Říše her

Vše o deskových hrách na jednom místě…. to je říše her

Poněkud rozpačitá záchrana duchovních světů

Dobrý den, studenti, díky vašim schopnostem jste byli vybráni ke studiu nezvyklého a tajemného oboru zvaného Šamanismus. Ne, šamanismus není o léčení a čarodějnictví. Na mých přednáškách a zejména na praktických cvičeních, vás naučím archaické techniky, s jejichž pomocí se uvedete do extáze a dosáhnete změněného vědomí. Budeme společně rozkrývat taje rituálních a mystických praktik. Po studiu se vrátíte do své komunity, kde se stanete prostředníky mezi světem lidí a světy duchů. Naučíme se v transu opouštět svá těla a vydávat se do jiných světů. Získáte schopnosti věštění a proměny ve zvířata.

Ti nejlepší z vás se stanou strážci duchovních světů a budou mít těžký úkol udržovat mezi nimi rovnováhu. Neboť i to nejmenší vychýlení způsobí nesmírný vesmírný chaos. Některé z vás jistě zláká temná síla a stanete se Stíny snažící se narušit tuto křehkou rovnováhu mezi světy. Vězte však, že vždy proti vám povstane množství dobrých Šamanů, kteří odhalí vaše úmysly a nedopustí vaše vítězství.

Ale nyní již k výuce. Dnes si povíme něco o oděvu Šamanů a hudebních nástrojích, které používají…

Krabice hry

Nov

Před sebou mám novinku z distribuce Tlama Games – Shamans (dovolím si dále psát Šamani).

Jedná se o hru francouzského autora Cédricka Chaboussita, který stojí třeba za titulem ‘Lewis a Clark cesta na severozápad’. Tématiku hry a báječné ilustrace má pak na svědomí Maud Chalmel. Hru zaštítilo vydavatelství Studio H.

Ve hře Šamani se stanete šamany, jež střeží duchovní světy a udržují je v rovnováze, nebo se také můžete stát stíny, kteří tuto rovnováhu narušují a touží po vládě chaosu. Tohoto souboje se může zúčastnit tři až pět šamanů/stínů, kteří završili alespoň desátý rok života. Jejich boj o vesmír pak zabere něco mezi půl hodinou až hodinou.

Herní materiál

Dorůstající srpek

Na úvod musím říci, že Šamani jsou skvěle graficky zpracovaná hra. Je to vidět již na krabici s ilustracemi kombinujícími matný a lesklý povrch s prvky vyvedenými v parciálním laku. Po odklopení víka objevíte česká a anglická pravidla, překrásnou a přehlednou desku s tématem vesmíru, znázorňující sedm duchovních světů v sedmi barvách, jejich rituály, artefakty a stupnici stínu. I na herní desce je k povrchovým úpravám využit parciální lak.

Herní deska

Dále v krabici objevíte dřevěný váleček představující stín, kartonové žetony artefaktů, bodů a začínajícího hráče a nakonec to nejdůležitější. Karty.

Pět karet představuje identitu hráče s krásnými bizarními podobiznami šamanů a stínů. Bílé pozadí mají šamani, černé stíni. Zbytek karet pak představuje karty jednotlivých světů v sedmi barvách očíslovaných od jedné do osmi.

Karty identity

Intermezzo I:

Každá barevná sada karet má společný obrázek. Není však stejný. Moc se mi líbí, jak se tato ilustrace postupně vyvíjí. Na jedničce je jednoduchý obrázek a šaman provádějící rituál. Na dvojce obrázek jakoby roste, na trojce je zase podrobnější, na čtyřce do ilustrace opět vstupuje silueta šamana, pětka je zase propracovanější, na šestce opět nechybí šaman, sedmička je bez šamana ale ilustrace krajiny je téměř dokončená, no a na osmičce si šaman již prohlíží své hotové dílo.

Jedna sada karet

Vzhledem k jednostranné orientaci ilustrace na kartách chápu absenci otočených čísel na spodní straně karet, jak bývá zvykem u jiných štychových karetních her, nicméně by mi tato čísla rušící obrázek vadila méně, než neustálé otáčení karet při hraní. Dojem ze hry mi to malinko kazilo.

Karty světů

První čtvrt

Šamani jsou štychová karetní hra, což znamená, že hráči ve svém tahu vždy vyloží právě jednu kartu – štych. V tazích se pak hráči střídají do chvíle, než nastane situace ukončující jedno kolo hry. Každé kolo představuje jeden lunární cyklus, během kterého mezi sebou zápasí síly šamanů a stínů. Šamani a stíni jsou před každým kolem náhodně a tajně rozděleni mezi hráče. Šamani v kole zvítězí, pokud odhalí a vyřadí všechny stíny ze hry, či pokud figurka stínu na herním plánu nedosáhne políčka měsíce. Naopak stíni zvítězí, pokud figurka doputuje až k měsíci. Každý hráč vítězného týmu získá po konci kola vítězné body. Hra skončí po kole, ve kterém některý hráč dosáhne osmého bodu.

Dorůstající měsíc

Teď si povíme něco o přípravě hry.

Ta je rozdílná pro tři, čtyři či pět hráčů ve hře. Doprostřed stolu se položí deska světů, podle tabulky v pravidlech vybereme karty světů, s nimiž v daném počtu můžeme hrát. A při hře tří a čtyř hráčů ještě odebereme karty světů s čísly sedm a osm. Dále je třeba připravit karty identit. Ve třech se utkají dva šamani proti jednomu stínu. Ve čtyřech přijde šamanům na pomoc další kolega a v pěti si to rozdají tři šamani se dvěma stíny.

Před každým kolem je pak třeba umístit na herní plán figurku stínu, dále žetony artefaktů, z nichž se dva hned vyloží, a ke zbylým artefaktům se přimíchá destička zatmění, která ve chvíli, kdy je odhalena, donutí hráče vyměnit si vzájemně jednu kartu z ruky. Každý si pak vylosuje identitu a dostane do ruky karty světů. Ve třech a čtyřech je to devět karet, v pěti jedenáct. Žeton začínajícího hráče dostane nejstarší hráč a duchovní souboj může začít.

Připravená hra pro pět hráčů

Intermezzo II:

Ještě než vám prozradím, jak Šamany hrát, musím se zmínit o sešitu s pravidly. Ačkoli má pouhých osm stránek, z nichž jsou dvě úvod a závěr, není vůbec snadné z nich pochopit, jak vlastně hru hrát. U většiny her si před hraním prostě párkrát přečtu pravidla, získám nějaký přehled o herních mechanismech a nachystám si cvičně hru na stůl. Tím jsem připravený vysvětlit pravidla ostatním členům herní skupiny.

U Šamanů mi toto nefungovalo. Velký problém mi dělalo pochopit význam jednotlivých pojmů ve hře, hodil by se na úvod nějaký rejstřík použitých výrazů. Při samotném prvním hraní jsme až čtvrtou partii zahráli správně a bez nahlížení do pravidel. Složitě jsme si hledali, co je štych, tah, kolo, kam dávat karty, kdy používat artefakt a kdy si vybírám novou identitu. Protože jsem si myslel, že je to třeba únavou, dal jsem pravidla přečíst jiné herní skupině. A dopadlo to velice podobně. Tím se mi potvrdilo, že pravidla nejsou příliš šťastně napsaná, působí velmi nepřehledně a skáčou od jednoho tématu k jinému a zase zpátky. Třeba píší o dvou možnostech přiložení karty – buď ctím, nebo nectím barvu. Ale nejprve je rozepsaná celá první možnost a poté celá druhá možnost. Takže než jsem dočetl půl stránky o první možnosti, už jsem ani nevěděl, že nějaká druhá možnost je. Proto si prosím před hrou vše pomalu a pozorně přečtěte, ať si nezkazíte první dojem z hraní. Hra má přitom úplně snadná pravidla.

Úplněk

A nyní k samotnému hraní.

Začínající hráč si prohlédne své karty, jednu z nich vybere a vyloží před sebe na stůl. Tato karta představuje svět, který se šamani pokusí v tomto tahu (štychu) zachránit. Ostatní hráči pak popořadě také vyloží jednu svou kartu. Buď budou respektovat barvu a před sebe si vyloží svět, který zvolil začínající hráč, nebo mohou vyložit i svět jiné barvy přímo na příslušné místo u herního plánu. Většinou kartu prostě přiložíte k ostatním dříve položeným kartám tohoto světa, pokud se vám však poštěstí a vyložíte poslední chybějící kartu světa, můžete ihned provést rituál příslušející k tomuto světu. Při vyložení karty světa jiné barvy se žeton stínu na herní desce také posune o jedna blíže k měsíci.

Jakmile všichni hráči zahrají své karty, tah (štych) končí a musí se vyhodnotit. Hráč, který zahrál kartu „správného“ světa s nejnižší hodnotou, si může vzít jeden z artefaktů do své zásoby. Hráč s nejvyšší kartou „správného“ světa posbírá všechny karty tohoto světa od hráčů a položí je na příslušné místo u herního plánu. Opět, pokud se tím doloží všechna dosud chybějící čísla tohoto světa, může provést rituál. Také se stane začínajícím hráčem pro další tah (štych). Má tedy právo vybrat ze svých zbývajících karet na ruce další svět, který se bude zachraňovat. Ostatní opět ctí či nectí tento výběr. A takto kolo pokračuje až do chvíle, kdy jsou vyřazeni všichni stíni či dojdou všem karty, aniž by žeton stínu doputoval k měsíci – pak vítězí šamani, či do chvíle, kdy žeton stínu vstoupí na měsíc – v tomto případě zvítězí stíni. Každý hráč ve vítězné skupině si vezme vítězné body a začíná nové kolo hry. Rozdají se nové karty světů, každý si tajně vylosuje novou identitu a vše se znovu opakuje. Hra skončí ve chvíli, kdy některý z hráčů získá osm vítězných bodů.

Rozehraná partie pěti hráčů. Jeden ze stínů je odhalen a zabit, jeden šaman dobrovolně odkryl svou identitu pomocí artefaktu Maska pravdy.

Couvající měsíc

Ještě jsme si nic nepověděli o artefaktech a rituálech a přitom je to nejdůležitější a nejlepší prvek hry.

Artefakty, které hráči mohou získat, jsou čtyři. Portál umožňující posouvat žeton stínu o jedna na libovolnou stranu. Měsíční kámen, který ve dvojici s druhým kamenem přinese přeživším na konci kola vítězný bod. Maska pravdy, která vás nutí veřejně odhalit svou identitu. A konečně Rituální dýka, pomocí které se můžete během rituálu Očištění zbavit některého protihráče.

Co se týče rituálů, také jsou čtyři. Můžete provést rituál Stabilizace, kdy posunete žeton stínu o dvě políčka zpět od Měsíce. Můžete také uskutečnit rituál Osvícení, který vám přinese jeden vítězný bod. Je možné využít rituál Proměny, kdy si vyměníte identitu se zvoleným hráčem a konečně můžete zahrát rituál Očištění, kdy pomocí Rituální dýky odstraníte zvoleného hráče pro aktuální kolo ze hry. Ale pozor, pokud vyřadíte stín, šamani zajásají. Pokud však ze hry odstraníte šamana, žeton stínu se posune k měsíci o tolik políček, kolik měl obětovaný šaman ještě karet na ruce.

Ještě jedna sada karet

Intermezzo III:

Při získávání informací o Šamanech jsem nabyl dojmu, že se bude jednat o hru plnou tajných soubojů, škození, rituálních vražd, intrik, naznačování a blafování. Po zahrání spousty partií se však musím přiznat, že mám ze hry poněkud smíšené pocity.

Na jedné misce vah je krásné zpracování, zajímavé téma a pár opravdu pěkných partií ve čtyřech a pěti hráčích. Na misce druhé je však nudné hraní ve třech, a spousta nezáživných partií ve čtyřech.

Pokusím se to zde vysvětlit.

Ve třech lidech pro mě hra úplně postrádala napětí. Brzy se prozradila identita hráčů, stín dokázal poměrně snadno blokovat ukončení sady karet nutných pro provedení rituálu, takže jsme pouze čekali, komu štěstěna přiřadí stín víckrát a jako první dosáhne osmi, respektive devíti bodů. Opravdu převážnou většinu našich partií vyhrál stín a ani se nemusel příliš snažit.

Ve čtyřech je hra tří šamanů proti jednomu stínovi. I přes to většina her opět končila chaosem. Tentokrát se sice občas podařilo provést některý z rituálů, stínu však stačilo blokovat karty světů s rituály, při nichž by přišel o život a žetonek stínu po čase doputoval k měsíci sám. Hra ve čtyřech tak byla spíše o honbě za artefakty měsíčních kamenů, které přidávali vítězné body. Taky se zde naplno projevila náhoda. Byly hry, a nebylo jich málo, kdy jsem nemohl průběh hry jakkoli ovlivnit, jen jsem odhazoval karty, protože ty správné měli šťastnější hráči. Samozřejmě byly i partie, kdy se situace vyvinula nádherně a koncovka kola byla napínavá. Takových ovšem bylo jako šafránu.

V pěti hráčích už to bylo lepší. Naplno se projevil potenciál hry, kdy nebylo vůbec jisté, kdo je kdo a odhad identit ostatních se stal velmi důležitým prvkem hry. Také začaly být jednotlivé partie mnohem vyrovnanější a napínavější. Stínové už neměli úplně jisté, že figurka opravdu k měsíci doputuje, byť i zde vyhráli více her, než prohráli. Začalo dávat smysl vzít si artefakt Maska pravdy, abyste ostatní šamany přesvědčili o své nevině a i jednotlivé rituály se dařilo pěkně uskutečňovat. Samozřejmě, že i v pěti lidech jste závislí na rozdaných kartách, nicméně já se při všech partiích tří šamanů proti dvěma stínům náramně bavil. Samotného mě to překvapilo, jaký rozdíl to je proti ostatním variantám hry.

Poslední čtvrt

Hra Shamans je krásně zpracovaná štychová karetní hra, která nenutí hráče pamatovat si jednotlivé karty, neboť jsou v každém kole hry stále viditelné. Je tedy lehčí než ostatní hry dané kategorie. Do hry však přibude navíc prvek utajených identit hráčů, kteří nevědí kdo je jejich spoluhráč a kdo je protivník. Tento prvek je velmi zdařile propojen s tématem hry. Šamani, tajemní a zvláštní lidé s mimořádnými vlastnostmi se utkávají se stíny o rovnováhu duchovních světů. Téma při hraní rozhodně je cítit. Musím se však přiznat, že jsem názorově rozpolcen. Zatímco hra tří a čtyř hráčů mě nebavila a asi bych jí v tomto počtu nevytáhl na stůl, v pěti lidech jsem se bavil výtečně a klidně bych hru vzal třeba do hospůdky pro zpestření popíjení a klábosení.

Couvající srpek

Na závěr si dovolím připojit pár hlášek z našeho hraní Shamans.

Tak tady máte karty identit, nikomu je neukazujte, tmaví jsou stíni a světlí šamani.“ „No jo, jenomže ta kartička je černobílá, mám bílou hlavu a černý podklad, tak co vlastně jsem?“ „Ten můj teda vypadá taky temně, ale pozadí má bílé.“

Toto se stane, když hráčům neukážete před hrou karty identit.

Tááák, a uděláme si rituálek, zamorduju tebe, ty stíne!“ „Hmmm, spíš ne, nemáš dýku.“

Radost hráče, že konečně může taky udělat rituál a zchlazení jeho nadšení dalším hráčem, který mu sdělil strašlivou pravdu.

To je jako v Bangu, můžu dělat, co chci a stejně mě vždycky zabijete!“

Postěžování si hráčky, která se z pěti her večera hned třikrát nedožila konce partie.

Proboha, proč zabíjíš mě? Posunul jsem figurku od měsíce, snažím se ctít barvu, tak proč!“ „ Když ty se tak divně tváříš a barvu nectíš, to kecáš.“

Mistrovský prvek stínů, kdy vykládáním karet, které jeden z hráčů na ruce neměl, přesvědčili jiného šamana, že stín je právě on. Jeho smrt jim přinesla vítězství, neboť dotyčný šaman měl na ruce ještě čtyři karty.

Poděkování

Za poskytnutí hry na recenzi děkujeme společnosti TLAMA Games.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je TlamaGames.png.

Hru můžete zakoupit přímo zde.

Tags:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by Vás zajímat také: