktivováním karet přestavěné krajiny?

To je totiž jeden ze zvratů a originálních prvků této hry. Pokud někdo dosáhne políčka deset na stupnici jedné z barev a měl by získat v dané barvě další body, tak nepostoupí vpřed, ale posune po té stupnici dozadu kostičky soupeřů. Komu kostička z desky vypadne úplně, ten se již bodování na této stupnici neúčastní. Pagoda je skvělá a funguje, ale tyto principy v podobě složených rondelů tu už byly. Ale bodování, při kterém soupeři couvají, a já je svým postupem vpřed mohu vyřadit z bodování zcela?

Z dalších herních prvků se mi líbí omezení na vlastnění každé karty, panorámatu i bonusové destičky v jediné kopii. Člověk může vše, ale jen jednou a je na něm, jakou cestu si v postupném nabývání zvolí.

Komponenty jsou všechny pěkné a kvalitně provedené a na míru dělaný insert pojme do sebe vše bez jakýchkoliv obtíží. Nemusíte pagodu nijak rozkládat, pouze sejmete na volno nasazená patra a odmontujete čnící vrcholek.

Hra šlape v jakémkoliv počtu hráčů, pokud hru znají, ale největší pnutí, a tedy doporučeníhodná varianta, je v plném počtu. Ve čtyřech hráčích se totiž nejednou pohne mezi vašimi tahy pagoda, ale i více záleží na prvenství při zisku bonusových destiček. Díky různě postaveným efektům pohybu pagodou se naopak ve dvou hráčích nemusíte bát reverzních tahů, tedy manipulaci pagodou tam a zpět, a zaseknutí se na omezeném počtu kombinací zdrojů.

Čtyři zahrady jsou příkladem čistého designu, kdy pár pravidel a akcí dokáže nabídnout strategickou hloubkou, s taktickými změnami a poměrně velkou znovuhratelností, přičemž jejich znalost si rychle osvojí každý nehledě na předchozí zkušenost s deskovými hrami. Není divu, že Tom Vasel z Dice Tower Čtyři zahrady ohodnotil jako excelentní a na jeho doporučení je v Arcane Wonders zařadili do série s pečetí Essentials.

Vážení čtenáři. Pokud vás hra zaujala, můžete si přečíst i krátký rozhovor s jejím designérem. Najdete ho zde.

Čtyři zahrady získávají od Říše her ocenění:

Poděkování

Za poskytnutí hry na recenzi děkujeme společnosti Albi.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Albi.png.

Hru můžete zakoupit přímo zde.

Tags:

One Reply to “Čtyři zahrady”

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by Vás zajímat také: