Century (trilogie)

Kombinace dílů trilogie Century otevírá další světy a možnosti.

Trilogie Century je specifická už tím, že ačkoli je každá hra samostatný artikl, tak dohromady tvoří tématický cyklus, který se věnuje koření a dalším surovinám, jejich cestě od objevení po dopravu do Evropy, a vychází z historických souvislostí. Každý díl je zasazený do určitého období v rozmezí patnáctého až sedmnáctého století a funguje jako vstupní hra do určitého okruhu deskových her, kdy na jednoduchém principu a nenáročných pravidlech uvádí hráče do nových mechanismů. Cesta koření seznámí hráče s jednoduchým deck-buildingem, Zázraky Východu představí pohyb na modulárním herním plánu a Nový svět využívá worker-placementu. Dá se říct, že se jedná o tři velice důležité a rozšířené aspekty moderních deskových her.

Rychlá strategie a kombinatorika nachází využití v každé epizodě, je takovým základem trilogie, odlišné mechanismy jsou poté obzvláštněním celé série. Dalším aspektem, který zvyšuje atraktivitu Century, a zároveň ji činí ojedinělou na našem trhu, je možnost kombinování jednotlivých dílů a jejich prvků do nových verzí hry. Ty popisují nové kapitoly hledání a obchodování se surovinami a nabízí mnoho nových variant původních dobrodružství.

Z pouště na moře: Dobrodružství napříč staletími

Tato varianta vychází primárně z druhého dílu. Opět dojde na modulární herní plochu sestavenou z povedených hexů, tentokrát v menším formátu – dva dílky od každého ze čtyř druhů surovin smícháme se čtyřmi hexy moře, z nich se sestaví plocha doplněná o čtyři hexy přístavů, podobně jako v základní hře. Na přístavy patří po jedné destičce VB, další se připraví do zásoby, včetně uzavřeného přístavu. Vedle plochy připravíme misky s kostičkami surovin z jedné z her (lze do zálohy mít připravené i další, jejich zásoba je považována za nevyčerpatelnou). Vedle herní plochy patří též zásoba bonusových destiček tří druhů z pěti (další dva zůstanou mimo hru).

Připravená partie pro dva hráče (Z pouště na moře: Dobrodružství napříč staletími).

Hráči se opět budou pohybovat po ostrovech, mořích a přístavech svou lodí, na ostrovech budou stavět obchodní místa ze své hráčské desky a na nich provádět transakce ve stanovených kurzech. Z prvního dílu budou zapojeny pouze karty kupců – každý hráč dostane dvě výchozí karty, ostatní tvoří balíček a čtyři karty budou vyloženy do nabídky.

Rozšiřují se zde možnosti akcí v tazích hráčů. Je možné si pořídit karty kupců z nabídky na stole, za nákup karty je třeba zaplatit (jedna kostička surovin na každou kartu vlevo od kupované). V případě nákupu karty s kostičkami, hráč získá i dané kostičky, ale až po zaplacení nákupní ceny. Druhou možností akce je zahrání karty z ruky, provedení transakce dle vyobrazených ikonek a odložení karty vlevo od své hráčské desky. Opět se může jednat o karty poskytující suroviny, nebo dovolující směnu či obchod.

Dokončená partie dvou hráčů (Z pouště na moře: Dobrodružství napříč staletími).

Třetí akcí je pohyb lodí po hlavní herní ploše. Za každý krok pohybu je třeba zaplatit odhozením karty z ruky vpravo vedle hráčské desky. Takto se může hráč pohybovat tak dlouho, dokud má na zaplacení. Po zakotvení u nového ostrova hráč může postavit obchodní místo a obchodovat, v případě přístavu zaplatit koření dle žetonu vítězných bodů a získat daný žeton, stejně jako v samostatném druhém dílu.

Poslední akcí zde je odpočinek, kdy si hráč všechny karty vyložené či odhozené vpravo i vlevo od své desky vezme zpět do své ruky. Právě tímto dvojím využitím karet kupců získává hra jinou dynamiku. Hráč musí správně hospodařit s kartami a nezahazovat je bezhlavě na zaplacení pohybu, aniž by využíval jejich potenciál. Jen správnou kombinací je možné se dopracovat vítězství.

Prostor hráče na konci hry (Z pouště na moře: Dobrodružství napříč staletími).

Tato verze je příjemným zpestřením, které postaví hráče před o stupeň složitější výzvy. Zároveň se jedná stále o relativně jednoduchou hru s rychle vysvětlitelnými pravidly, které mohou aplikovat i starší děti. Kombinace je rozhodně zábavnější, než každý z prvních dvou dílů samostatně, což považuji za přinejmenším pozitivní.

Z východu na západ, část I.

V této variantě se třetí díl rozšíří o karty kupců z prvního dílu. Ty budou vyloženy do nabídky pod plochu, počáteční zůstanou mimo hru. Zbytek komponent poté doplní právě třetí díl hry: herní plochu složíme ze čtyř dílů, bonusové dílky vyložíme na horní pole pevností a bodovací karty do nabídky nad herní plochu. Vedle připravíme misky s kostičkami surovin a dílky průzkumu (některá pole na ploše budou blokována pouze ve hře méně než čtyř hráčů). Hráči si připraví své desky stranou A nahoru, na ně figurky (šest nebo sedm, dle počtu hráčů).

Připravená partie pro dva hráče (Z východu na západ, část I.).

Hráčům budou k dispozici celkem tři akce v této variantě hry: Práce, Stezka a Odpočinek. Práce zahrnuje vyslání osadníků na plochu, kde horní půlka opět nabízí políčka k zisku nebo směně surovin, spodní poté nabízí Trh. Na něm jsou k dispozici karty kupců. Hráči je mohou:

  • využít k jednorázové směně dle vyobrazeného kurzu, následně kartu odložit na svůj odhazovací balíček,
  • nebo najmout a přidat do své „stezky“ pod svou hráčskou desku.

Další dvě políčka na ploše nabízí možnost výměny nabídky karet kupců (s následnou dodatečnou akcí) nebo výměnu pořadí dvou kupců ve vlastní stezce (se ziskem žluté suroviny navíc).

Dokončená partie tří hráčů (Z východu na západ, část I.).

Akce Stezka nabízí možnost vyslat osadníky na svou stezku, složenou z posbíraných karet kupců. Na každou kartu je třeba vyslat jednoho osadníka a jednoho dalšího za každou neobsazenou kartu nalevo od té využité. Tímto způsobem je možné používat schopnosti kupců opakovaně a řetězit jejich efekty. Pokud tedy hráči své stezky správně připraví, mohou efektivně generovat potřebné suroviny, aniž by museli soupeřit o místo na herní ploše.

Poslední akce Odpočinek opět spočívá v tom, že si hráč svolá zpět na svou desku všechny osadníky dříve vyslané na herní plochu nebo na svou stezku.

Prostor hráče na konci hry (Z východu na západ, část I.).

V této variantě je zajímavé právě angažování kupců do své stezky, jež nabízí „továrnu“ na suroviny přesně dle preferencí a potřeb hráče. Karty kupců příjemně ozvláštní původní hru, ve které je nutné bojovat o místo pouze na společné herní ploše.

Z východu na západ, část II.

Pro tuto kombinaci využijeme většinu materiálu z třetího dílu, konkrétně čtyři díly plochy, dílky průzkumu budou blokovat některá pole, bodovací karty opět do nabídky nad plochu, bonusové dílky přijdou na separátní pole na ploše a misky se surovinami vedle plochy. Každý z hráčů opět dostane svou desku, otočí ji však stranou B nahoru a připraví na ni šest nebo sedm figurek osadníků.

Připravená partie pro dva hráče (Z východu na západ, část II.).

Z druhého dílu připravíme na stůl hexovou destičku moře, kolem rozestavíme po třech destičkách od každého druhu ostrovů a rozestavíme plochu. Hráči postaví na středovou destičku moře své lodě a na své desky si na číslovaná pole vyskládají přesně tucet svých obchodních míst.

Během hry jsou opět k dispozici dvě základní akce – Práce a Odpočinek. Odpočinek je opět svoláním osadníků zpět ze hry do zásoby hráče. Změn tedy opět doznala hlavně Práce.

Dokončená partie dvou hráčů (Z východu na západ, část II.).

Tři čtvrti hlavní plochy opět nabízejí základní pole pro zisk či směnu surovin, nebo obchod s nimi. Poslední čtvrtina nabízí pole, která budou pracovat s mapou ostrovů. Jsou zde pole pro pohyb lodí o jedno či dvě pole, nebo na kteroukoli destičku mapy. Jakmile se hráč přesune, může na cílovém ostrově vybudovat své obchodní místo a následně i obchodovat se surovinami dle určeného kurzu. Krom polí pro pohyb jsou zde pole pro aktivaci obchodního kurzu, a to buď na aktuální lokaci hráčovy lodi, nebo na kterémkoli ostrově obsazeném hráčským obchodním místem.

V základu tedy varianta zapojuje putování lodí po ostrovech, samotný pohyb je však řízen obsazováním polí svými osadníky. Na okleštěné mapě budou hráči bojovat o každou destičku a nezřídka bude třeba budovat obchodní místa i na ostrovech, kde již stojí zastoupení dalších soupeřů, což samosebou nebude úplně zdarma. Tím tato kombinace zavádí novou dynamiku a pomyslný souboj o každý kousek mapy, ne jen hlavní herní plochy.

Prostor hráče na konci hry (Z východu na západ, část II.).

Jiným způsobem je zde řešeno i získávání bonusových dílků. Ty si hráč bere ve chvíli, kdy uvolní celý sloupec své hráčské desky tím, že pilně buduje obchodní místa na mapě. Tato kombinace je zábavná, ale tak trochu předznamenává tu poslední, kde se vlastně propojí vše, co jsme tu doposud popsali…

Z východu na západ, část III.

K definitivní a ultimátní verzi, která využije komponenty ze všech tří her, poprvé připravíme hlavní plochu ze všech šesti dílů – čtyři do čtverce a vedle další dva. Nebudou chybět ani misky s kostičkami surovin. Nad čtvercovou plochu přijde nabídka bodovacích karet. Pod menší část plochy patří nabídka karet kupců, které jsou jediným elementem z prvního dílu.

Rozehraná partie pro dva hráče v ranné fázi (Z východu na západ, část III.).

Dílky průzkumu opět zakryjí některá pole na ploše, pro bonusové dílky jsou určena dvě místa na ploše, na pole pevností se nevykládají žádné. Vedle hlavní plochy se opět připraví mapa moře a ostrovů, stejně jako v předchozí variantě hry. Každý hráč otočí svou desku na stranu B, své osadníky a obchodní místa si na ni připraví stejně jako v minulé verzi. Své lodě si postaví hráči na moře.

Hráčům jsou opět dostupny známé akce Odpočinek a Práce, kdy ta první opět svolává osadníky zpět na jeho desku. V případě Práce jsou osadníci vysíláni na pole na herní ploše, aby plnili zde dostupné akce.

Dokončená partie tří hráčů (Z východu na západ, část III.).

Polovina plochy opět nabízí pole pro zisk či směnu surovin, případně obchod s nimi, čtvrtá část hlavní čtvercové plochy nabízí opět pole pro pohyb lodí a aktivaci obchodního kurzu z aktuální pozice lodě nebo z již postaveného obchodního místa hráče, stejně jako v případě předchozí varianty hry. Pohyb a akce na mapě ostrovů opět odpovídá předchozí variantě hry.

Vedlejší menší část plochy, spolu s nabídkou karet kupců, nabízí možnost využít schopností či kurzu daného kupce (a jeho následné odložení na odhazovací balíček hráče), dále nabízí možnost výměny nabídky karet kupců (a následné extra akce). Poslední pole neslouží k vysílání osadníků, ale je spíše připomínkou pravidla, kdy hráč po nasbírání čtyř karet kupců na své odhazovací hromádce získává okamžitě jeden z dostupných bonusových dílků. Další možnost, jak tyto dílky získat, je při uvolnění celého sloupce své hráčské desky budováním obchodních míst na mapě ostrovů.

Prostor hráče + mapa ostrovů na konci hry (Z východu na západ, část III.).

Tato varianta je nejkomplexnější verzí hry, nabízí souhrn elementů všech tří dílů a přináší největší výzvu a zároveň nejzábavnější partii. Ale cesta k této verzi hry rozhodně vede přes jednotlivé základní hry a dřívější kombinace. V nich se hráči seznámí postupně se všemi principy a pravidly, tato ultimátní verze pro ně potom nebude tolik zmatená či komplikovaná. Za sebe rozhodně doporučuju propracovat se všemi verzemi až po tuto, ta cesta za to stojí. Nutno dodat, že odehráním této varianty rozhodně ty předchozí neztrácí smysl. Celá trilogie nabízí hromadu herních možností a je zábava je střídat a obměňovat.

„Čtvrtá“ třetina v kostce

Trilogie Century je vážně ojedinělý počin. Ačkoli je každý díl samostatně hratelný a tyto hry jsou rozhodně zábavné samy o sobě, teprve kombinace přinášejí ten pravý zážitek… A též desítky až stovky hodin hraní variací na podobné téma – obchod se surovinami. Ale každá variace nabízí jiný zážitek, mechanismus i dojem. Každá varianta hry může sloužit jako vstup do světa deskových her, seznámí hráče se všemožnými principy a mechanismy a jejich kombinacemi, což je to, čím se dnešní moderní deskové hry vyznačují.

Pravidla jednotlivých kombinací jsou k nalezení přímo v krabicích druhého a třetího dílu.

Pěkně graficky zpracované a kompaktní univerzum přiblíží historické epochy hledání nových světů, vůní a chutí, zároveň zabaví celou rodinu i pokročilé hráče. Svou herní dobou nezklamou nikoho, naopak navádějí k opětovnému hraní.

Trilogie CENTURY získává od Říše her ocenění:

Poděkování

Za poskytnutí hry na recenzi děkujeme společnosti Piatnik.

Tags:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by Vás zajímat také: