Říše her

Vše o deskových hrách na jednom místě…. to je říše her

Strážcové lesa

Který z Duchů přírody ochrání posvátný strom před ohni Onibi?

V této trochu fantasy, trochu pohádkové deskovce se stanete jedním ze čtyř Duchů přírody, kteří se snaží ochránit Posvátný strom před ničivými ohni Onibi. Na tuto odvážnou a záslužnou “výpravu” vyrazíte v počtu dvou až čtyř hráčů. Celá partie se v pohodě vtěsná do hodinky a kochat se můžete pěknými ilustracemi.

Figurky hráčů, žetony vítězství hráčů a Posvátný strom – žeton prvního hráče.

Stromy, karty, destičky… zkrátka žádný plast

Na každého z hráčů čeká jeho vlastní deska lesa a balíček 14 počátečních karet zvířecích strážců. Doprostřed stolu patří deska koloběhu života, po níž budou putovat kartonové postavičky účastnících se Duchů přírody a vedle ní ještě deska zvířecích strážců, na níž bude uložena zásoba karet zvířecích strážců pro hru – 23 karet 1. úrovně, 16 2. úrovně a 12 3. úrovně, plus 58 žetonů ohňů o síle 2, 3 a 4, a deska salamandrů, na níž bude připraveno 23 karet salamandrů a 20 žetonů úlomků.

Destičky ochranných stromů, žetony ohňů a žetony úlomků.

Pro hru ještě využijete dvojici 3D kartonových zásobníků (poliček). Na nich budou připraveny k výběru destičky ochranných stromů (celkem 39), další 4 jsou rozdány hráčům jako počáteční destičky ochranných stromů. Každý hráč ještě dostane 3 své žetony vítězství, první hráč obdrží kartonovou figurku Posvátného stromu.

Pravidla hry jsou relativně jednoduchá, popisná a doplněná o příklady. Základy hry si dokážete osvojit celkem rychle a dostanou se do nich i starší děti. Krásné ilustrace budou hráče provázet na každém kroku, zejména si je užijí na kartách ochranných stromů, ale i na dalších komponentech, včetně právě pravidel. O všechny tyto ilustrace a celou grafickou stránku hry se postarala Apolline Etienne, jejíž práci můžeme snadno odhalit i u hry Múza (MindOK, 2018).

Karty zvířecích ochránců – 1., 2. a 3. úrovně a počáteční.

Boj s Onibi a ochrana Posvátného stromu

Hra umně využívá mechanismus deck-buildingu, kdy hráči na začátku každého kola vykládají karty ze svého balíčku před sebe na stůl. Karty zvířecích strážců přinášejí hráči elementy, jež následně budou moci využívat ve zbytku kola. Strážci jsou rozdělení do tří kategorií – samotářští, družní a neutrální. Ti družní vyruší samotářské v poměru 1:1, ale přinášejí méně elementů; ti samotářští přinášejí nejvíce elementů, ale zase se neradi druží; neutrální jsou s přínosem elementů někde napůl.

Zásobníky ochranných stromů.

Hráč přestane vykládat karty na základě své volby, ale nejpozději ve chvíli, kdy počet samotářů (pokrácený o družné strážce) dosáhne 3. Ideálně ale bude chtít přestat dříve, pokud totiž skončí se třemi, bude v následující fázi v nevýhodě. V tuto chvíli je potřeba správně vybalancovat rizika a zisky, čímž hra připomíná například Kvedlaly z Kvedlinburku nebo Port Royal.

V druhé fázi kola hráči mají jednu (pokud mají 3 samotáře) nebo dvě akce. V nich využívají elementy na svých kartách a na své desce lesa k transakcím. Jedním elementem může angažovat další zvířecí strážce z nabídky a přidat je na dobírací balíček, druhým elementem zase zasadit ochranné stromy z nabídky na svou plochu lesa. Dalšími akcemi jsou hašení ohňů přítomných na desce koloběhu nebo pohyb figurky po koloběhu.

Deska koloběhu života, deska zvířecích strážců a deska salamandrů.

Noví strážci rozšiřují nabídku v balíčku (deck-building) a přidávají více elementů nebo možností než základní karty. Nové stromy přináší další elementy, využitelné v následujících kolech. Při pohybu figurkou po koloběhu můžete získat vyobrazené extra akce nebo (při přeskočení figurek ostatních Duchů přírody) od nich krást jejich žetony vítězství. Hašením ohňů hráči získávají jejich žetony.

Desky lesů jednotlivých hráčů.

Na konci každého kola útočí ohně Onibi na jednotlivé hráče, kteří se brání vodním elementem. Pokud neuspějí, musí si vzít karty salamandrů, jež pouze zabírají místo v balíčku a navíc jsou samotářští, ale nepřináší žádné elementy. Následně se na desku koloběhu přidávají ohně, mění se nabídka karet zvířecích strážců, hráči si doplňují karty do ruky a žeton Posvátného stromu (prvního hráče) se posouvá po směru hodinových ručiček.

Kdo ochrání Posvátný strom před Onibi?

Hra končí na konci toho kola, v němž některý hráč dosáhl skóre 12 žetonů ohňů, 12 různých stromů či 12 posvátných květů. Hráčské žetony vítězství přinášejí jeden od každého, ale jelikož si je hráči mohou krást plánovaným pohybem po desce koloběhu, mohou do konečného skóre značně zasáhnout. Zároveň musí během partie hasit ohně, aby měly dané žetony. A musí i nakupovat strážce a vysazovat stromy, jež přinášejí posvátné květy. V případě, že jakékoli kritérium splní více hráčů, rozhoduje o vítězi součet bodů ze všech tří kategorií.

Strážcové lesa chytře využívají deck-buildingu, ale mísí jej s nutností strategie, pořizování karet a žetonů a hospodaření s náklady a důmyslným využívání zdrojů. Ačkoli se jedná o hru pro celou rodinu, díky strategickým nárokům není určena menším dětem, nutností je navíc i rychle počítat své zdroje a vybrat si správně z nabídky.

Hra připomíná Kvedlaly z Kvedlinburku, ale zachovává si svou vlastní tvář a je více strategická. Zároveň má díky povedeným ilustracím i svou atmosféru a kouzlo. A ačkoli se jedná o kompetitivní hru, tak v boji s ohni je pěkně zapracovaný kooperativní element, kdy hráči mohou každý zvlášť hasit ohně pro zisk žetonů, ale pokud nehasí dostatečně, tak se zbývajícím ohňům musí bránit všichni, bez ohledu na to, kdo hasil a kdo se věnoval jiným činnostem. Soustředěním se na trojici odlišných cílů, z nichž každý navíc funguje trochu jinak, navíc hráči musí umně kombinovat své akce a neupínají své snahy pouze jedním směrem.

Strážcové lesa získávají od Říše her ocenění:

Poděkování

Za poskytnutí hry na recenzi děkujeme společnosti MindOK.

Hru můžete zakoupit přímo zde.

Tags:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by Vás zajímat také: