Tak trochu větší zahrádka

Tahle hra z vás udělá boha. Ne Boha, ale jedno z mnoha božstev hašteřivého a žárlivého panteonu. Snad jste se vsadili s jedním z vašich konkurentů, snad vám jde jen o to, dokázat, kdo je mocnější. Nicméně, každý jste si vzali pod svá křídla jednu zničenou část amazonského pralesa a oba se snažíte udělat z ní krásnější, zelenější, rozmanitější a udržitelnější oblast. Roky a staletí pro vás nic neznamenají, a tak můžete sledovat, jak stromy ve vaší péči vyrůstají od semenáčků až k nebesům, a jak se v jejich korunách prohánějí generace zvířat. Ale počkejte, řekli jsme hašteřivý panteon? Co kdybyste zkusili les vašeho konkurenta tak trochu zaplevelit? Nebo rovnou zapálit? A támhleten strom mu roste až příliš vysoko… 

Amazonie je karetní hra určená primárně pro 2 hráče od 8 let a s herní dobou kolem 30 min. Autorem hry je Tim Eisner, ilustrátorem Vincent Dutrait a v české lokalizaci ji vydal MINDOK v roce 2021.

Co najdete v krabici? Krabice sama je nevelká, ale na první pohled upoutá živými barvami: jasně modré nebe nad zeleným lesem a letící pestrobarevní papoušci. Uvnitř najdete 140 karet pralesa se zelenou zadní stranou a příjemně barevnými ilustracemi na straně přední, 21 zvláštních karet klíčení se žlutou zadní stranou, 5 větších karet k organizaci hrací plochy50 kartonových žetonů bodů ve tvaru listů s hodnotami 1, 5, 10 a 25, kartonové žetony trofejí za nejvyšší strom pro 1, 2 a 3. období, kartonový žeton trofeje za největší prales, 2 přehledové karty, 11 karet proměnlivých ročních období, 10 kartonových žetonů zvířat, 4 karty základních kmenů, 2 skládačky s textem pravidel a popisem karet. Namísto plastových pytlíků na karty a žetony zde najdete dva papírové sáčky, hra tak převádí téma ochrany životního prostředí i do reality. Trochu jsem se obávala, jestli tenký papír vydrží neustálé vysypávání a nasypávání žetonů, zatím je ale v pořádku.

Krabička po otevření

Karty pro základní hru obsahují 18 kmenů v hodnotě 0-2 body a 11 korun stromů, jejichž hodnotu tvoří 0 – dvojnásobek hodnoty jejich kmene. Z nich vám na stole postupně „poroste“ prales. Dále zde naleznete 3 různé druhy rostlin: 13 kapradin, 11 bromélií a 11 monster (od slova monstera, nikoli monstrum, příšery v Amazonii nenajdete), 6 párů zvířat druhů psohlavec zelený, kynkažu, mravenec Atta, pralesnička amazonská, lenochod kápový a tukan krátkozobý, dvakrát 8 karet počasí: slunce a déšť a tři různé druky nebezpečí: 3 karty sucha, 6 karet požáru a 6 karet choroby. 

Vybaleno!

Hra klame vzhledem. Krabice i komponenty v nás vzbudily dojem milé nekonfliktní hry určené primárně dětem. Během hraní jsme ale velmi rychle zjistili, že tohle není žádný multiplayer solitér, ale „škodící“ hra, a abyste ji mohli vyhrát, musíte neustále sledovat, co dělá váš protihráč. Asi ji lze hrát i způsobem, že si proti sobě sednou dva nekonfliktní hráči a budou se soustředit jen na svůj vlastní les, ale hra tím ztratí svou strategičnost a půjde víceméně o to, kdo bude mít štěstí při dobírání karet. Pokud se ale nebojíte konfliktu a budete dobře sledovat, co se nachází v jednotlivých balíčcích a co má na stole váš protivník, můžete mu několikrát za hru poměrně dost „zavařit.“ Inu, jste přece hašteřiví bohové…

Prales se rozrůstá…

Všechny karty i žetony vypadají opravdu pěkně a tematicky. Celá hra je laděna do zelené barvy evokující bujnou vegetaci pralesa. Kvalita karet i žetonů je standardní, nebalené karty se při běžné frekvenci hraní nijak rychle neohrají. Problematické jsou velké karty, z nichž se tvoří herní „plán“. Jedná se prostě o dvě k sobě přiložené poměrně tenké velké karty, k nimž se přikládají aktivní dobírací hromádky karet (tzv. přírůstky). Karty se během hraní na stole hýbou, pokud si „přírůstek“ vezmete neopatrně, mohou se snadno pootočit a pohnout tak dalšími balíčky na stole. Přitom by stačil rozkládací herní plánek z tenkého kartonu. Je ovšem také pravda, že se dá hrát i zcela bez tohoto „plánu“. 

A jak Amazonie hraje? Příprava hry je poměrně rychlá a snadná. Nejdůležitější je opravdu pečlivé promíchání karet pralesa. Ze zamíchaných karet odeberete 10 náhodných a zbytek rozdělíte do tří přibližně stejně velkých balíčků. Ve společném prostoru vytvoříte pomocí velkých karet herní plán: kolem jedné z nich dáte po jednom balíčku karet pralesa na místa označená „období 2“ a „období“ 3, na místo označené symbolem semínka položíte zamíchaný balíček semínek. Druhé dvě karty spojíte a na místo pro „aktuální období“ dáte poslední balíček pralesa. Na zbývající volná místa pro „přírůstky“ položíte (vždy lícem dolů a z balíčku aktuálního období): 1 kartu na pole „přírůstek 1“, 2 karty na pole „přírůstek 2“ a 3 karty na pole „přírůstek 3“. Do společné zásoby dáte všechny žetony a každý hráč obdrží 1 startovní kmen (karta s fialovým rubem). Určíte prvního hráče (v pravidlech se dočtete, že začít má ten, kdo naposledy zaléval nějakou květinu, my máme všechno rostlinstvo na zahrádce a Amazonii jsme hráli v prosinci, tak jsme si prvního hráče vylosovali) a hra může začít.

Hra dvou hráčů může začít

Vaším úkolem je v průběhu třech období vypěstovat ten nejkrásnější a nejhustší prales s nejvyššími stromy, bujnou vegetací rostlin a spokojenou populací zvířat. V svém tahu máte možnost vzít si jednu z hromádek Přírůstku: podíváte se na Přírůstek 1 a karty (nebo kartu) si můžete ponechat, nebo ji vrátíte zpátky a přidáte k ní jednu kartu (lícem dolů) z balíčku aktuálního období a pokračujete k Přírůstku 2, a pokud se vám nezalíbí ani ten, k Přírůstku 3. V poměrně vzácném případě, že nebudete chtít ani jednu z hromádek Přírůstků, přidáte postupně po jedné kartě ke každé z nich a vezmete si jednu kartu z dobíracího balíčku (aktuálního období). Všechny karty, které jste si takto vzali, musíte ihned vyložit do svého pralesa. V případě, že jste si vzali korunu, ale nemáte žádný volný kmen, na který byste ji mohli přiložit, musíte kartu koruny odhodit. Pak je na tahu váš protihráč. 

Jak z karet roste prales? Základem (který opravdu není radno podceňovat) jsou kmeny a koruny. Pokud si doberete kmen, volíte, zda ho přiložíte ke kmenu, který již máte, a vytvoříte tak vyšší strom, nebo samostatně, a váš prales zhoustne. Na konci každého období se hodnotí nejvyšší strom (postupně 3, 4 a 5 body) a na konci třetího období navíc ještě nejhustší prales (a to hned 10 body), budete tedy chtít volit s rozmyslem a hlavně sledovat svého soupeře. Každá karta kmenu má navíc ještě vlastní bodovou hodnotu (0-2 body). Strom ale neobodujete, dokud nebude mít korunu. Bodová hodnota korun se odvíjí od celkové bodové hodnoty kmene, na němž stojí: například pokud položíte korunu 2 × na kmen skládající se z tří části o bodových hodnotách 0, 2 a 1 (celkem 3 body), má tato koruna hodnotu 2 × 3, tedy 6 bodů (a celý strom 3 + 6, tedy 9 bodů). Pokud na tentýž kmen položíte korunu s hodnotou 0 ×, bude mít celý strom hodnotu 3 + 0 × 3, tedy 3 body. Jakmile si korunu vezmete do ruky a máte v pralese nedokončený strom, musíte ji na něj položit, i když je to pro vás nevýhodné (upřímně, my jsme ve hře téměř vždy byli rádi za každou korunu, i za tu s nulovou hodnotou). Dokončené i nedokončené stromy ve vašem pralese zůstávají až do konce hry (pokud vám neshoří, ale o tom níže). 

Další rostliny mohou růst buď na stromech nebo na zemi pod nimi.

Základní karty rostlin

 Váš prales mohou zaplnit kapradiny: roste-li jich ve vašem pralese lichý počet, bodujete na konci období 2 body za každou kartu kapradiny, pokud jich ale máte sudý počet, nezískáte za ně nic. Monstery potřebujete mít k bodování alespoň 3, pak za ně získáte 8 bodů. Poslední rostliny, které můžete v základní hře najít, jsou bromélie: za 1 bromélii máte 2 body, za 2 bromélie 7 bodů, máte-li ale 3 nebo více bromélií, odečtete si na konci období 3 body. Kromě rostlin můžete nalézt i semínka, která vám na konci období mohou poskytnout důležitou chybějící kartu (v balíčku semínek najdete karty kmenů, korun a rostlin, a na konci období si doberete 3 karty z balíčku nového období a můžete si ponechat tolik karet, kolik semínek máte). Rostliny z pralesa po skórování aktuálního období musíte odhodit (uvadly a v novém období musí dorůst nové, přeci jen nežijí tak dlouho jako stromy pralesa). 

V pralese se vám mohou rodit také zvířata. V základní hře je 6 párů zvířat, vždy jedno zvíře z páru vám dává nějaké pomocné efekty do hry, a máte-li na konci hry celý pár, dostanete za něj více bodů (typicky 2 body za zvíře bez efektu, 5 bodů za pár). Zvířata vám v pralese zůstávají, ale bodují se jen na konci hry (podařilo se vám udržet stabilní populaci daného druhu), v prvních dvou obdobích za ně žádné body nedostanete. 

Základní karty zvířat

Poslední typ karet jsou různé efekty počasí a prostředí. Za každý pár slunce + déšť dostanete 5 bodů v rámci aktuálního období. Další tři typy karet představují pro váš prales nebezpečí: pokud si doberete kartu sucho, musíte okamžitě odhodit jakoukoli kartu ze svého pralesa. Pokud máte na konci období 2 karty požár, musíte ze svého pralesa ještě před skórováním odhodit 2 karty rostlin (kromě kmenů a korun). Máte-li těchto karet 3 a více, musíte po 1 kartě odhodit vy i váš soupeř (požár se šíří). Máte-li zároveň požár i semínko, můžete si dobrat o tolik karet klíčení víc, kolik karet požár máte (na spálené zemi jsou živiny a snáze sem dosáhne slunce). Choroba funguje podobně: máte-li na konci období 2 karty choroby, musíte odhodit 2 zvířata, máte-li chorob 3 více, odhodíte vy i váš soupeř po 1 zvířeti. Také karty slunce, déšť a nebezpečí se odhazují po skórování na konci období.   

Hra se hraje na tři období, v každém z nichž dobíráte karty z jednoho z balíčků. Na konci prvních dvou období proběhne bodování: bodujete nejvyšší strom, dorostlé stromy (s korunou) a rostliny. Rostliny se po tomto bodování odhazují. Stromy zůstávají, ale na ty, které jste v právě proběhlém období již bodovali, položíte po žetonu zvířete. Ten slouží jen k označení již obodovaného stromu (a dělá váš prales hezčím). Zvířata přinášejí body až na konci hry, po třetím období. Stejně tak na konci hry dostane ten z hráčů, jehož prales má více stromů, 10 bodů. Hráč s více body vítězí. 

Pokročilé karty rostlin

Amazonie nabízí i hru pro pokročilé, v níž přidáte a/nebo zaměníte některé karty: můžete přidat nové karty rostlin (4 druhy) a nebezpečí (2 druhy), zaměnit 6 původních párů zvířat za 7 párů zvířat nových (či si zvolit/vylosovat libovolnou kombinaci 6-7 párů zvířat) a nakonec můžete do hry přidat karty proměnlivých období, které do každého kola přidávají jeden společný efekt pro oba hráče (může být pozitivní i negativní).   

Pokročilé karty zvířat

A naše dojmy? Na to, jak málo typů karet se v balíčku pralesa nachází, nabízí hra překvapivou variabilitu a staví hráče před zajímavá rozhodnutí. Vezmu si tuhle jednu kartu, protože se mi hodí, nebo si raději prohlédnu i přírůstek 3, kde jsou 3 karty? Ale protihráč tuhle kartu také potřebuje, přece mu ji nenechám… Jak jsme se postupně hru učili, stále častěji se nám stávalo, že jsme „chňapli“ právě po té jedné kartě. Varianta hry pro pokročilé není nijak složitější, ale nabízí další možnosti v okamžiku, kdy by se hra mohla začít „ohrávat“ – doporučujeme ji proto do hry klidně přidat po vaší třetí až páté hře a karty pro různé partie měnit. S novými zvířaty a všemi kartami rostlin a nebezpečí se mi náhle dařilo sbírat přes 110 bodů. Herní doba uvedená na krabici (30 min.) skutečně odpovídá (dokonce ani mne nenavštívily mé nejlepší kamarádky Analýza s Paralýzou). Ne, že by rozhodnutí byla vždy úplně jednoduchá, ale ne tom, zda si karty vezmete nebo ne, se na dlouho zaseknout nedá. Svůj i soupeřův prales celou dobu vidíte před sebou, a protože rostliny a nebezpečí na konci období odhazujete, je stůl poměrně přehledný. Pokud ze hry chcete dostat maximum, je třeba ji hrát skutečně jako hru kompetitivní, sledovat, co má soupeř v pralese, a maximálně využívat efekty karet. Pokud se vám podaří např. donutit soupeře vzít si třetí bromélii, bude se jí muset nějak zbavit, nebo přijde na konci období o 10 bodů (7 bodů by získal za 2 bromélie, více bromélií naopak 3 body odečítá). Podobně se dá pracovat s kartami nebezpečí. Tohle je také důvod, proč jsem nakonec ani nezkoušela sólovou hru. Jelikož na vás ubohý Duch pralesa nemůže nijak reagovat, bude sólo hraní vždy více o náhodě a hlavně – velmi rychle budete ducha přehrávat tak, že vám výhra už nebude přinášet žádnou radost. Hra 3- 4 hráčů může být zajímavým osvěžením, popřípadě vám umožní naučit hru někoho nového nebo mezi sebe přijmout hráče, který by se na vás jinak jen díval, sdílení balíčků jen mezi některými hráči ji ale činí náhodnější a Amazonie tak bude prostě vždy nejlepší se dvou. Ideálně se tak hodí pro páry či spolubydlící, kdy obstojí na kratší večer sama (často jme chtěli zahrát další odvetnou hru) nebo vytvoří pěkný filler po dohrání některé z delších her. Byť si nemyslím, že je hra primárně určena pro děti, bude je bavit v případě, že ji budou hrát děti podobných hráčských schopností. Pak se na ní dokonce mohou postupně učit herní taktiku a hraní proti sobě. „Škodící“ karty tu nejsou nevratné, neznemožní vám hrát a nezkazí vám dojem ze hry, jen vám, jsou-li dobře hrané, seberou nějaké ty body. Věk 8 let, uvedený na krabici, pro takovéto hraní odpovídá. Karty navíc obsahují ještě doprovodný text, v němž se o daném zvířeti i rostlině něco dozvíte – a informace na nich budou často nové nejen pro děti.  

Nejvyšší strom v pralese … za 0 bodů.

Pro dva hráče nabízí Amazonie hodně zábavy v malé krabici. Bez problémů si ji vezmete s sebou do restaurace (a ještě se na vás přijde podívat pár lidí, protože prales na stole opravdu hezky vypadá). Byť se s hrami s přírodní a zvířecí tématikou poslední dobou roztrhl pytel, jde často o téma, na němž se dokážou shodnout lidé rozdílných zájmů. A Amazonie prostě baví. Tenhle laskavý pralesní konflikt si od nás odnáší ocenění žádný multiplayer-solitérpropojení tématu a mechanizmů a vstupní hra.

Amazonie získává od Říše her ocenění:

Poděkování

Za poskytnutí hry na recenzi děkujeme společnosti MindOK.

Hru můžete zakoupit přímo zde.

Tags:

One Reply to “Amazonie”

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by Vás zajímat také: