Uspokojujte poptávku po stále luxusnějším zboží.

Úvod

„Nový začátek na ostrově je těžký, ale vy jste se toho přece jen odvážili. S pomocí několika málo obyvatel svého města jste vybudovali počáteční průmysl a spustili na vodu první lodě. Zdá se, že je vše připraveno, aby se díky novým obchodním trasám ve Starém i Novém světě stalo z vašeho ostrova centrum industrializace. Ale vstup do nového věku bude třeba dobře naplánovat: zdrojů a technologií není nazbyt a ani konkurence nespí. Rostoucí populace rozšiřuje vaše možnosti na domovském ostrově a početná flotila vám dovoluje vydávat se na expedice nebo objevovat další ostrovy. Ale není jednoduché nastolit správnou rovnováhu mezi pokrokem a spokojeností obyvatelstva. Posilujte neustále svůj vliv, abyste na konci získali nejen přízeň královny, ale i vítězství ve hře.“

Martin Wallace, autor mnohých historických titulů nejen s průmyslovou tématikou, ve spolupráci s německým vydavatelstvím Kosmos přivedl k životu adaptaci videohry od UbisoftuAnno 1800. Hráče čeká budování vlastního průmyslu a rozvíjení svého domovské ostrova, ale i expanze do Nového světa.

Díky českému vydavatelství Albi a jeho programu Albi+ se i čeští hráči mohou chopit role průmyslníků a objevitelů. V cestě za bohatstvím musíte dbát o potřeby a zvyšující se nároky svého obyvatelstva složeného z rolníků, dělníků, řemeslníků, konstruktérů a investorů.


Hra je téměř jazykově nezávislá a pro recenzi byla užita anglická verze od vydavatelství Kosmos poskytnutá českým vydavatelstvím Albi.


Koncept hry

Cílem hry je vybudovat co nejefektivnější obchodní impérium, kdy stavbou a proměnou svého technologického stromu hráč dosáhne toho, že vyloží z ruky co nejvíce karet obyvatel tím, že uspokojí jejich poptávku. Jinými slovy si je koupí za drahé zdroje. Hra skončí tehdy, kdy se jeden z hráčů zbaví jako první poslední karty na ruce. Dohraje se kolo pro rovnost tahů a spočítají se body.

Jádro hry tvoří správa zdrojů složená ze tří prvků – produkce, obchodu a „padla“.

Při produkci hráč přesune kostičku požadovaného obyvatele z jeho čtvrti na volné pracoviště. Tím je vyprodukován požadovaný zdroj a ten je nutné okamžitě použít dál. Ve hře se nevyskytují suroviny ve fyzické podobě žetonů. Co není okamžitě spotřebováno, je ztraceno. Není možné tak produkovat pro tahy budoucí. Umístěné kostičky obyvatel zůstávají na přidělených pracovištích a svou přítomností již dále neprodukují.

Obchod přichází na řadu tehdy, když hráč potřebuje zdroj, který si sám není schopen vyrobit. Pokud má hráč dostatek žetonů obchodu a alespoň jeden ze spoluhráčů vlastní destičku rozvoje, která umí požadovaný zdroj vyrobit, stane se tak. Majitel dílny obchodu nemůže zabránit, ale ani není při dané produkci postižen přesunem své kostičky obyvatele na dílnu. Naopak jako odměnu obdrží jeden díl zlata z banku. V jednom tahu je možné každý zdroj získat pouze jednou, což ale nebrání obchodování s vícero zdroji.

Hráč může též své obyvatele v podobě kostiček vyplatit zlatem (zaplatit jej do banku) a vyhlásit tak konec pracovní doby. Kostičky přesune zpět do příslušných čtvrtí v záhlaví své desky ostrova. Obyvatelé jsou odpočatí a mohou se hned vrhnout zpět do práce.

Akce

Ve hře existuje devět hlavních akcí a dvě volné. Hráč vždy zvolí jednu z hlavních akcí a tu ve svém tahu provede.

  • Rozvojem lze vylepšit svůj domovský ostrov stavbou nových průmys­lových podniků, loděnic či samotných lodí. Jedny lodě poskytují obchodní žetony potřebné pro obchodování, druhé žetony objevování pro průzkum Starého i Nového světa. Když hráč vyrobí potřebné zdroje pro stavbu nového podniku, vezme si příslušnou destičku z centrálního plánu a položí ji postavenou stranou na svůj ostrov. Od podniků existují ve hře vždy pouze dvě kopie, naopak lodí je vícero.
  • Karty obyvatel představují specialisty. Ti za zdroje poskytují bod vlivu a jednorázové efekty. Kartu hráč vyloží pod svůj ostrov. Efekt je možné aktivovat kdykoli v tahu, kdy byla karta zahrána, nebo v li­bovolném pozdějším hráčově tahu. Koupit lze vždy pouze jednu kartu, ale lze si počkat s její spuštěním a v rámci volné akce později spustit vícero karet najednou. Volnou akcí je i spuštění karet zájmů, z nichž je vždy pět vylosovaných ve hře.
  • Hráč si smí vyměnit též až tři karty obyvatel z ruky za jiné stejného typu, pokud v odpovídajících balíčcích zůstávají karty pro výměnu.
  • Lze najmout nové pracovní síly a přidat na domovský ostrov až tři nové kostičky obyvatel z banku. Náklady se liší dle profese. Za každého obyvatele si hráč dobere do ruky kartu z příslušného balíčku profese. Buď si vezme kartu sdružující rolníky a dělníky, anebo kartu řemeslníků, konstruktérů a investorů.
  • Již najaté pracanty lze i povýšit, tedy vylepšit až o tři úrovně. Pro to hráč musí opět vyprodukovat prve potřebné zdroje a následně zamění jednu kostičku za jinou z banku. Jelikož nedojde k navýšení populace, nedobírá si hráč další karty na ruku.
  • Koho nebaví sedět doma, může díky žeton objevování ze svých lodí vyrazit na průzkum Starého světa a rozšířit tak svou domovinu o větší herní desku. Kromě prostoru pro další podniky získá i jeden jednorázový bonus.
  • Anebo lze za žetony objevování vyrazit do Nového světa. Tam již podniky s luxusním zbožím vyrostly a je potřeba je pouze zobchodovat. Hráč si přiloží k domovině menší herní desku, za kterou zaplatí žetony objevování. Ta mu dává tři nové zdroje k produkci, ale musí za ně ve svém tahu platit žetony obchodu. Zároveň soupeři se k těmto primárním zámořským zdrojů nedostanou. Při zisku desky Nového světa si hráč dobere tři karty z příslušného balíčků kolonistů.
  • V neposlední řadě se mohou hráči za žeton objevování přeneseně vrhnout i na konání expedic. Na kartách expedic je vždy vlevo vyobrazeno zvíře pro zoo a vpravo artefakt pro muzeum. Barva pozadí určuje, jaký typ obyvatele by měl na konci partie tato zvířata či artefakty shlédnout, čímž majiteli přinesou další body vlivu.
  • Hráč může kdykoliv během hry vše restartovat skrze akci Městská slavnost. Nechce-li či nemůže-li provést žádnou další akci, umožní mu městská slavnost znovu použít kostičky obyvatel a žetony námořnictva. V rámci této akce se obyvatelé vrátí do svých čtvrtí a vyčerpané žetony námořnictva na lodě.

Na konci hry obyvatelé navštíví zvířata a artefakty a tím hráči přinesou příslušné body vlivu. Ty hráč získá i za vyložené karty obyvatel (dle typu obyvatele tři, pět či osm bodů za kartu) a nakonec i po bodu vlivu za každé tři zbylé díly zlata. Kdo hru uzavřel a získal destičku ohňostroje, získá dalších sedm bodů. Body mohou přinést i karty zájmů.

Zhodnocení hry

Z hlediska zpracování se jedná nanejvýš o průměrnou produkci, neboť v krabici chybí insert, karty přišly rozsypané – uvolněné z papírových pásků, papír je tenký a u desek ostrovů občas nechybí bílý okraj. Grafika je znatelně počítačová a karty vypadají, jakoby někdo stáhl obrázky z videohry. Nicméně jsem původní elektronickou předlohu nehrál a tak nemohu soudit, zda odpovídají zcela, či pouze svou stylizací. Oceňuji alespoň pevné a neodlepující se destičky dílen, podniků a lodí. Ty je radost brát do rukou. Pravidla jsou dobře napsaná a elegantně ztvárněná, ale obrázkové příklady by měly být větší, aby byly vidět všechny drobné ikony, na nichž si příklady zakládají.

Hra nás zaujala svým originálním mechanickým pojetím. Jedná se o závod v budování technologického stromu, kdy je cílem hráčů zbavit se karet obyvatel z ruky. Aby uspokojili jejich poptávku, musí mít prve vybudovaný silný průmysl napříč odvětvími a pro jeho obsluhu zase zajistit dostatek pracovní síly. Jenomže každá nabytá kostička obyvatele hráči do ruky přidá i jeho kartu. Je tedy těžké vyvažovat růst a nerůst, kdy expandovat a kdy již vše zastavit a splnit zbývající požadavky.

Bavilo nás to v plném počtu hráčů, v počtu lichém i jako duelovka.

Příprava hry je zdlouhavá kvůli vyložení všech destiček podniků na ústřední desku. Proto doporučuji nějakou vychytávku, třeba skladovat destičky v jednotlivých pytlících po řádcích. Jakmile se hráči zorientují v provázanosti podniků, přesunu kostiček obyvatel a jejich karet, stane se hromada komponentů a ikon jasnou mapou k cíli. V prvních partiích doporučuji zaměřit se na krátkodobé cíle a inspirovat se poptávkou danou kartami obyvatel a rezignovat na vítězství a různé strategie. Protože teprve pro pochopení mechanického konceptu a zažití s narůstající zábavou se dostaví prostor pro pozornost směrem k lepším výsledkům. Podstatné je se nezasekat nevěda, co dělat. Abych to shrnul, hra je jednodušší, než vypadá. A teprve po vlastním proniknutí do ní to hráči pocítí na vlastní kůži. Je důležité se nenechat zahltit a zkusit to rozhýbat od podniku k podniku.

V rámci honby za efektivitou by se hráči neměli bát prohazovat karty obyvatel a optimalizovat tak jejich poptávku se svými dílnami a výrobky. Není to ztráta času, ale přímo nutnost, jak nezkysnout s bandou neuspokojitelných živlů.

Moc se mi líbilo rozlišení a konkrétní mechanické zpracování ostrovů Starého světa a Nového světa. Jedno vám dá prostor, druhé vzácné suroviny potřebné pro rozvoj továren zpět ve Starém světě. Ale spolu s nimi přichází nutnost uspokojit potřeby i novosvětských kolonistů.

Byť hráči na základě poptávky a vylosovaných desek ostrovů Starého a Nového světa postaví v každé partii jinou průmyslovou síť, zdá se neocenitelným variátorem partií přítomnost karet zájmů. Neboť jejich efekty i skórovací podmínky pro závěr hry musí hráč brát v potaz v každém svém tahu, chce-li uspět v konkurenci dalších továrníků.

Validních strategií zde najdeme několik. Lze hrát zbavením se karet na uzavření hry a získání sedmi bodového bonusu, ale ti, kteří se zaměří na budování do poslední chvíle a třeba spojení kostiček obyvatel s větším množstvím expedic, nakonec nemusí vůbec prohloupit.

Napětí i zábavu poskytuje prvek, kdy hráč budovatelské horečce musí rozpoznat, kdy má už přestat, kdy mu jeho technologický strom pro potřeby obyvatel plně dostačuje.

Díky obchodu lze profitovat i z pokroku soupeřů a naopak máte jistotu, že si nemohou sáhnout na vámi nabyté objevy Nového světa.  

Je toho k objevování hodně a my se rozhodně čas od času k průmyslové revoluci zasahující obě strany Atlantiku rádi vrátíme. Na českém trhu mě nenapadá mechanicky obdobná hra, a proto ji zájemcům o něco nevídaného rozhodně doporučuji.

ANNO 1800 získává od Říše her ocenění:

Poděkování

Za poskytnutí hry na recenzi děkujeme společnosti Albi.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Albi.png.

Hru můžete zakoupit přímo zde.

Tags:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by Vás zajímat také: