Věčná zima: Paleoindiáni

Cesta do pravěku all inclusive.

Tlama Games nás tentokrát vzala na výlet do doby ledové, kde se zhostíme rolí náčelníků kmenů, kteří se snaží přežít a prosperovat v těžké době plné nástrah a zimy. Po čtyři generace budou hráči rozvíjet svůj kmen, lovit, putovat, rozšiřovat své řady a zdokonalovat své dovednosti a zkušenosti. To vše v deskové hře Věčná zima: Paleoindiáni od autora Stana Kordonskiyho, který dříve vytvořil třeba Dice Hospital. Do tohoto dobrodružství se mohou pustit až čtyři hráči od dvanácti let, hra jde díky sólovému módu hrát i ve verzi „solitaire“.

Zavřená krabice hry.

Z těžké a rozměrné krabice sálá chlad na první pohled, po otevření tento dojem rozhodně nezmizí. Na sněhovém podkladu čekají ilustrace a obrázky navozující atmosféru – pravěcí lidé odění v kožešinách, mamuti a další dávno vyhynulá stvoření, nehostinné prostředí a pláně. To vše je vetknuto do velice povedených insertů, do nichž se po vyplokání všech kartonů uloží do posledního dílku a ve kterých přežijí i nějaké to cestování.

I v době ledové má vše své přesně dané místo

Začneme u insertů. Krom jednoho hlavního, k němuž se dostaneme za chvíli, jsou zde čtyři malé, do nichž je možné si připravit veškeré hráčské komponenty. Jsou zde výřezy na tři plastové osady i na celkem deset (osm v barvě hráče a dva v neutrální šedé) dřevěných žetonů megalitů, dále je zde prostor pro základní karty, tedy devět počátečních karet hráče a karta pohřebiště. Pod kartami je prostor na ostatní žetony, pro každého hráče: barevný podstavec k figurce, pět figurek táborů, žeton kmene, žeton počítadla bodů, dva žetony na stupnici, dva ukazatele surovin a dvě figurky členů kmene. Díky tomu není třeba se probírat všemi komponenty, ale každému hráči přiřadíme jednu krabičku, a k tomu jeho hráčskou desku s výřezy, na něž si hráč připraví vše potřebné.

Praktické úložiště – velký insert na zásobu společných komponent a menší krabičky pro zásobu každého ze čtyř hráčů.

Do hlavního insertu se pohodlně vejdou figurky náčelníků, žeton počítadla kol, veškeré karty i žetony, hexy krajiny i megalitické desky. Vedle toho je zde místo i na komponenty určené pro rozšiřující moduly – 10 žetonů ledovce a 5 žetonů odpočinku, stejně tak i pro sólovou hru – šestnáct karet kočovníků, šest karet mapy, přehledová karta pro sólovou hru, karta bodování zvířat a žeton kočovníků. Po uzavření všech insertů jejich víky se nad ně pohodlně navrství všechny herní desky a sešity pravidel pro hru klasickou i sólovou.

Figurky a karty náčelníků, karty kmene

Společnou herní plochu tvoří hlavní herní plán, na němž se budou odehrávat hlavní akce a budou se počítat body. Poblíž je třeba připravit ještě desku zvířat, na níž bude balíček šedesáti karet zvířat s vyloženou nabídkou k lovu, a deska totemu, na níž hráči mohou postupovat svými ukazateli po dvojici stupnic – obětin a cti. Další část společné plochy tvoří čtveřice megalitických desek, které se dají sestavit do různých obrazců dle počtu hráčů, a poté hexagony krajiny, na nichž budou hráči stavět své tábory a osady.

Pod hlavní deskou budou vyloženy karty nabídky – pět hromádek karet kmene dle druhů a k tomu karty kultury, jež se budou obměňovat dle věku (první věk trvá první dvě generace, druhý věk další dvě). Hráči celkem odehrají čtyři kola (generace). Další nabídkou budou žetony posvátných kamenů, opět rozdělených dle věků.

Hlavní herní plán s ukazateli a posvátnými kameny.

Neotřele působí počáteční nastavení hráčů. Ti si mohou vybrat či vylosovat karty náčelníků, vybrat si kterou jejich stranu použijí (každá přináší jinou schopnost), k nim dostanou příslušné figurky, jež si označí barevným podstavcem. Následně jsou náhodně rozdány karty přípravy hry, ty určují počáteční úrovně surovin (potravin a nástrojů), počáteční zvíře, stejně jako určí pořadí, v němž hráči odehrají první kolo.

Karty zvířat, počáteční karty a posvátné kameny.

Zabalte se do kožešin, vyrážíme za dobrodružstvím

Jak již bylo naznačeno, hráči v každé ze čtyř generací absolvují akce/tahy dle pořadí na stupnici. Své tři akce hráči odehrají postupně po jedné. K dispozici mají celkem tři figurky – náčelníka a dva členy kmene. První jmenovaný má nějakou speciální dovednost uvedenou na kartě. Každá z figurek může jít na jeden ze čtyř akčních sloupců na herním plánu, případně mohou odpočívat (probíhá na hráčské desce). Před umístěním figurky může hráč zahrát karty kultury z ruky a vyhodnotit, v průběhu tahu může vykládat též zbylé karty (počáteční a karty kmene), jimiž může získávat prostředky nebo jednotky práce, ty poté slouží k vykonávání akcí.

Plocha krajiny a plocha megalitů, včetně komponent (tábory, osady, megality) v průběhu rozehrané partie.

V rámci tohoto worker-placement kroku hráč se svou figurkou projde celý vybraný akční sloupek. V jeho horní části jsou akce, které je možno vykonat opakovaně, pokud má hráč na zaplacení nákladů. Ve střední části je jednorázová akce, opět pod podmínkou zaplacení uvedených nákladů. Pokud je hráčova figurka tou první, která v dané generaci prošla akční sloupek, tak ve spodní části získá nějakou další akci či výhodu, ostatní figurky o tuto spodní akci přijdou a pouze postoupí do spodní sekce, kde posečkají do konce generace. Jelikož každý hráč má tři figurky a na plánu jsou čtyři akční sloupky, znamená to, že čím více hráčů, tím větší boj bude o prvenství v každém sloupku a o jeho bonusovou akci. I to je element, který může nemálo vstoupit do rozhodování každého zúčastněného.

První sloupek Rituál dospělosti dopomůže k rozšíření řad kmene, a to angažováním nových členů, ve své střední části opět získáváním nových kmenovců a k tomu pohřbení karty (viz dále), dodatečný bonus pro prvního hráče je posun na stupnici totemu a opět pohřbení karty. Ve sloupci Rozvoj hráč získá karty kultury (předměty, dovednosti, vylepšení), ve středu potom posvátný kámen a dole extra zdroje (potrava a nástroje). Sloupec Migrace slouží k budování táborů na krajině z hexagonových dílců a k přesunům, ve střední části možnost vzniku osad a dole opět budování a přesun táborů. Poslední Lov přináší kořisti v podobě karet zvířat, ve střední části možnost zvířata spotřebovat (potrava, nástroje, atd.) a dole další zvířecí kořist.

Karty kultury obou věků.

Poslední dostupnou akcí pro jednotlivé figurky je odpočinek. V tomto případě si hráč dobere jednu kartu z balíčku do ruky, následně může spotřebovat jedno ze zvířat, jež v dosavadním průběhu partie ulovil. Zároveň každá odpočívající figurka přináší jeden a půl jednotky práce pro fázi zatmění (viz dále). Jelikož má hráč pro celou generaci dostupné pouze ty karty, se kterými ji začal, může odpočinek být poslední zbývající akcí hráče, nebo naopak možnost dočerpání karty, která mu může v dalším průběhu výrazně pomoci. Jedná se tedy o další možnost akce, spíše než znouzectnost.

Komponenty fialového hráče a hráčské inserty.

K jednotlivým výše uvedeným elementům:

  • karty kmene a kultury slouží k rozšiřování balíčku karet, s nímž bude hráč operovat po zbytek partie; jedná se o jednoduchý deck-building, kdy se počátečních deset karet rozšíří o další „úlovky“, které budou hráči přinášet zdroje; získáné karty povětšinou přináší i bodový zisk na konci hry,
  • karty zvířat slouží jednak ke spotřebě (a výměně za zdroje) a jednak k sestavování sad „trofejí“, ty nespotřebované totiž přinesou body na konci hry dle počtu karet jednotlivých druhů,
  • po stupnici totemu hráči stoupají buď ve směru cti nebo obětin (je možné postupovat po obou trasách souběžně či se více orientovat na jednu z nich, dle hráčových preferencí); stupnice obětin definuje bodovou hodnotu zbývající potravy a nástrojů na konci partie, stupnice cti zase ovlivňuje bodový zisk z pohřbených karet; obecně lze říci, že čím výše se dostanete, tím větší bude zisk,
  • pohřbívání karet slouží k navyšování hromádky karet na pohřebišti, karty sem lze odkládat z ruky, z aktivních karet nebo z obou svých balíčků, tedy ze všech aktuálně hráči dostupných karet; čím více karet, tím větší je bodový zisk, ten je ještě ovlivněn pořadím na stupnici cti na desce totemu,
  • posvátné kameny přinášejí podmínky, za nichž je možné získat během každé fáze zatmění dodatečné body.
Tři hlavní desky – herní plán, deska totemu a deska lovu.

Dalšími principy a mechanismy ve hře, které se starají o lepší znovuhratelnost a variabilitu jednotlivých partií, jsou:

  • stavba megalitů (a) uvolňuje bonusy na hráčské desce a (b) rozšiřuje hráčovy možnosti a zisky na plánu megalitů, za každé získané pole hráč získá vyobrazenou odměnu či bodový zisk,
  • systém menších odměn; kdykoli má hráč získat nějakou odměnu, může využít stupnice menších odměn a získanou odměnu zaměnit za jinou odměnu z níže položeného pole na stupnici; tímto je příjemně redukován vliv náhody a zároveň povýšen strategický faktor,
  • je možné spotřebovat potravu a získat tím dodatečné jednotky práce pro své akce, kolo tedy není ztracené ani v případě špatných karet na ruce.

Všechny tyto elementy jsou primárně zobrazovány pomocí ikon. Jak již bývá pravidlem u her podobných formátů, pro nové hráče je nutné se seznámit a sžít se seznamem ikon, které jsou vyobrazeny na kartách i různých místech plánů, desek a dalších komponent hry. Tyto jednoduše popisují složité zisky, odměny, obchody, náklady, apod. jednotlivých elementů hry. Celkový seznam je na zadní straně pravidel, tedy relativně snadno dostupný hráčům během průběhu partie.

Hráčské desky a rubové strany herního plánu a desky totemu.

Po odehrání tří kol akcí v každé generaci, si každý z hráčů připraví balíček karet zatmění ze zbývajících karet z ruky (může a nemusí použít jakékoli z karet). Ve fázi zatmění hráči odhalí své balíčky a spočítají jednotky práce na svých kartách (plus za odpočívající figurky), toto skóre rozhodne o novém pořadí ve hře a tedy na stupnici pořadí na hlavní desce. K tomu se vážou i odměny, které hráči získají dle svého umístění. Dalšími odměnami jsou efekty zatmění na odkrytých kartách, dále odměny z krajiny dle svého vlivu na jednotlivých dílcích a poté i z desky hráče, dle odkrytých či naopak zakrytých polí/výřezů (vybudované osady či megality, získané posvátné kameny).

Uspořádání hlavního insertu – figurky náčelníků, žetony posvátných kamenů, odpočinku, ledovců, zásoba veškerých karet včetně sólového módu, hexagony krajiny a desky megalitů.

Po fází zatmění proběhne rychlá příprava dalšího kola – návrat figurek zpět ke hráči, úprava nabídky karet a dobrání pěti karet každým z hráčů. Na konci čtvrté generace proběhne namísto toho závěrečné ohodnocení. V tom hráči získají body za pohřbené karty a zbylé suroviny (dle stupnic desky totemu), ze získaných karet kmene a kultury, a za karty (a jejich sady) zvířat. Body získané v průběhu partie jsou důležitým základem a je třeba se soustředit na jejich cílený sběr, ale jsou to karty na konci hry, jež nakonec rozhodují většinu partií. Je důležité nezaspat na žádné ze stupnic totemu, zůstanete-li totiž na startu, nezískáte z daného mechanismu nic. Stejně tak je třeba se soustředit i na správný lov a výběr karet kultury a kmene.

Hexy krajiny, desky megalitů, žetony ledovců a odpočinku a ukazatel kola.

V nadsázce lze říci, že každé dílčí rozhodnutí a výběr mohou definovat budoucnost celého kmene a tím i výsledek herní partie. Důležitým aspektem hry je správné řetězení možností a akcí a jejich správné časování. K výhře nevede jedna cesta, naopak stejná strategie může mít značně odlišný výsledek ve dvou různých partiích se stejnými soupeři. Je tedy třeba sledovat soupeře a snažit se neztrácet krok a využívat všech výhod na nejvyšší možnou míru.

Jiné herní módy a moduly

Ač se může dosavadní text zdát vyčerpávající, ještě to zdaleka není vše, co Věčná zima může nabídnout. V základní variantě hry najdete dva menší moduly, které můžete zapojit do hry. Jedná se o Žetony odpočinku, které nabízejí první odpočívající figurce každé generace bonusovou výhodu, a o Žetony ledovců, jež i z jinak nadbytečných dílků ledovců v rámci plochy krajiny tvoří možnost dodatečného příjmu, pokud v jejich sousedství vybudujete osadu.

Sada komponent pro sólovou hru.

Dalším módem zahrnutým v základní hře je ten sólový. Zde hráč soupeří s automatizovaným kmenem kočovníků, kteří jsou ovládáni primárně kartami kočovníků a kartami map. Tito budou vstupovat do akčních sloupků, budou mít tábory a osady na mapě krajiny, budou získávat i pohřbívat karty, získávat zdroje, posvátné kameny i megality, postupovat po stupnicích a získávat body. Partie proti kočovníkům probíhá veskrze podobně té normální, ale jiný styl hry automatického protivníka klade nároky i na odlišný styl hry hráče. Do sólového módu je možné zapojit i další moduly hry.

Dalšími možnostmi zpestření již tak dost komplexní hry jsou rozšíření. Ta jsou dostupná různá a většinou se dají mezi sebou kombinovat. Do hry tak mohou vstoupit další elementy a moduly, nové karty a nové schopnosti. Krom velkého rozšíření Předci najdeme na českém trhu minirozšíření Aurora Borealis, Psí společníci či Posvátná půda. Stejně tak je možné zakoupit i velkou krabici s dodatkem Komplet, kde již všechny tyto části mají své místo.

Trailer na hru Věčná zima: Paleoindiáni.

Evoluci vstříc!

Věčná zima: Paleoindiáni dobře kombinuje hned několik mechanismů, čímž působí komplexně, nabízí množství voleb a cest k vítězství. Důležité je se v nich neztratit. Hra působí výpravně a mechanismy nejsou uměle napasované na jednotlivé elementy, kterým se hráči mohou věnovat. Rozhodně se jedná o zábavnou a napínavou hru, která má nemalé nároky na prostor, není určena pro malé stoly (ledaže by jich bylo více) a zpočátku mohou možnosti působit trochu přehlcujícím dojmem, než si na ně hráči zvyknou. Opravdu je mnoho míst a akcí, k nimž se můžete přiklonit, jde o jejich správné načasování a řetězení, které může vést ke kýžené výhře.

Na druhou stranu se nelze zbavit neodbytného dojmu, že hra nabízí stejné zážitky a prožitky jako česká hra Ztracený ostrov Arnak od manželského páru Mín & Elwen. V obou případech se jedná o dobrodružství (ačkoli pokaždé z jiného prostředí a s jiným příběhem), hry si jsou podobné svým rozložením, více herními deskami (včetně hráčských) a několika stupnicemi, ale hlavně využívají podobné mechanismy worker-placementu, sbírání karet či stoupání po stupnicích (totemu). Z obou her je podobný i výsledný pocit či prožitek ze hry – nabízejí více možností, než může hráč využít a je tedy třeba chytře vybírat a strategizovat.

Rozehraná partie.

Ačkoli mi subjektivně přijdou obě hry podobné, rozhodně bych neřekl, že nemá každá co nabídnout. Obě hry, i vedle sebe, si jsou podobné žánrově a používají podobný koktejl mechanismů a principů, ale takových her by se určitě našlo i více. Svou tématikou může Věčná zima cílit na trošku jiné hráčské obecenstvo, ale hlavně svůj primární příběh velmi povedeně proplétá celým průběhem partie. Své místo na trhu si rozhodně zaslouží (stejně jako zmíněný Ztracený ostrov Arnak). Jedná se o povedené dobrodružství, které je navíc díky promyšleným insertům radost rozkládat i balit.

Věčná zima: Paleoindiáni získává od Říše her ocenění:

Poděkování

Za poskytnutí hry na recenzi děkujeme společnosti TLAMA Games.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je TlamaGames.png.

Hru můžete zakoupit přímo zde.

Tags:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by Vás zajímat také: