Mini Express

Stavět, či nakupovat? To je oč tu běží!

Úvod

Mašinfíra BoardBros nedávno do Čech dovezl nejen Útulná doupata, ale i obchodní strategii Mini Express, dá-li se takto hra označit. Hru Marka Gerritse, který již stojí za vlakovými hrami SteamRollers a Mini Rails, zprostředkovalo původně tchajwanské vydavatelství Moaideas Game Design. Gerrits si Express i sám ilustroval.

Tato hexová vlakovka je určena primárně pro tři až pět spekulantů, ovšem naleznete tu i dvě možné varianty pro dva hráče a sólovou hru. Hra zaujme tím, že stejně jako v Mombase hráči investují do neutrálních společností. Jejich bohatství se tak odvíjí od toho, jakou společnost kdy podpoří v rozvoji. Hráč se ve svém tahu rozhoduje vždy pouze mezi dvěma akcemi. Buď postaví trať, anebo si koupí akcii.

Pojďme se společně v této mini recenzi podívat, zda může být hra o dvou základních akcích komplexní a interaktivní.

Komponenty a varianty hry

Krabici bez insertu plní oboustranná hexagonová mapa (USA a Evropa), deska správy majetku (pro kapitál jednotlivých společností), deska se stupnicemi (pro vliv hráčů a společností), 129 dřevěných komponentů (vláčky společností, značky délky trati společností, hráčské značky vlivu). Dále pak tři plata kartonů s destičkami mašinfíry pro sólovou hru a hru dvou hráčů, 32 žetonů poptávky a 36 destiček akcií. Do výčtu chybí žeton začínajícího hráče, žeton Zlatého hřebu, látkový váček a česká pravidla.

Vedle standardní hry pro vícero hráčů Mini Express nabízí několik dalších variant hry. Hru sólovou a hru pro dva hráče s mašinfírou – u nich obou využijete automu, tedy látkový váček pro losování destiček/pokynů mašinfíry, které určují, jaké město se stane cílem automy (či alespoň jakým směrem se automa vydá) a za jakou společnost bude mašinfíra jednat. Podle počtu vagónů určené společnosti na desce správy majetku se ovšem prve rozhodne, vydá-li mašinfíra vůbec trať postavit, či si namísto stavby zakoupí akcii.

Dva hráči se mohou rozhodnout dle lehce upravených pravidel hrát i bez automy. Další variantou hry je na mapě USA varianta Zlatý hřeb a na mapě Evropy hra s přístavy, které umožňují založit na mapě nový startovní bod pro vybranou společnost.

Jak se staví tratě a jak se investuje

Ať již se rozhodnete budovat železniční tratě v Evropě či Spojených státech, rozmístění počátečního kapitálu je stejné. Na správu majetku umístíte ke každé společnosti příslušející čtyři mašinky a komínek akcií. Pátou mašinku položíte do výjezdního depa na mapě (hexagonu barvy dané společnosti).

Společnosti jsou: dřevařská (hnědá), ocelářská (šedá), kožedělná (oranžová) a bavlněná (bílá). Na desku se stupnicemi položíte po jednom hráčském ukazateli na políčko č. 1 stupnice osobního vlivu v každé společnosti a ukazatel trati (domek odpovídající barvy) dané společnosti na políčko č. 0 stupnice rozvoje.

Ve svém tahu se hráč rozhoduje, zda si koupí akcii, či zda postaví trať. Proč by to dělal a na základě čeho se rozhodne?

Stavbou trati zvedne hodnotu zvolené společnosti, tedy hodnotu všech náležejících akcií ve hře, a cílové město mu pomáhá zvýšit osobní vliv v daných dvou společnostech (náhodně vylosovaným žetonem poptávky přiděleným ke každém městu na začátku hry).

Při nákupu akcie pak kupující sníží svůj vliv na stupnici vybrané společnosti o počet příslušných mašinek přítomných na desce správy majetku zvolené společnosti. Je-li tedy na kožedělné společnosti pět mašinek, za nákup oranžové akcie musí zaplatit pět bodů vlivu. Jsou-li tři, zaplatí tři body, není-li tam žádná mašinka, získá akcii zadarmo. Po nákupu akcie kupující z obecné zásoby doplní tři mašinky dotčené společnosti do její správy majetku. 

Při postavení trati se posune ukazatel délky trati dané společnosti (domeček) vzhůru o počet zastavěných polí krajiny. Má-li tedy oranžová společnost ve městě A mašinku, mohu do města B vzdáleného tři pole (dvě pole krajiny a pole samotného města B) postavit trať. Zkontroluji si desku správy majetku oranžové společnosti. Je-li na ní dostatečný počet mašinek, v tomto případě tři a více, trať postavím. Oranžový domek se pohne vzhůru o dvě pole (zastavěné krajiny). Ve městě B poptávkový žeton obsahuje dřevařskou a ocelářskou společnost, tedy zvýším svůj vliv o jeden bod na hnědé stupnici a o jeden na stupnici šedé.

Ve chvíli, kdy je vyčerpán druhý sloupeček akcií (či obecná zásoba mašinek), hra končí.

Princip hry tkví tedy v neustálém přemítání, zda obohacovat zvolenou společnost s důsledkem, že tím soupeři zlevním akcii, anebo zda si koupit další akcii, tím ztratit vliv v příslušné společnosti a tedy alespoň dočasně znehodnotit své akcie. (Jejich cena se sníží, pokud se při snižování mého vlivu dostane můj ukazatel za ukazatel jiného hráče, tedy na nižší stupeň vlivu).

Toto se projevuje zejména ve hře dvou hráčů a to bez ohledu na případně přítomného mašinfíru.   

Při přípravě hry si také hráči volí akcie do začátku (dle blíže určujících pravidel). Volí si po jedné akcii ve směru hodinových ručiček a posléze po jedné proti směru ručiček. Každý hráč musí mít dvě různé akcie a jeho kombinace akcií nesmí být shodná s kombinací jiného hráče. Akcie, které zbydou, okamžitě zvednou hodnotu daných společností.

Tedy již od samého počátku lze kalkulovat a snažit se získat výhodnou kombinaci akcií (a to nejen podle rozmístění poptávkových žetonů ve městech na mapě).

Zhodnocení hry a komponentů

Mini Express v sobě kloubí několik málo mechanismů, ty jsou ale všechny zcela hladce propojeny a vytváří neuvěřitelné napětí a interaktivitu mezi hráči. Veškerá interaktivita je z logiky pravidel nepřímá, skrze herní plán a desku správy majetku, nikoliv v reakci jeden na jednoho. Přesto vás hra nutí spoluhráče neustále sledovat, hodnotit a upravovat svůj další tah dle jejich počínání. Je dobré plánovat, ovšem pokud nezapočítáte do svých plánů pravděpodobný vývoj situace v tazích všech hráčů, než se opět dostanete na řadu vy, potom budete ve svém tahu nuceni vymýšlet zcela nové řešení. Je nutno předvídat vývoj situace a reakce hráčů dle výhodnosti nabídky na stole – tedy že na vás právě nejvýhodnější akce nezbydou a budete muset jednat jinak. Stavbou trati i nákupem akcie lze druhým i škodit, nejen se snažit sám sebe obohatit.

Nevím, zda lze hru označit za komplexní. Spíše ne, neboť rovin dění, tedy proměnných, je tu opravdu jen pár: současné postavené tratě, druh a vzdálenost poptávkových žetonů, počet mašinek ve správě majetku, počet akcií ve správě, aktuální pozice ukazatelů na stupnicích vlivu. Zároveň ovšem platí, že je maximálně vytěženo jak téma a jeho zjednodušené pojetí, tak právě propojenost mechanismů. Osobně mi je proti srsti platit osobním vlivem ve společnosti za její akcii, na druhou stranu toto designérovo rozhodnutí uzavírá právě všechny mechanismy do kompaktního celku, kdy vše funguje, vše se vším souvisí, kdy hra vytváří pro hráče stále stejné dilema v tisíci podobách.

Jistě si při studování pravidel vzpomenete na sérii 18xx her či již zmiňovanou Mombasu, nicméně v praxi je Mini Express mnohem jednodušší, rychleji odsýpá, a i v plném počtu zkušených hráčů herní doba nepřesáhne dvě hodiny.

K odehrání vám dopomohou kvalitní komponenty. Vláčky jsou sice trochu užší, než by člověk čekal, nicméně to má zajisté opodstatnění v městnání vícero vláčků na jeden hexagon. Destičky mašinfíry a akcií jsou vyřezány z opravdu kvalitního kartonu ostrým nožem, takže po stranách nenajdete typické výstupky obvykle patrné po vylomení z kartonového plata. Záhadou zůstává krásně malovaný herní plán, který je obtížné snadno a rychle rozložit. Intuitivní rozkládání tak možná časem povede k poškození švů, neboť plán vyžaduje rozkládání naučené a zcela neintuitivní.

U pravidel bych ocenil rozložení textu na větším papíře, nicméně pravidla jsou psaná dobře. Jakmile si zvyknete na slovník pravidel, hru se snadno sami naučíte. Jedinou výtku je snad možné směřovat ke zvolenému slovníku a tomu, že v úvodu chybí základní představení mechanismů, jaké jsem popsal výše. Tedy nákup akcie vede k tomuto a používá se obvykle tehdy, stavba trati k tomuto a používá se tehdy. Z hlediska slovníku třeba nejasnosti způsobuje žeton domečku, tedy v názvosloví ukazatel délky trati. Mohl být nazván počítadlem (mimoměstských) železničních stanic či ukazatelem zhodnocení společnosti. A čtenář by si hned z první stránky pravidel udělal lepší obrázek o fungování celé hry.

Závěr

Pro účely recenze byla hra víckrát odehraná ve všech možných počtech hráčů i variantách hry. A verdikt? Je to zábava! Záleží čistě na herní skupině, zda ke hře přistoupí oddychově, či tvrdě spekulativně. Ať již zvolíte mapu Států či Evropy, neuděláte chybu. Obě varianty pro dva hráče fungují, nicméně ta bez mašinfíry, která skýtá každému hráči dvě akce s možností ukončit hru pouze v rámci akce první, nám přišla mnohem zábavnější. Ve hře sólové svými kroky stimulujete mašinfíru a záleží pouze na vašem sledu (a výběru) akcí a trochu štěstí, zda ho porazíte, či nikoliv.

Po několika hrách se zdá, že hra již nemá co nabídnout, čím překvapit. Pravidla znáte, herní plán znáte, druh a počet poptávkových žetonů též. Přesto vás vždy mohou překvapit spoluhráči či tažená destička automy. Na první pohled hra při přípravě vypadá stejně, ale přesto vždy dostanete zcela nový zážitek. (Zkrátka u obchodních a spekulativních her mám pocit, že člověk vždy začíná zcela znovu a musí si znovu nalézt tu správnou cestu k vítězství.)

Pokud vás to navnadilo, tak vězte, že v Moaideas Game Design chystají první balíček map, na které jsme zvyklé u Ticket to Ride. V tomto prvním mapovém rozšíření Mini Expressu se zájemci podívají na Tchaj-wan a do Velké Británie. Je velká neznámá, zda kluci v BoardBros po mapě sáhnou, ale to by vám nemělo bránit si již nyní užít akcie a hexy základní hry.

Mini Express získává od Říše her ocenění:

Poděkování

Za poskytnutí hry na recenzi děkujeme společnosti BoardBros.

Hru můžete zakoupit přímo zde.

Tags:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by Vás zajímat také: