Museum: Pictura

Kurátor muzea tvrdej chleba má.

Museum: Pictura je sběratelská karetní hra z prostředí muzeí (jak už název napovídá) od studia Holy Grail Games, která zaujala na Kickstarteru a u nás ji vydalo ADC Blackfire. Autory hry je kreativní duo Eric Dubus a Olivier Melison (Encyclopedia), o grafickou stránku v duchu art deco se postaral Loïc Muzy a slavné obrazy replikovala Ekaterina Varlamovová. Hráči se zde stanou kurátory vlastních muzeí v 20. letech 20. století, budou na trhu sbírat a směňovat obrazy a následně plnit své sbírky, muzea i depozitáře.

Materiál a příprava hry

Obsah krabice hry nabízí kupu karet. Primárním artiklem jsou karty obrazů, těch je celkem sto osmdesát. Jsou rozděleny dle autorů (šest obrazů od každého malíře), dle tématu (šest kategorií – mytologie, historie, náboženství, krajinomalba, zátiší a portrét) a dle období (pět skupin – renesance, baroko, rokoko, romantismus a impresionismus). Jelikož je umělecký svět proměnlivý a plný trendů, budou tyto zastoupeny třiceti kartami trendů. Krom toho se dostane též na karty mecenášů (šedesát kusů) a přízně (dvacet čtyři kusů). Pro každého hráče budou rozdány též dvě nápovědní karty, které shrnují průběh hry, popis konečného bodování a mnoho dalších důležitých informací.

Hlavní plocha, balíčky karet a jediný vymačkávací arch.

Hra je celkem náročná na prostor. Obsahuje několik herních ploch a desek. V první řadě je to hlavní deska mezinárodních muzeí, na níž bude hlavní nabídka – pro každé z mezinárodních muzeí budou k dispozici čtyři karty obrazů a každé muzeum bude mít vlastní kartu trendů. Další karta trendů bude vyložena v každém kole nová a bude mít vliv na vykládání karet všech hráčů. Zároveň bude plocha sloužit i jako úložiště karet trendů a přízně. Po obvodu desky je navíc stupnice bodů prestiže, tedy vítězných bodů, jež rozhodnou o vítězi partie.

Další dvojicí ploch je deska mecenášů, na níž jsou skladovány karty stejného druhu a zároveň obsahuje pětipoložkovou nabídku dostupných mecenášů, a výstavní deska s dvojicí výstavních žetonů pro každé z témat a období, jež hráči mohou získat uspořádáním dočasných výstav ve svých muzeích. Muzeum každého hráče zastupují hráčské desky o přibližné velikosti papíru A3, na nichž je prostor pro celkem dvacet pět karet obrazů, šest výstavních žetonů, kartu trendů a soupis bodování vlastního muzea na konci hry.

Hráčské desky, pravidla hry a deska mecenášů.

Každý hráč ještě obdrží svůj bodovací žeton, který bude ukazovat jeho aktuální umístění na stupnici bodů prestiže, žeton přízně, jehož místo je před desátým polem stejné stupnice. Posledními dvěma komponenty jsou žeton prvního hráče (netřeba představovat) a žeton konce hry, který je umístěn na pole padesáti bodů prestiže, jehož překročením je spuštěn konec hry.

V žánru euroher, mezi něž se Museum: Pictura řadí, není hlavní plocha s nabídkou karet a stupnicí bodů nic překvapivého. Velké desky hráčů i další nabídkové plochy jsou působivé a v případě malého stolu budou nutit hráče improvizovat (na posteli, na zemi, atd.). Hra však oplývá i kreativním přístupem k mechanismu a principu hry, což je fakt, který je třeba vyzdvihnout.

Deska mezinárodních muzeí, deska mecenášů, deska dočasných výstav, nápovědní karty a veškeré žetony hry.

Průběh hry

Hra probíhá v tazích jednotlivých hráčů dle pořadí kolem stolu. Tahy hráčů však budou zapojovat i ostatní hráče, aby neztratili kontakt s hrou a neměli pocit dlouhé chvíle. Hra dospěje do finálního stádia v momentě, kdy některý z hráčů na konci svého tahu neskončí na stupnici bodů nad hodnotou padesát. První překročivší získá žeton, který mu připisuje pět bodů. Následně mohou všichni ostatní hráči odehrát svůj poslední tah.

Karty obrazů.

Ve svém tahu aktivní hráč nejprve dobere dvě karty obrazů z dobíracího balíčku, následně MUSÍ jeden ze svých obrazů z ruky vyměnit za jiný s jedním z mezinárodních muzeí. V případě, že se tyto obrazy potkají s kritérii na kartě trendů daného muzea, může hráč získat či ztratit body, které si rovnou zaznamená na stupnici. Následně MOHOU všichni ostatní hráči v klasickém pořadí využít možnosti výměny obrazu s kterýmkoli mezinárodním muzeem za stejných pravidel. Toto je výhodná část, kdy hráči ani mimo svůj tah nejsou úplně ze hry a mohou postupně budovat a pilovat svou strategii. Zároveň to všechny udržuje ve hře a v přemýšlení, kam se budou jejich kroky dále ubírat.

Karty přízně, karty trendů a karty mecenášů.

V další fázi tahu pokračuje již jen aktivní hráč. Může využít jednu ze tří možností:

  • Vykládat karty obrazů do svého muzea, a to buď ze své ruky nebo z odhazovacích balíčků soupeřů. Za každou vyloženou kartu musí odhodit na svůj odhazovací balíček (depozitář) další kartu z ruky. Takto může pokračovat tak dlouho, dokud může za vykládání zaplatit.
  • Uspořádat dočasnou výstavu, tedy vybrat sbírku ze svého muzea, která spolu sousedí a čítá alespoň čtyři kusy určitého tématu či období. Tuto výstavu si oboduje a získá výstavní žeton, který umístí na jedno ze šesti polí v muzeu, čímž si odemkne nějakou výhodu či speciální schopnost. Každý druh může vystavit pouze jednou a dostupné výstavní žetony jsou společnou nabídkou pro všechny hráče, po jejichž vyčerpání již není možné danou výstavu uspořádat.
  • Provést inventuru svého depozitáře, tedy vzít si (všechny) karty ze svého odhazovacího balíčku zpět do ruky, čímž si navýší počet karet dostupných k vykládání i placení.

Krom toho může ve svém tahu ještě:

  • Zahrát jednu kartu přízně ze své ruky; tuto může zahrát kdykoli během druhé fáze svého tahu.
  • Získat kartu mecenáše, která přináší bodový či karetní zisk. K zisku karty je třeba mít splněnu podmínku na jedné z pěti dostupných karet v nabídce.
Dokončená partie dvou hráčů.

Jak se hráči posouvají po stupnici bodů prestiže, tak mohou minout svůj žeton prestiže. Pokud se tak stane, posune se daný žeton o deset polí vpřed a hráč okamžitě získává jednu kartu z balíčku přízně. Tyto karty představují nemalý faktor, který hráčům přináší více bodů či výhod během jejich tahů. Karty přízně by měli hráči využívat co nejčastěji, aby jejich tahy byly efektivnější.

Na konci hry hráči získají body za své sbírky, za plnění podmínek vlastní karty trendů, za dodatečná kritéria (zaplnění hlavní galerie nebo celé galerie), za počet uspořádaných dočasných výstav, dodatečné zisky z efektů na konci hry. Zároveň je nevýhodou udržovat velkou nabídku ve svém depozitáři, protože hráči jsou strženy body dle počtu karet v odhazovacím balíčku.

Hráčský prostor na konci hry dvou hráčů.

Dojmy ze hry

Právě card-management, kdy může hráč vykládat karty z odhazovacích balíčků soupeřů, je zajímavým zpestřením a netradičním principem. Obraný hráč sice získá bod a kradoucí jeden ztratí, ale i tak se jedná o možnost přijít k zajímavým a jinak nedostupným kartám. Zároveň je to pro hráče i takový strašák, že si mají řádně vybírat, jaké karty odhazují do svých depozitářů, neboť tam obrazy nejsou v bezpečí. Je snad jasné, že odhazovací balíčky jsou vyloženy tak, aby byly důležité údaje karet (jejich horní řádek) viditelné pro všechny kurátory.

Detail herních ploch během partie.

Karta trendů aktuálního kola má vliv na vykládané karty v daném kole. Pokud hráč splní kritéria na kartě, tak může za vyložení získat rovnou nějaké (až tři) body, takže svou strategii musí hráči upravovat i tak, aby jim karta přinesla nějaký bonusový zisk.

Naproti tomu inventura může hráči přinést dostatek karet do ruky, ale na konci svého tahu musí splnit limit karet na ruce – osm karet obrazů a tři karty přízně, kdy přebytečné karty obrazů jdou zpět do depozitáře a přízně se odhazují

Dokončená partie čtyř hráčů.

Zajímavým efektem hry je tzv. tah na branku. Pokud hráči opravdu tlačí na pilu a snaží se rychle stoupat po stupnici bodů, může přijít rozčarování, protože jejich muzea se nestihnou dostatečně zaplnit a sbírky nejsou tolik široké a pestré. Proti tomu cílí dvě kritéria závěrečného bodování, tedy bodový zisk za kompletně zaplněné muzeum (tedy vyložených dvacet pět karet), nebo zisk za rozložení jedné souvislé sbírky napříč středovým křížem muzea. Ta druhá podmínka je složitější, ale přinese méně bodů, přináší však výzvu, kterou je škoda vynechat.

Hráčský prostor na konci hry čtyř hráčů.

Asi nejdůležitějším faktorem hry je fakt, že vyložené karty obrazů po umístění do muzea nemají svou definitivní polohu. Hráči se totiž starají o muzeum a obrazy v něm není takový problém přeuspořádat. Kdykoli během hry a nejpozději těsně před závěrečným bodováním mohou všichni hráči jakkoli přeskládat své sbírky v rámci muzea. Pokud dodrží pravidlo, že nesmí být žádné karty přidány, odebrány ani vyměněny, mohou klidně posbírat všechny karty z muzea a kompletně reorganizovat svůj prostor. Díky tomu lze svou strategii průběžně upravovat, tvořit dočasné výstavy a následně je rozkládat do jiných kolekcí a kreativně manipulovat s již vyloženým materiálem.

Závěr

Museum: Pictura se na první pohled možná tváří jako klasická eurohra, ale po pár prvních partiích jsme tuto hru rychle zařadili mezi oblíbené kousky ve sbírce, k nimž se rádi vracíme. Neotřelé využití (až ohýbání) známých mechanismů působí svěže a kreativně, hra proto nikdy neupadne do zoufalství, pokud hráči učiní špatné rozhodnutí. Zároveň jsou mechanismy hry velice dobře napasovány na trh s uměním a fungování galerií a muzeí. Jen díky tomu mohou být některé mechanismy a principy beztrestně zahrnuty do pravidel hry.

Papírový „insert“ a žetony a karty se vejdou pod všechny desky a pravidla.

Cílovou skupinou hry jsou (bez nadsázky) všichni. Svou herní dobou a nenáročností pravidel najde využití v rodinách, svým nápaditým systémem může zaujmout i náročné hráče. Ano, jedná se o eurohru, ale díky možnosti vykládání karet z odhazovacích balíčků soupeřů se jedná o zábavnou a napínavou záležitost. Rozhodně bych hru zařadil mezi ty nejlepší kousky, se kterými jsem se v poslední době setkal.

Museum Pictura získává od Říše her ocenění:

Poděkování

Za poskytnutí hry na recenzi děkujeme společnosti ADC Blackfire.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Blackfire-1024x418.png.

Hru můžete zakoupit přímo zde.

Tags:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by Vás zajímat také: