Říše her

Vše o deskových hrách na jednom místě…. to je Říše her

Dobyvatelé brazilské džungle: Brazil imperial

Hra Brazil imperial (tedy Brazilské impérium) brazilského designéra Zé Mendese vyšla v roce 2021 pod hlavičkou studia MeepleBR a na český trh ji vzápětí, tedy v roce 2022, přineslo vydavatelství TLAMA games. Zé Mendes se dá označit za začínajícího designéra, na kontě má jedinou další hru rovněž s brazilskou tematikou: fotbalový Futboard z roku 2018.

Krabice je krásná…

Mezinárodního úspěchu dosáhla teprve Brazil imperial, hra určená pro 1 – 4 hráče od 14 let s herní dobou kolem 100 minut, jejímiž hlavními mechanikami jsou budování a průzkum mapy. Autor sám hru označuje jako Euro-X, tedy mix eura a 4X strategie, v níž se zkoumá, rozšiřuje teritorium, využívá zdrojů a likvidují protivníci (explore – expand – exploit – exterminate). První tři X Brazil imperial bezesporu naplňuje, s likvidací nepřítele je to ale složitější: hráči mají k dispozici velmi omezený počet jednotek a poražené jednotky tak nejsou eliminovány, ale jen dočasně odstraněny z mapy. Boj či likvidace jsou tak po většinou hry spíše potenciální hrozbou než realitou. Pokud víte, co od hry očekávat, nemusí to ale vůbec být na škodu.   

Pravidla a historická příručka, která vás seznámí s postavami, s nimiž se ve hře setkáte, i s (krátkými) dějinami Brazilského impéria.

Co se skrývá v krabici

Hráčské desky

Krabice zaujme na první pohled zářivými barvami, které evokují brazilskou džungli a fungují – tedy alespoň na mne – jako magnet na oči. Hlavním motivem jsou tři osobnosti z dějin brazilské imperiální éry v čele s Petrem II brazilským. Tyto osobnosti naleznete i ve hře a dočíst se o nich můžete v historické brožurce, již najdete uvnitř krabice. Stejně pestrobarevné jsou i herní komponenty. Hlavní deska je malá a pokládá se na ni jen společná nabídka bojových karet, karet zlata a destiček měst. O něco větší jsou desky hráčů a k nim příslušející destičky panovníků (modrý, oranžový a fialový hráč má k dispozici 1 oboustrannou destičku panovníků, zelený hráč, který hraje za brazilské impérium, po němž se hra jmenuje, má k dispozici destičky dvě a vybírá tedy ze 4 panovníků). Pro každého hráče najdete dřevěné komponenty v příslušné barvě: 6 paláců, 2 panství a 5 vojenských jednotek, 6 dřevěných dílků výrobků v různých barvách a tvarech a 3 kartonové akční žetony. Společné komponenty zahrnují 4 velké a 8 malých dílů pevninské mapy (zelené s vyznačenými terénními prvky) a 2 velké a 9 malých map vodních ploch. Všechny tyto mapové díly jsou oboustranné.

Plastový insert s žetony surovin a destičkami budov a měst

Celkem 4 základní zdroje mají po 8 dřevěných žetonech odlišených barvou a částečně i tvarem: zelená je cukrová třtina, hnědá dřevo, červená kávová zrna a bílá bavlna. Někteří hráči kritizují nízký počet žetonů základních surovin, nám ale ani ve hře tří hráčů nechyběly a dokonce jsme ani nevyužili možnost zdvojení surovin, pro niž se ve hře nacházejí čtyři bílé “podstavce”. Cennějších „žolíkových“ zdrojů je víc: 16 žlutých žetonů zlata a 10 modrých žetonů vědy. Poslední kartonové komponenty jsou hexy měst a objevů: 50 destiček budov, 8 destiček měst, 4 destičky hlavních měst a 18 destiček objevů. Karty pak zahrnují karty úkolů (po 8 pro každou ze tří ér hry), karty obrazů (po 8 v každé ze 3 barev: modré, oranžové a růžové), 24 karet boje a 24 karet zlata. Nakonec je k dispozici i bodovací bloček, který usnadní počítání skóre na konci hry.   

Karty maleb a úkolů

Příprava hry

Mapa pro 3 hráče

Nejprve je nutné si vybrat a sestavit jednu z map scénářů. Přímo v brožuře pravidel jich naleznete 7. 1 pro sólo hru, 2 pro hru dvou hráčů, 3 pro tři hráče a 1 pro čtyři hráče. Další scénáře vycházejí v herních časopisech či se dají nalézt na Board Game Geek, tento týden se na stránkách TLAMA games objevily dva nové scénáře v češtině, určené pro jednoho a dva hráče. Každá mapa se skládá z kombinace malých a velkých dílků, na které se umístí ještě dílky průzkumu (s mlhou) a destičky hlavních měst v počtu hráčů (ty vyberete náhodně, ale musí mezi nimi být destička začínajícího hráče). Vedle mapy se položí hlavní deska ve tvaru svitku a na ni karty zlata, boje a náhodně zamíchané destičky měst ve dvou hromádkách po 4. Karty obrazů se roztřídí podle barev (oranžová, růžová a modrá), jednotlivé balíčky se zamíchají každý zvlášť, a připraví se nabídka obrazů vyložení dvou obrazů každé barvy lícem vzhůru. Každý hráč dostane náhodně desku hráče jedné barvy a k ní příslušnou oboustrannou destičku vůdce (v případě zeleného hráče dvě). Dále dostane každý hráč tři akční žetony (pro I., II. a III, věk), dřevěné komponenty ve své barvě, přičemž vojenské jednotky a paláce umístí na příslušná místa své hráčské desky a panství vedle ní. Celkem šest dřevěných výrobků různých tvarů a barev si každý hráč rovněž položí na příslušná místa své desky. Hráči obdrží rovněž po dvou náhodně vylosovaných kartách úkolů každého věku, vyberou si vždy po jedné z nich a zbylé karty úkolů vrátí dospodu příslušných balíčků. Teprve poté si zvolí jednoho z vůdců své barvy. Nakonec si hráči postupně zvolí destičku hlavního města, vezmou si počáteční suroviny zobrazené na jejich destičce a hru začíná ten, kdo si zvolil město prvního hráče. Tuto destičku si ponechá, ostatní je možné vrátit do krabice. 

Deska fialového hráče s vůdcem Napoleonem připravená ke hře

Jak se to hraje

Ve hře se hráči střídají na tahu, dokud se některému z nich nepodaří splnit úkol III. éry. Poté se dohraje kolo (splní-li úkol III. éry jako první poslední hráč, končí hra ihned po dokončení jeho tahu) a hráči si počítají vítězné body. Tah se skládá z dvou fází: fáze akce a následné fáze pohybu.  

Rozehraná hra 3 hráčů

Všechny dostupné akce jsou vyobrazeny na desce hráče a hráč, který je na tahu, volí akci položením akčního žetonu na pole příslušné akce (s výjimkou změny éry se žeton na desce musí vždy posunout, nelze tedy hrát dvě stejné akce po sobě). Dostupné akce jsou následující: Akce nasazení umožňuje vzít libovolnou jednotku vojska z jednotky hráče a po zaplacení u ní zobrazené ceny ji nasadit do jednoho ze svých měst na mapě. Spolu s jednotkou získá hráč i jednu vojenskou kartu. Akci je možno hrát i pouze pro zisk vojenské karty, bez nasazení jednotky; v tomto případě hráč nic neplatí. Akce malba umožňuje hráči vzít si jeden z dostupných obrazů v nabídce (po zaplacení na něm uvedené ceny). Na malbách se nacházejí většinou postavy z brazilských dějin a každý přináší nějakou výhodu během hry a vítězné body na jejím konci. Akce stavba umožňuje hráči postavit budovu aktuální nebo nižší éry nebo (od druhé éry) město. Za každou stavbu je nutno zaplatit surovinami uvedenými na desce hráče (v případě města jsou potřebné suroviny uvedeny přímo na destičce města), jednotlivé budovy je navíc možno postavit pouze na určitém terénu (dané pole navíc nesmí být obsazeno vojenskou jednotkou protihráče) a vždy jen v sousedství nějaké jiné vlastní budovy. Tato restrikce neplatí pro město, které je možné postavit kdekoli, ale nikdy v sousedství budov nebo měst protihráčů. Ke stavbě města navíc potřebujete jednotku panovníka. Nově postavená budova okamžitě produkuje suroviny, které zůstávají na jejím políčku a lze je odtud volně využívat k placení dalších akcí. Stavět můžete vždy pouze budovu právě probíhající nebo nižší éry. Akce renovace představuje způsob, jak z již postavené budovy opět získat produkci. Po zaplacení jedné libovolné suroviny máte dvě možnosti – buď budova opět vyprodukuje stejné suroviny jako při stavbě, nebo můžete destičku otočit na druhou stranu a získat tak nový typ budovy (i tato nová budova okamžitě produkuje). K tomu, abyste budovu mohli renovovat, na ní nesmí ležet žádné suroviny (nesmíte tak využít suroviny budovy pro její vlastní renovaci).  Akce výroba umožňuje vzít jeden z výrobků dostupných na desce hráče, a po zaplacení ceny uvedené pod ním, jej umístit na políčko příslušného tvaru pod jedním z akčních polí. Tím hráč danou akci vylepší. Zároveň získáváte na konci hry za každý dokončený výrobek vítězné body (čím dražší výrobek, tím více bodů). Akce dovoz umožňuje vzít si libovolnou (základní) surovinu ze společné zásoby, pomocí akce obchod pak lze suroviny směňovat: za 1 libovolnou surovinu získáte 1 zlato, za 2 kávová zrna 2 bavlny, nebo za 1 kávové zrno a 1 bavlnu získáte 1 kartu zlata a 2 zlata, za 4 libovolné suroviny získáte 1 zlatou kartu, 1 zlato a 1 vědu, a za 2 vojenské karty 1 zlatou kartu a 1 zlato. Takto získané suroviny umístíte do osobní zásoby hráče na jeho desce (kde jsou v bezpečí před útokem protihráčů, nicméně zde v jeden okamžik může být uskladněno maximálně 5 žetonů surovin). 

Žetony objevů

Poté, co hráč pomocí akčního žetonu zvolí a provede jednu z akcí, následuje fáze pohybu. V této fázi můžete vždy pohnout jednou ze svých jednotek, které máte aktuálně na mapě, o 1 pole. Většina akcí následně poskytuje bonusový pohyb: můžete pohnout jednotkou, která se již hýbala (nebo teprve bude využívat základní pohyb) nebo jinou ze svých nasazených jednotek o 1 pole, ale pouze tehdy, pokud tento pohyb skončí na poli, uvedeném u pole pro bonusový pohyb příslušné akce (v případě akce nasazení musí bonusový pohyb končit ve městě, v případě akce malba na poli lesa, v případě akce stavba na libovolné stavbě, v případě akce renovace na poli vody a v případě akce výroba na poli zlatého dolu). Akce dovoz a obchod poskytují namísto bonusového pohybu výhodu v boji (+2 bojovou sílu k obraně a +1 k útoku). Skončí-li vojenská jednotka na poli objevu, může (ale nemusí) destičku objevu odhalit. Pokud se rozhodne objevovat, otočí destičku lícem vzhůru a buď získá okamžitou odměnu (v podobě surovin nebo vítězných bodů) nebo destičku ponechá lícem vzhůru na daném poli, dokud některý z hráčů nesplní podmínku pro zisk její výhody (v případě expedice sem musí hráč vstoupit s určitou vojenskou silou, v případě destiček Minas Gerais a Kultura získá výhodu ten, kdo zde jako první postaví budovu nebo město). Rozhodne-li se hráč neobjevovat, zůstává destička „mlžnou“ stranou nahoru a pro účely stavby se považuje za pole s loukou. V takovém případě se destička objevu odhodí, ale nevyhodnocuje. 

Bojové jednotky

Během fáze pohybu může rovněž dojít k boji. Boj nastává v okamžiku, kdy se jedna nebo více jednotek pohne na pole s nepřátelskou jednotkou, budovou nebo městem (hlavní města jsou ve většině scénářů nedobytná a nelze na ně útočit). Síla vojenské jednotky, budovy nebo města je shodná s počtem vítězných bodů, které poskytují na konci hry. Celková bojová síla se počítá následovně: nejprve určí svou sílu útočník tak, že k bojové síle svých jednotek přičte efekty libovolných svých maleb a následně zahraje až 3 bojové karty z ruky (což je zároveň limit počtu bojových karet, které může mít hráč v jednom okamžiku v ruce) na stůl lícem dolů. Následně přičte obránce efekty svých maleb k síle své vojenské jednotky, budovy nebo města a rovněž může zakrytě zahrát až 3 bojové karty. Poté oba vyhodnotí efekty zahraných bojových karet a hráč s vyšší celkovou bojovou silou vyhrává (v případě shody vyhrává obránce). Poražený hráč ztrácí všechny své vojenské jednotky a přesune je na svou desku hráče do oblasti zásoby surovin (nikoli tedy na pole, z nějž byly nasazeny). V důsledku efektu některých bojových karet může ztratit jednotky i vítěz, postupuje stejně (jednotky se nikdy nevracejí zpět na své původní místo, hráč tedy nepřichází o vítězné body za jejich první nasazení, a za jejich opětovné nasazení na mapu neplatí). Pokud boj probíhal na budově či ve městě obránce, vítězný útočník stavbu automaticky obsadí a může využívat suroviny, které na ní leží, k platbě svých akcí, a budovu samotnou k plnění úkolů. Budova zůstává obsazena, dokud se na ní nacházejí vojenské jednotky vítězného hráče, není ji ale možné rekonstruovat ani v ní produkovat. Zároveň se pro účely stavby nových budov stále považuje za stavbu hráče, jenž ji původně postavil. V případě, že na budovu či město úspěšně útočily pouze jednotky bojující na dálku, nemohou budovu po úspěšném boji obsadit (může ji ale vybojovat ve své následující fázi pohybu, pokud se na ni pohne a opět zvítězí v boji). Bojové karty se často přidávají k bojové síle hráče (někdy pouze při splnění určitých podmínek), mohou způsobit ztráty vítěznému protivníkovi, popř. umožní vojensky slabému hráči se za zaplacení poplatku boji zcela vyhnout. 

Malby a úkoly pro I., II. a III. éru.

Po vyhodnocení boje pokračuje svou fází akce další hráč. Hráči se střídají na tahu, dokud jeden z nich nesplní svůj úkol pro I. éru (kterýkoli z nich, pokud má díky destičce objevu Quilombo více než jeden). V tomto okamžiku hra okamžitě přechází do II. éry (ostatní hráči se ale mohou i nadále snažit splnit svůj úkol I. éry). Hráč, který splnil úkol, získává daný počet vítězných bodů a možnost postavit jeden z paláců (č. II-VI), umístit jej na mapu a získat jeho bonus. Všichni hráči umístí svůj akční žeton I. éry pod jedno z akčních polí na své desce hráče (od této chvíle jim žeton bude poskytovat bonus, kdykoli zahrají danou akci) a vezmou si žeton II. éry – ten mohou umístit kamkoli, to znamená, že po změně éry mohou hráči hrát tutéž akci, kterou hráli v předchozím tahu. Pokud jeden z hráčů splní úkol pro III. éru, dohraje se dané kolo (tak, aby všichni hráči měli stejný počet tahů), hra končí. Hráči si spočítají vítězné body: za nasazené vojenské jednotky, za vyrobené výrobky, za získané obrazy, za splněné a odhalené karty úkolů I. a II. éry a za všechny splněné dílčí úkoly karty III. éry, za držené karty zlata, za získané destičky objevů, za postavené paláce II-VI a za destičky budov a měst ve svém držení na mapě (tedy i vojensky obsazené). Hráč s nejvyšším počtem vítězných bodů vyhrává. V případě shody vyhrává ten, kdo má na mapě nejvíce žetonů vědy. 

Sólo mód

V krabici naleznete sólovou výzvu Bitva u Gurarapes, v níž bude vaším úkolem posunout hru do III. éry a do 20. kol dobýt hlavní město protivníka. Hra představuje spíše puzzle s trochou náhody, jelikož protivník se pouze brání a vojenské karty hraje náhodně z balíčku po jedné za každou svou jednotku v boji. Scénář se navíc velmi rychle ohraje, nicméně podle komunikace autorů na Board Game Geek by již mělo být hotové interaktivnější sólo rozšíření Autômato, v němž se využívají mapy pro 2 hráče, a postupně se objevují i další scénáře včetně těch sólových.

Dojmy

Tuto sekci musím začít konstatováním, že hra je nádherná – krabice zaujme na první pohled a rozehraná hra na stole září barvami brazilské džungle. Mapa i hráčské desky jsou ale dobře přehledné a ikonografie snadno a rychle pochopitelná a zapamatovatelná. Zpočátku je trochu matoucí, že každý hráč má zcela jiné bojové jednotky a jen tušíte, jestli proti vám postupuje obyčejný pěšák nebo granátník s útokem na dálku, nicméně tento problém mizí po pár zahráních. Trochu problematičtější je velikost jednotek: pokud se vážně pustíte do boje, bude se vám stávat, že se jednotky na pole, kde by měly stát, prostě nevejdou. Boj samotný je tak trochu oříšek. Brazil Imperial je především euro hra a optimalizační puzzle, kdy se snažíte z každého tahu dostat maximum. Pokud tedy protihráč nebude neuváženě stavět na hranici svého území, kam se snadno dostanete dostatečně včas, abyste jej připravili o suroviny, nemáte k boji příliš důvodů: dobytá budova zůstává dobyvateli jen, pokud zde ponechá alespoň jednu bojovou jednotku a po vyčerpání surovin, které na ni ležely v okamžiku dobytí, již žádné suroviny neposkytuje. Navíc u ní dobyvatel nemůže ani stavět. Bojových úkolů ve hře také příliš není a tak pravděpodobně nejsilnějším efektem boje je dobytí a udržení nepřátelského města. To skutečně může zvrátit průběh hry, která se nevyvíjí ve váš prospěch. Mezi scénáři jsou jako nejvíce bojově orientované ty určené pro dva hráče. Ve hře více hráčů se totiž může velmi snadno stát, že pokud spolu začnou dva hráči bojovat, může jejich oslabení po boji snadno využít další z hráčů. Boj mi tak připadá zejména jako strategie poslední naděje pro toho, kdo ve hře zaostává, pak ale představuje reálnou možnost, jak navzdory nepříznivému vývoji přece jen vyhrát. Zároveň představuje neustálá možnost napadení vašich budov a měst protihráči další z aspektů, který musíte při plánování expanze svého impéria brát v potaz. Je důležité, kde budete stavět, jaké nasadíte jednoty a kam se s nimi budete pohybovat. Navzdory tomu, že ve hře k boji nedochází příliš často, má zde své místo. Sám autor hry vydal na brazilské Ludopedii návrhy na úpravu pravidel pro bojovnější verzi hry a připravované sólo rozšíření by rovněž mělo být více orientováno právě na boj, nicméně mě po původním tápání a očekávání 4X hry přijde Brazil Imperial dobře optimalizovaný tak, jak byl vydán – jen od něj nesmíte očekávat zážitek 4X hry.

Karty maleb

Oproti jiným hrám, kde na mapě rozšiřujete svůj vliv, má Brazil Imperial krátkou herní dobu, pohodlně je odehrána kolem hodiny a půl. Krátká herní doba vyvíjí tlak na optimalizaci tahů, variabilitu a znovuhratelnost zaručují vedle stále přibývajících scénářů karty úkolů a nabídka maleb, jimž je nutné vlastní strategii přizpůsobovat. 

Otázku tematičnosti hry není možné zodpovědět jednoduše. Hra je dílem brazilského autora a brazilských ilustrátorů a osobnosti, které se v ní objevují, mají silnou vazbu k brazilskému impériu (a můžete se o nich dočíst v přiložené historické brožurce). Prozkoumávání okolního území a opatrné rozšiřování vlastní říše je s herními mechanizmy rovněž propojeno poměrně zdařile, byť je zvláštní, že vám při něm vůbec nic nehrozí: narazíte-li na „expedici“, kterou je třeba porazit vojenskou silou, můžete ji prostě obejít. Tematicky nejvíce problematické je hraní maleb. Ty představují osobnosti brazilských dějin, není ale jasné, proč vám zakoupení obrazu poskytuje výhodu, smysluplnější by byla možnost najmout si danou osobnost do svých služeb… Herně to žádný problém nepředstavuje, jen při každém zakoupení malby přemýšlím, jak bych se z pouhé malby dostala k informacím poskytujícím mi daný bonus.

Je Brazil Imperial hra pro vás?

Největší výhodou Brazil Imperial je, že jako hra o budování impéria a zkoumání mapy nic neztrácí ve dvou hráčích – hrajete-li tedy primárně ve dvou a netoužíte po silně bojové hře (či dokonce bojovat vyloženě nechcete), bude vás Brazil pravděpodobně bavit. Hledáte-li hru, která vypadá na stole krásně a má příjemnou, chytrou a nepříliš konfliktní hratelnost, bude Brazil skvělou volbou. Vzhledem k tomu, že je hra svižná a méně konfliktní, je ideální pro hráčské rodiny (umím si představit, že ji postupně zvládnou rozehrané děti od 12 let). Pro hráče, kteří mají obavy z boje a přílišné konfliktnosti, může Brazil: imperial představovat ideální vstup do civilizačních her – možná se tu nakonec i sami pustí do boje.

Brazil: Imperial získává od Říše her ocenění:

Poděkování

Za poskytnutí hry na recenzi děkujeme TLAMA games.

Tags:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by Vás zajímat také: