Fire & Stone

Pravěká objevovačka od autora Carcassonne.

Úvod

V dnešní recenzi se podíváme na jednu z nejnovějších rodinných her Klause-Jürgene Wredeho, která nás zavede do pravěku. V roli vůdců kmenů se hráči vydávají za sběrem plodů, po stopách zvířat, snaží se zužitkovat oheň a začlenit do své společnosti nové a nové vynálezy. 

Autor má za sebou přes sto šedesát herních titulů včetně mnoha rozšíření mezi nimiž je i Bali a Rapa Nui, nicméně navěky zůstane neodmyslitelně spjat s rodinnou hrou Carcassonne.

Fire & Stone ilustroval Hendrik Noack a k nám se dostala díky spolupráci s vydavatelstvím Pegasus Spiele.

Připravená hra.

Pravidla

V krabici je několik plat kartonu, dřevěné figurky průzkumníků a chýší, a několik druhů karet, z nichž mezi ty podstatné patří karty vynálezů, karty jeskyně, karty úkolů a karty bodů. Žetony jsou roztříděny dle rubového čísla regionů a vyloženy rubem nahoru na mapu. Do nabídky jsou vyloženy tři karty vynálezů. Každý z hráčů dostane svou desku kmene s počáteční kapacitou dvou pytlů pro uložení jídla. Podle počtu hrajících si hráči do začátku přidají dva, jeden či žádný počáteční žeton sběru.

Hra se odehrává na mapě světa v době pospojovaných kontinentů a je rozdělena na tři regiony – Afriku a Evropu, Asii a Austrálii, Severní a Jižní Ameriku. Princip je prostý. Hráč svým průzkumníkem pohne o jedno či dvě pole, otočí zde přítomný žeton, provede efekt objevitele a příslušnou akci. Dojde-li do oblasti s již otočeným žetonem, pouze provede akci. Závěr partie je spuštěn ve chvíli, kdy je otočen jedenáctý žeton chýše z dvanácti přítomných. Poté hráč, který žeton otočil, odehraje ještě jeden tah střídavě se soupeři, z nichž každý má ještě tahy dva.

Průběh II. věku.

Hráč disponuje pouze jedním průzkumníkem, ale v průběhu objevování druhého regionu dostane k dispozici i druhého. Stane se tak tehdy, když některý z hráčů otočí pátý žeton chýše. Od té chvíle hráči ve svých tazích odehrají vždy jednu akci za každého z průzkumníků zvlášť a až poté se dostane na řadu soupeř. Žetony chýše značí dobrou oblast k osídlení a její objevitel si vždy v té oblasti okamžitě zdarma postaví figurku chýše. Každý další hráč, který by chtěl na stejném místě stavět další chýši a to včetně zakladatele osídlení musí v jídle zaplatit za všechny již stojící chýše v oblasti (stavím-li v oblasti třetí chýši, zaplatím dvě jídla). Jídlo je znázorněno dřevěnými válečky a hráči se k němu dostanou při zužitkování zvířat a při získání velké části karet vynálezů. Aby si jídlo mohli uložit, potřebují na své desce zvětšovat kapacitu – získávat další pytle, což je také umožňováno žetony zvěře. Pojďme si tedy říci, na jaké žetony může hráč na své objevitelské cestě narazit.

Pokud hráč otočí žeton lesa, je na oblast z dolní části herního plánu přemístěna kupička tří žetonů zvěře, které v různém množství a různém poměru nabízí zvýšení kapacity na jídlo a jídlo samotné. Hráč si vybere nejžádanější žeton, položí ho na svou desku a vrátí na oblast zbylé žetony zvěře.

Rozšiřování osad do Ameriky.
Deska hráče s žetony sběru, dvojice karet nápověd a získané karty vynálezů.

Narazí-li hráč na oheň, získá jeden vítězný bod a smí zužitkovat jakýkoliv počet žetonů zvířat – proměnit je na jídlo a pytle.

Otočí-li jeden ze čtyř druhů žetonů sběru, může se rozhodnout jej umístit na svou desku do jedné ze dvou stupnic sběru. Ta vždy smí zahrnovat pouze žetony jednoho druhu (ovoce, zelenina, ořechy, houby). Přidání druhého či třetího žetonu hráči přinese možnost zadarmo získat jednu ze tří karet vynálezů v nabídce, anebo bodovací kartu. Pokud si žeton sběru z oblasti nepřivlastní, získá okamžitě dvě jídla. 

Objevení žetonu chýše hráče opravňuje k okamžité výstavbě na dané oblasti.

Otočená karta jeskyně.
Ukázka některých základních a pokročilých karet jeskyně.

Žeton skrýše hráči dá jednorázově pytel a jídlo.

A zvrat ve hře přinášející je žeton jeskyně, který spouští odhalení jediné karty jeskyně v partii. Na počátku hry hráči za balíčku karet jeskyně vždy jednu vylosují a ta při svém odhalení dává body či výhody, splní-li hráči určité podmínky.

V průběhu hry lze získat body pouze za žeton ohně a splnění některých karet jeskyně, v závěru hry jsou uděleny body za bodovací karty, po bodu za každou dřevěnou chýši na mapě, po bodu za každou většinu, kterou hráč nabyl v osídleních (oblastech s více jak jednou chýší), a v neposlední řadě po bodu i za většinu v osídlených oblastech z karet úkolů. 

Ukázka karet vynálezů a též karty osobního úkolu.

Zhodnocení hry

Fire & Stone nabízí mnoho pěkných nápadů a načrtnutých mechanik, ale není to dobrá hra. Možná si ji užijí děti a věřím, že umí-li číst, budou schopny si ji zahrát již od osmi let (nikoliv až avizovaných deset let). Nicméně u dospělého hráče si pro velký vliv náhody respekt nevyslouží. Mám rád hry z pravěku a hry objevovací. Vůbec mi nevadí, že hráči jdou a získávají možnost provádět akce na základě neznámého náhodného žetonu. Vadí mi, že se s tím dál špatně pracuje. A koneckonců kvůli tomu nelze ani úspěšně plnit karty úkolů. Ke hře je zkrátka potřeba přistoupit nejlépe se znalostí počtu jednotlivých žetonů napříč regiony a podle toho se rozhodovat o pohybu, objevování či vytěžování již objeveného. Jako dospělí jsme opakovaně naráželi na to, že něco se v té hře dát dělá, ale není to uspokojivé. Jednotlivé mechaniky stavící na náhodě a pracující s otázkou –Jak s výsledkem náhody naložit? – odráží téma. nicméně měly být herně posunuty ještě dále. Pojďme se na to podívat podrobněji.

Ve hře je jasně přesílená strategie na žetony sběru. Můžete na ně mít smůlu, ale u našich partií se opakovaně potvrdilo, že ti, kteří hráli na žetony sběru a díky nim na sběr karet vynálezů a karet bodů, vždy porazili ty, kteří hráli na žetony lesa. Žetony lesa by měly být doprovozeny dalším efektem a la trofeje na sběr zvířat stejného či naopak rozdílného druhu, aby vyvážily přínos žetonů sběru. 

Povinnost navracet průzkumníky do oblastí s ohněm od vybudované chýše může někdy hráči pomoci, ale v prvních třetině hry mu je obvykle jen na obtíž a zdržuje ho to. On pak zaostává za ostatními a nedostává se k neobjeveným místům.

Karty vynálezů fungují dobře a cením v balíčku zastoupení dvou kopií od každé karty s výjimkou jedné. Kdyby s nimi byla provázána další mechanika, byla by ale hra bohatší. Pěkné dilema hráčům nabízí pouze pravidla pro užívání bodovacích karet. Jakmile si hráč na tahu volí z nabídky kartu, rozhoduje se mezi kartou vynálezu a kartou bodovací. Karty bodovací tvoří balíček s nejvíce body v málo kopiích navrchu pro dravé a se snižujícím se výnosem. Ovšem kartu bodovací lze umístit pouze na kartu vynálezu a to tak, že bodovací karta překryje efekt vynálezu a tu tak nelze již nadále používat. Hráč tak musí odhadnout, kdy hrát si brát ještě karty vynálezů a kdy již nějaký méně dobrý raději překrýt hodnotnější bodovací kartou, než z nabídky zcela zmizí.

Hráčovy karty vynálezů na konci partie překryté kartami bodování.

Karet úkolů je pět. Jedna odměňuje většinu v osídlených oblastech prvního regionu, ostatní směřují na oblasti konkrétní – s horami, jezery, oblastmi sousedícími s žetony lesů a oblasti přístavní. Jenomže chýše se dají stavět pouze na oblastech s jinou chýší udanou žetonem. Ti, kteří mají štěstí na otočení žetonu chýše, staví zdarma. A ti, kteří chtějí stavět jinde, například poblíž úkolem bodovaných místech, ti mají smůlu. To pravidla neumožňují.

Na hře nás asi nejvíce bavilo sbírání plodů – žetonů sběru a jejich práce na desce hráče. Bohužel tento potenciál z naší perspektivy mohl být ještě dál rozvinut. Například na provázání s konkrétními druhy karet vynálezů. 

Přesun mezi regiony I. a II. a později II. a III. je podmíněn otočením určitého počtu žetonů chýší, nicméně kdyby to pracovalo s nějakým větším osídlením, aby to nestálo na jednotlivých dřevěných domečcích, či splnění nějakých hráčských kritérií pro větší expanzi, bylo by to opět zajímavější.

Líbily se nám některé nápady na kartách jeskyní. Těch je v krabici dvacet čtyři dvou různých obtížností, ale vždy si hráči vylosují jen jednu. Kdyby možnosti udávané kartami jeskyň byly ve hře zapracovány, či jich bylo k dispozici více, možná by nebylo nutné měnit celý pravidlový rámec. Je to nevyužitý potenciál. 

Naopak musím pochválit možnost začít hru vždy s jednou předpřipravenou kartou vynálezu a též s lišícími se startovními žetony plodů. Bohužel tyto asymetrické prvky nedokáží pro nedolazenost pravidel i samotného sešitu pravidel hráčům udat pevná východiska pro rozdílné, zajímavé a vybalancované strategie.

Poděkování

Za poskytnutí hry na recenzi děkujeme společnosti Pegasus Spiele.

Hru můžete zakoupit přímo zde.

Tags:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by Vás zajímat také: