Říše her

Vše o deskových hrách na jednom místě…. to je říše her

Karty mrtvého muže

HOP a budu TROP?

„Hej plavčíku, dotáhni sem tu truhlu!“ pobízí kapitán svého podřízeného. „Pořádně jí opraš, než se do ní mrkneme. Přeci jen byla zakopaná dost hluboko,“ dodává. Plavčík má s truhlou co dělat, je opravdu velká a celá z dubu. Přes všechny obtíže na sobě nenechává nic znát. Je v posádce nejmladší a potřebuje všem dokázat, že má na to být jedním z nich. „Ano pane!“ takřka řve na svého velitele, aby ho každý z posádky slyšel. Je hrdý na to, že se mu dostalo té cti, že může manipulovat s pokladem. Najednou chlapce někdo odstrčí stranou. „Uhni kluku!“ skřehotá nedočkavě bocman, který se už na něj nemůže koukat. Bere do ruky těžkou sekeru a jednou ranou urazí zrezivělý zámek prastaré truhly. Nedočkavě truhlu otevře a zůstává bez hnutí stát. Kapitán je celý nesvůj a volá na svého bocmana: „No tak Bille! Co je u všech ďasů v té bedně?“ Bocman neodpovídá, ani nereaguje. Kapitánova zvědavost nad ním zvítězila, a tak už dál na odpověď nečeká a jde se do truhly podívat sám. Na jejím dně leží krabička s nápisem Karty mrtvého muže…

Krabička

Kapitán vytahuje krabičku z bedny a usmívá se. Je krásně ilustrovaná. Spousta hezky vyvedených postav a mnoho zajímavých symbolů. Poměrně výraznou částí přední strany je pak nápis MindOK, který napovídá, kdo hru vydal. Na zadní části se pak dočteme, že hra zabaví dva až čtyři piráty asi na patnáct minut. Plavčíci pak mohou nastoupit službu od třinácti let. Krabička je poměrně malá. Konkrétně 145x103x48 a díky tomu zabere v kajutě pirátského kapitána pramálo místa.  Za hrou stojí autorka Allison Litchfield. Není to sice její jediné dílo, ale určitě jediné u nás lokalizované. U ostatních her pak působila jako spoluautor. Povedl se jí tento počin, ve kterém si vzala do hledáčku piráty? Na to se podíváme v následujících řádcích.

Posádko! Připravte se na zteč!

„Kapitáne, proč se tak radujete? Vždyť jde jen o hromadu přihlouplých karet.“ dotírá jeden z bukanýrů. Kapitán kontruje: „Jsou to sice jen karty, ale počkejte, jak je doceníte až se budeme měsíce plavit po moři a všudypřítomná nuda bude zažraná až v morku našich kostí. Zábava na lodi je také potřebná!“ Posádka jen nevěřícně civí, ale nikdo si nedovolí oponovat, krom nezkušeného plavčíka: „Pane, jak může být hromádka karet cennější než zlato?“ Kapitán se jen lehce pousměje, převrátí truhlu dnem vzhůru a s otcovským tónem v hlase pobídne plavčíka: „Pojď si zahrát chlapče a sám uznáš, že mám pravdu. Nejprve ale musíme hru připravit.“ Kapitán bere do ruky karty a třídí je na několik hromádek. Jedna z hromádek obsahuje pouze karty kořisti. Ty kapitán prohledává a hledá karty s nejmenším číslem. Nakonec z balíčku vyřadí devět karet s různými symboly a hodnotou „2“. Navíc k tomu pak jednu kartu mořské panny s hodnotou „4“. Také přesune zpět do krabičky karty se symbolem ploutvičky, pro hru s efektem mořských panen. Ty teď potřebovat nebude. Oba balíčky pak zamíchá, zvedne zrak k dychtivě hledícímu mladíkovi a informuje ho o tom co právě udělal: „Těchto padesát karet tvoří doplňovací balíček a těchto deset tvoří balíček odhazovací.“ Mezitím kapitán obratně položil jeden balíček na okraj bedny a ten druhý na protější stranu bedny. „Sem si nic nepokládej chlapče. To je herní plocha. Nech si tu místo na deset vedle sebe položených karet.“ dodává kapitán na vysvětlenou a ukazuje na střed truhly. Na to se sehne pro dvě karty a dá mladíkovi vylosovat jednu z nich. Ten si vytáhne přehledovou kartu, která má na svém rubu napsáno: „začínající hráč“. Kapitánova karta tento nápis na rubu nemá. Z toho tedy vyplívá, že plavčík bude začínat.

JO – HO – HO, si TROP!

Přes počáteční nezájem se začíná zbytek pirátské posádky přibližovat k truhle, aby mohli sledovat tu podivnou karetní hru. Hra je připravená a plavčík se chce pustit do hraní, ale neví jak. Stydí se něco říct a kolem je tak akorát trapné ticho. To rozetne kapitán slovy: „Jsi začínající hráč a tím pádem musíš táhnout první kartu z doplňovacího balíčku. Tu vyložíš lícem nahoru a okamžitě provedeš efekt dané karty. Takhle budeš vykládat karty do té doby, než se neobjeví karta se stejným symbolem a budeš TROP. Můžeš se ale taky kdykoliv rozhodnout, že další kartu už neotočíš. Když budeš TROP, nezískáš žádnou kořist a všechny vyložené karty odhodíš na odhazovací balíček. Když se rozhodneš neotáčet další kartu, bereš kořist a vezmeš si všechny právě vyložené karty. Ty třídíš na hromádky podle symbolů a na vrchu bude vždy ta nejvyšší karta. Pod ní další nejvyšší a tak dále. Úplně dole pak bude nejnižší karta.“ Plavčík, který celou dobu dychtivě naslouchal, to už nevydržel a skáče svému kapitánovi do řeči: „A co jaký symbol dělá pane?“ Všichni jsou celí zkoprnělí mladíkovo neomaleností a čekají, jak bude kapitán reagovat. Ten jen v klidu jeho vlastnímu odpoví: „Každý symbol způsobí úplně jiný efekt a je třeba si je rozebrat detailněji. Prvním symbolem je kotva, která ochrání všechny karty vyložené před ní. Pokud tedy budeš TROP, přijdeš pouze o karty vyložené za kotvou a kotvu. Další symbol je hák, stejný jako ten, který mám místo své paže. A stejně jako je pro mě těžké s ním žít, tak i ve hře ti nepřinese nic dobrého. Efekt této karty způsobí, že musíš vzít jednu z vrchních karet z balíčku svého banku, a vyložit ji na hrací plochu. O ruku jsem přišel díky kanónu, který je dalším symbolem. Stejně jako v bitvě, i zde zamíříš na svůj cíl a zničíš ho. Konkrétně si vybereš vrchní kartu z libovolného balíčku soupeře a odhodíš jí na odhazovací balíček.“ Nedočkavý chlapec opět nevydrží a pokládá další otázku: „A co když budu chtít zahrát kanón a Vy nebudete mít v banku žádnou kartu?“ Kapitán se opět jen pousměje a vysvětluje dál: „Pak karta nemá žádný efekt a pouze ji vyložíš. Na řadu přichází zřejmě nejzajímavější symboly. Jeden je truhla a druhý je klíč. Jsou logicky provázané a pokud jsou vyloženy oba zároveň a bereš kořist, vezmeš si z odhazovacího balíčku tolik karet, kolik je tvá kořist.“ „To nechápu pane, omlouvám se“ opět přerušuje plavčík. „To máš tak, že pokud vyložíš truhlu a už bude vyložený klíč, máš nárok na vyšší kořist. Takže otočíš klidně další kartu a až se rozhodneš pro braní kořisti, vezmeš si stejný počet karet z odhazovacího balíčku. Pokud tedy budeš brát kořist o čtyřech kartách, získáš další čtyři karty jako bonus za klíč a truhlu.“ Chlapec vypadá spokojeně, což souhlasně potvrdí: „Už to chápu pane, děkuji.“ Kapitán se pousměje a pokračuje: „Dalším symbolem je nám všem známá mapa. Díky ní si můžeš vybrat z odhazovacího balíčku náhodně tři karty a z nich jednu vyložit na herní plochu. Velice zajímavý efekt pak má i karta křišťálové koule. S tou vidíš, co jiní ne, a proto se můžeš podívat na vrchní kartu doplňovacího balíčku. Potom se rozhodneš, zda ji zahrát, nebo ne. Meč je trochu podobný na hák. Vybereš vrchní kartu z mého balíčku a vyložíš ji na herní plochu. Pozor ale! Musí to být balíček v barvě, kterou ještě nemáš vyloženou ve svém banku! Poslední symbol je pro nás piráty velice obávaný. Je to Kraken!“ Většina posádky sebou leknutím trhne. Aby ne. Kapitán má rád humor, a tak této situace musel využít a udělat si legraci ze své posádky. „Nebojte hoši, je to jen hra. Díky efektu Krakena budeš muset vyložit další dvě karty. Posledním symbolem je mořská panna, která nemá žádný efekt, pouze přináší více bodů.“ dodává kapitán na vysvětlenou. Nastalé ticho opět protne dotaz. Kdo jiný než benjamínek: „A kdo vyhraje pane?“ Kapitán se ťukne do čela a povídá: „Vidíš, na to jsem zapomněl! Jakmile jeden z nás otočí poslední kartu doplňovacího balíčku, je konec. Sečteme hodnoty vrchních karet našich balíčků v banku, a komu vyjde nejvyšší číslo, zvítězí.  

Po měsíci na moři …

„Pane kapitáne, už nás ta hra po takové době vůbec nebaví a vy jste sliboval hromadu zábavy.“ stěžuje si posádka. Kapitán vypadá zaskočeně, ale rozhodně ne bezradně. Chvíli přemýšlí a pak přikročí ke své posádce: „Nebojte hoši, mám pro vás řešení.“ Kapitán sahá do vnitřní kapsy svého kabátu a vytahuje pár dalších karet se slovy: „Tady máte.“ Kapitán míchá karty a každému z hráčů rozdá po dvou kartách. „Vyberte si jednu z těchto dvou karet a vyložte ji na stůl“ vysvětluje a ukazuje na stůl. Vzhledem k tomu, jak jeho posádka nechápavě zírá, dodává: „To jsou postavy a oživí vaši hru. Každá má unikátní schopnost, která vám pomůže k snazšímu vítězství. Navíc si můžete zahrát i různé varianty hry, kdy každá varianta určuje různé podmínky, za kterých zvítězíte. Můžete si zahrát i variantu hry, kdy mají efekt i mořské panny. Jak na to? Odstraňte karty panen s hodnotou osm a devět a nahraďte je kartami s hodnotou dva a tři. Efektem zahrané karty s mořskou pannou pak bude to, že přesunete libovolnou vyloženou kartu před ní, na konec řady a znovu se provede efekt takto přemístěné karty.“ V očích posádky se zračí nadšení a vypadá to, že trudomyslnost je pryč. Nejspíš proto začnou provolávat: „Sláva, sláva kapitánovi. Ať žije kapitán!“

Přístav u tlustého Jacka

Po pár měsících plavby dorazila posádka i se svou lodí do velkého pirátského přístavu u tlustého Jacka. Posádka se už nemůže dočkat, až vstoupí na pevninu. Jakmile přirazí a uvážou kotevní lano, jsou prakticky ihned pryč, na cestě užít si radostí pevniny. Na lodi zbyl pouze kapitán a pozoruje nepořádek na lodi. Mezi věcmi různě poházenými po palubě si všimne i nenápadné hromádky karet. Karty mrtvého muže pomohli jeho posádce víc, než by si sami uvědomovali. Přeci jen zahálka plodí hřích že? Bere karty a dává je zpět do krabičky. Karty jsou řemeslně dobře zpracované a jsou standardní kvality a velikosti 88×63,5. Kresby postav jsou krásné, ale grafika karet se symboly je taková nějaká divná. Obrázky symbolů jsou samy o sobě hezké, ale v této velikosti a v kombinaci s čísly to nějak nesedí. Karty vypadají jak nějaké kvarteto. I přes to splnily svůj úkol a ukládá je do papírového insertu, který jim padne jak ulitý. Při zavírání víčka si říká, jestli by nestačila podstatně menší krabička, která by pojmula karty bez zbytečného vzduchu. Nicméně mu tato drobnost nevadí a bere do ruky pravidla. Hned na prvních stránkách je překlep ve flavor textu, ale i chyba v odkazu na stránky, kde najít detailní informace o postavách. Ty by měl najít na stránkách devět až jedenáct, ale podle něj jsou na stránkách deset až třináct. Číslování stránek se celkově moc nepovedlo. Chybí jednička, která má být zřejmě zastoupena titulní stranou s obrázkem. Ovšem jsou to všechno jen detaily a obsahově jsou pravidla v pořádku a napoví vše, co je třeba. Kapitán odkládá krabičku do své kajuty. Je sice rád, že hra zabavila jeho posádku, ale říká si, že by si zasloužila větší grafickou péči. Otázkou je, zda by pak karty neztratily na přehlednosti. Hází tyto myšlenky za hlavu a vydává se za svou posádkou.

U piva

Svou posádku nenašel. Přístav je velký, stejně jako jeho žízeň. Tu by rád uhasil, a tak vstupuje do nejbližšího podniku s názvem U pečeného papouška. Sedá si k baru a u hostinského objednává žejdlík piva. Ten se před něj dostane dříve, než čekal, a děkuje majiteli podniku úsměvem. „Jak bylo na moři?“ snaží se hostinský zapříst rozhovor. Kapitán položí zpět na stůl pohárek lahodného moku a spustí: „Na moři bylo pro tentokrát veselo. Místo pokladu jsme objevili zajímavou hru s názvem Karty mrtvého muže.“ Hostinský opáčí: „A jaké to je?“ Kapitán tedy dál pokračuje: „Karty mrtvého muže jsou rozhodně jednoduchou a rychlou karetkou, která je ze zajímavého pirátského prostředí. Kdybych ale na karty namaloval třeba jednorožce a sbíral pro ně papání, mohly by to být stejně tak dobře Karty živého jednorožce. Zkrátka atmosféra loupeživých námořníků na mě ze hry nesálá ani trochu. Trochu to sice dohánějí karty postav, ale jinak se nejedená o moc tematickou hru. To ovšem nemění nic na tom, že je to hra zábavná. Zprvu jsem byl dost skeptický, a nečekal jsem od toho nic velkého. Hra mě ovšem velice příjemně překvapila. Zdá se, že hráč má pramálo hráčských rozhodnutí, a jen dělá to, co mu říkají symboly na kartách. Částečně tomu tak je, ale ze symbolů vychází spousta rozhodnutí, které karty vyberu na herní plochu, které odstřelím do odhazovacího balíčku, a pokud budu hrát s postavami, přibude opravdu velké množství nových rozhodnutí. Nejvíce zábavy hra nabídne ve hře dvou hráčů. Hra je stejně dlouhá v jakémkoliv počtu hráčů. Hráči se stále jen střídají v tom samém a je jedno kolik hráčů se střídá. Jinými slovy ať hrají dva nebo čtyři, stále se vyloží stejné množství karet. Ve hře čtyř, hráči akorát tak déle čekají na svůj tah. Jak říkám, nejvíce si hru užijí dva hráči. Na svůj tah budou čekat jen chviličku a na tahu budou vícekrát. Pokud přestane základní hra bavit, vytáhnu postavy a hra bude hned zajímavější. Pokud to nebude stačit, přidám varianty hry a pokud to nebude stačit i tak, mohu hrát variantu ve které mají efekt i mořské panny. Za cenu, za kterou se Karty mrtvého muže prodávají, dostane hráč opravdu hodně zábavy. Dlouho jsem tuto hru potkával v obchodech a nikdy jsem po ní nesáhl. Nijak mě nelákala. Byla to chyba. Ideální hra na rychlou partii mezi složitějšími hrami, pro unavené rodiče mezi spánkem dětí a jejich spánkem, nebo jak říká jedna kamarádka pirátka: Ideální hra ke kávě.“ Během kapitánova povídání stihl hostinský umýt asi dvacet tři pohárků, ale i přes to vypadá, že ho vyprávění zajímalo. Je to zkrátka profesionál a je zvyklý poslouchat takové plky. Kapitán se mátořivě zvedá ze židle a klopýtá ke dveřím. V nich se otočí a jako gesto na rozloučenou si prstem nadzvedává svůj klobouk a mizí ve tmě nočního přístavu.

Karty mrtvého muže získává od Říše her ocenění:

Poděkování

Za poskytnutí hry na recenzi děkujeme společnosti MindOK.

Hru můžete zakoupit přímo zde.

Tags:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by Vás zajímat také: