Tindaya nás zavedie na Kanárske ostrovy. Škoda však je, že do 15. storočia.

V tom čase bolo toto súostrovie častokrát napádané conquistadormi, sužované najrôznejšími prírodnými katastrofami a nedostatkom akýchkoľvek surovín. Domorodí ostrovania vtedy verili, že všetky tieto udalosti na nich zosiela Acoran, boh zeme a Moneiba, bohyňa morí. Debutová hra autora Lola Gonzaleza nás postaví pred ťažké rozhodnutia v tejto náročnej euro-survival hre. Tento titul nám nič nedaruje zadarmo a na každom rozhodnutí záleží. Aj malé zaváhanie nás môže stať drahocenné body solidarity bohov, alebo dokonca aj celé víťazstvo. Ako som sa neskôr dozvedel, táto hra bola vyvíjaná už takmer tri roky pred samotným založením štúdia Red Mojo. Ďalšie dva roky trvalo testovanie a dolaďovanie, kým nám hnev bohov priniesli Tlama games.

Erupcia dielikov

Krabica má štandardné rozmery 30x30x8 cm a hmotnosťou sa vyrovná akejkoľvek inej euro hre. Nájdeme v nej krásne ilustrácie, o ktoré sa postaral Javier Inkgolem, vlastným priezviskom González.

Po odobratí veka na nás čakajú pravidlá. Čítajú sa dobre, obsahujú veľa obrázkových príkladov a situácií z hier. Zoznámia vás so všetkými komponentami, variantami hry, symbolmi a základnými pojmami, ktoré sa v hre nachádzajú. V pravidlách tiež nájdete vysvetlivky ku kartám, ktoré to vyžadujú. Ďalej je v balení priložený stručný prehľad priebehu hry. Pod pravidlami a prehľadom hry nájdeme všetky komponenty. Časť komponentov sa nachádza na tvrdých kartónoch, ktoré treba vylúpať. Nachádzajú sa tam obojstranné dosky základní, z ktorých si hráči vyskladajú hracie pole. Oblasť hráča sa skladá z dosky remesiel a obojstrannej dosky kmeňa. Ďalšou časťou sú dieliky terénov a osád. Hora Tindaya a divočina sa zložia a vzniknú z nich menšie viacúčelové stojany. V neposlednom rade sa tam nachádzajú kartónové miniatúry bohov, conquistadorskych lodí, tsunami a výbuch sopky. Milo ma potešila aj prítomnosť, malých plastových stojančekov pre miniatúry.

Po tejto výdatnej vylupovačke, nás čaká triedenie materiálu každého hráča, surovín a ďalšieho herného materiálu. Každý z hráčov má na výber jednu z farieb – žltú, modrú, červenú a zelenú, kde každá farba obsahuje deväť ostrovanov (sedem domorodcov a dvoch vodcov), pätnásť akčných žetónov (päť kociek a desať valčekov), dvadsať žetónov zdrojov, ktoré zastupujú každý zdroj aj surovinu v hre, šesť multiplikátorov zdrojov a jeden ukazovateľ solidarity. Medzi ostatné herné materiály patria žetóny surovín, tri osemstenné kocky a ďalší herný materiál. Na záver tu máme najdôležitejší komponent hry – karty. Tie riadia veľa akcií od samotného setupu hry, cez rôzne udalosti v hre, až po takmer finálne vyhodnotenie. Kvalitu komponentov hodnotím veľmi pozitívne. Kartónové časti hry sú pevné, odolné a príjemné na dotyk. Pre karty však budú nevyhnutné obaly, nakoľko sú tenšie a ľahko sa ohýbajú. Drevené komponenty ničím neprekvapia, a v súlade s hrou je ich použitie adekvátne. Dobre hodnotím aj krok Tlama games, ktorým zaradila do ponuky aj postavičky bohov, lodí, tsunami a výbuch sopky ako 3D komponenty. Na tomto hernom pláne sa to naozaj krásne vyníma.

Všetky komponenty vrátane pravidiel a prehľadových kariet.

Prežijú len pripravení

Tindaya ma už od prvej hry zaujala. Ak sa povie survival, predstavujem si skôr žáner ameritrash, hádzanie kockami a dobrodružný príbeh. Nečakal by som, že aj survival hra môže byť eurom. Necítime sa však pri hraní eura tak trochu všetci, že len prežívame? Napriek tomu, že Tindaya je zástupcom náročnejšieho eura, autor do hry zaradil výukový mód, a dokonca voľbu obtiažnosti. Týmto sa hra stáva prístupnejšia aj menej skúseným hráčom. Počas troch vekov (kôl) zaujmete pozíciu náčelníka kmeňa Imazighen, a pokúsite sa hlavne udržať kmeň nažive, ochrániť ho pred katastrofami, ktoré naň zošlú bohovia Acoran a Moneiba a odolávať nájazdom lodí conquistadorov. Popri plnení základných podmienok pre výhru, sa pokúšate splniť aj ostatné herné ciele.

Hneď na úvod nás čaká celkom komplikovaný, pravidlami riadený setup hry. Rozloženie herného plánu, oblasti hráča, zloženie hory Tindaya a divočiny sa môže zdať jednoduché, je tam však niekoľko procedúr ktoré sa nedajú a nemôžu vynechať. Počas setupu som sa stretol so zaujímavou mechanikou, kedy na dosku remesiel a kmeňa umiestňujeme akčné žetóny na políčka remesiel, vynálezov a výrobkov, ktoré doposiaľ neboli objavené, no po ich objavení sa hráčovi konkrétny žetón uvoľní a stane sa z neho ďalšia dostupná akcia. To umožňuje hráčom aj uprostred kola navýšiť počet dostupných akcií. Po príprave herných komponentov sa môžeme pustiť do prvej hernej fázy. Žiaľ, tento setup zaberie podstatnú časť hracieho času. Odporúčam, najmä počas prvých hier, si vyčleniť na hranie dvadsať minút naviac. Ak budete hru pripravovať sám pre troch alebo štyroch hráčov, treba rátať s 30 až 40 minútami navyše. Verím, že táto doba sa časom bude skracovať, nakoľko spočiatku je treba pri príprave často nazrieť do pravidiel.

Rozloženie hry pre jedného hráča.

V prvej časti strategickej fázy sa odhaľujú proroctvá, ktoré nám pomôžu určiť odkiaľ a aké nebezpečenstvo čaká na domorodcov v poslednej fáze hry. Druhú časť tvorí plánovanie, čo je kľúčová časť hry. Počas tejto fázy sa nepoužívajú žiadne komponenty, neukladajú sa žiadne dieliky, ani sa nevyhodnocujú žiadne akcie. Je to len čistá, krásna interakcia medzi hráčmi. V tomto kroku sa hráči rozprávajú, zhodnocujú svoje možnosti, množstvo surovín, a najmä či dokážu uspokojiť bohov a priniesť im dostatok obetí. Zvolia stratégiu odrážania útokov conquistadorov, prípadne pohyby a úniky pred pohromami. Stretol som sa s hráčmi, ktorí tento krok brali na ľahkú váhu, prípadne celú túto časť preskočili, a následne v akčnej fáze vymýšľali stratégiu za chodu. Čo sa nie vždy vypláca, a veľa krát môže nastať chaos a zmätok.

Po ukončení strategickej časti hry, prechádzame na akčnú fázu, kde zúročíme dohodnutú stratégiu. Umiestňujeme akčné žetóny na dosku remesiel a dosku kmeňa. Akčné žetóny sú v podobe kocky, alebo valčeka. Kocka predstavuje jednu akciu, valček dve. Každý hráč môže počas svojho ťahu vykonať jednu, alebo dve akcie. Hráči sa v ťahoch striedajú až kým nebudú môcť vykonať ďalšie akcie, alebo kým všetci nepasujú. Pre vykonávanie akcií na doske remesiel máme k dispozícií rozvoj už ovládaného remesla, alebo produkciu výrobkov. Obe akcie sú určené predovšetkým na uspokojenie bohov a obživu pre osady.
Akcie na doske kmeňa ponúkajú budovanie jaskyne, ktorá je potrebná v prípade, že sa nám v priebehu hry množia domorodci. Druhou ponúkanou akciou je prieskum, počas ktorého môžete robiť viacero vedľajších akcií. Prieskum začína pohybom po hernom pláne, či už po súši, alebo po mori. Na pohyb po mori musíte postaviť kanoe, ktoré vás bude stáť jednu jednotku dreva, a na vykonanie pohybu potrebujete nalodiť vodcu kmeňa. Medzi vedľajšie akcie, ktorých môžete vykonať neobmedzené množstvo, tak môžete získavať suroviny, obchodovať, vodcovia môžu priniesť obety bohom, zakladať nové osady, chytať divokú zver, alebo bojovať proti conquistadorom a preberať im územia. Za všetky vyššie spomenuté akcie musí hráč zaplatiť jeden žetón akcie. V hre sa však nachádzajú aj akcie, ktoré sú zdarma a môžete ich vykonať viackrát – vystavenie alebo predaj sošky a nákup na remeselnom trhu.

Doska hráča, divočina a hora Tindaya.

Ako som už spomínal, hráči sa striedajú v ťahoch a snažia sa v tejto fáze zaobstarať čo najviac surovín, zvierat, zdokonaľovať sa v remeslách a pokúsiť sa o ochranu svojho kmeňa. Aj napriek tomu, že množstvo a rozmanitosť akcií sa môže zdať postačujúca na výhru, ani zďaleka to tak nie je. Herný plán sa po každom veku mení, čo môže nabúrať taktiku hromadenia niektorej zo surovín. To, na čo ste sa chystali, sa veľmi rýchlo zmení a tak budete nútený vymyslieť v novom veku novú stratégiu. Možno nebudete mať ani dostatok surovín na založenie ohňa pre prorokov, takže neuvidíte aké pohromy sa na vás chystajú, a tak bude veľmi náročné sa pripraviť na všetky pohromy. Taktiež sa môže stať, že budete vedieť aké udalosti vás čakajú, ale nebudete vedieť či vás to vôbec zasiahne, a tak môže byť celá taktika zbytočná.

Ako posledná fáza je fáza konca vekov. Tu opäť prechádzame jednotlivými procedúrami, kedy dochádza k rozmnožovaniu, obžive domorodcov, k vyčleňovaniu odpadu… A tu by som sa na chvíľu zastavil. Celá hra sa nesie vo veľmi tematickej atmosfére a bohovia dbajú na súlad s prírodou. Preto v tejto malej procedúre dochádza k vyčleňovaniu odpadu, kedy každý hráč, ktorý prekročí limit svojej nádoby musí tú časť surovín preniesť z „nádoby“ do odpadu. Samozrejme sa to nezaobíde bez trestu, v podobe zvýšeného hnevu jedného z bohov. Ďalej sa vyhodnocujú obety, ktorých prípadné splnenie alebo nesplnenie ovplyvňuje výšku hnevu bohov. Potom prichádzajú udalosti, kedy sa vyhodnotia postupne ako sú uvedené na karte udalosti. Ak ste všetky pohromy prežili a ostal vám aspoň jeden vodca kmeňa a jeden domorodecgratulujem, prežili ste jeden vek. Hra pokračuje učením vodcov novými remeslami a prinášaním ohňov pre prorokov. Po skončení tretieho veku, sa vyhodnocuje hra. Pri hre kooperatívneho a kompetitívneho módu sa podmienky na výhru trochu líšia, nakoľko pri kompetitívnej hre môže vyhrať iba jeden, pri kooperatívnej musíte vyhrať všetci. Ak prehrá jeden, prehrajú všetci. V oboch prípadoch je však určenie podmienok na výhru vždy rovnaké, ale ciest k výhre je nespočetné množstvo.

Bohovia, tsunami, erupcia sopky a lode na plastových podstavcoch.

Hra ponúka okrem kooperatívnej a kompetitívnej varianty aj hru na zradcu, sólo variantu a výukovú kampaň. Najmä varianta zradcu je veľmi zaujímavá nakoľko, môžete v poslednom veku prejsť nečakane na stranu conquistadorov, dobrou taktikou zaútočiť na ostatných hráčov, plniť zradcovské úlohy a obrátiť tak víťazstvo na svoju stranu.

Sólo varianta a výuková kampaň tiež nezaostávajú. Výukovú kampaň by som odporučil pre zoznámenie s hrou a sólo variantu akoby vyšší stupeň výuky pre zdokonalenie stratégie a lepšie zafixovanie pravidiel a procedúr.

Záverečné zhrnutie

Tindaya útočí najmä na nepripravených. Hra je zameraná na plánovanie a premýšľanie ťahov dopredu, a to ako môžu ovplyvniť jednotlivé veci. Áno, vyzerá to tak vo viacerých hrách, ale tie vám vedia drobné chyby odpustiť. Tindaya neodpúšťa a nič vám nedaruje zadarmo, ale ako bonus vás ešte poriadne potrestá. Medzi plusy by som radil určite komplexnosť hry, množstvo strategických rozhodnutí, silná interakcia medzi hráčmi a voliteľnú obtiažnosť hry, ktorá potrápi aj skúsených hráčov, ale na druhej strane bude výbornou vstupnou hrou do euro žánru. Hra má skvelú atmosféru a počas akčnej fázy vlastne každý plánuje čo najlepšiu taktiku, a tým pádom na nejaké prestoje ani nepomyslí. Medzi mínusy by som uviedol zdĺhavý setup, ktorý žiaľ môže odradiť. Nie je to však samoúčelné, nakoľko to priamo ovplyvňuje samotné dianie v hre. Tak isto viacero procedúr ktoré treba, až pravidlovo-prísne, dodržiavať, môže odradiť nejedného hráča. Musím však povedať, že ani to nie je zbytočné a má to svoje opodstatnenie pre ďalší vývoj hry.

Domorodci s vodcami vzhliadajú k hore Tindaya, a prosia bohov o zmilovanie.

Hodnotenie

Ak si odpustím vyššie spomenuté dva mínusy, môžem tento herný zážitok zhodnotiť ako nadpriemerný až výborný. Hra ma nadchla a prekvapila zároveň. Je to obstojný zástupca ako euro žánru, tak aj atmosférický survival, ktorý je miestami až frustrujúci a máte pocit, že vami hra ako “hráčmi pohŕda”. Čo je však výzva, a vy sa budete snažiť hru pokoriť v každej obťažnosti. Preto sa nebojím hrdo udeliť tejto hre celkové hodnotenie 8/10. Verím, že si hru užijete a budete s ňou spokojný minimálne tak ako ja.

Tindaya získává od Říše her ocenění:

Poděkování

Za poskytnutí hry na recenzi děkujeme společnosti TLAMA Games.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je TlamaGames.png.

Hru můžete zakoupit přímo zde.

Tags:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by Vás zajímat také: