300: Země a voda

Řecko-perské války v kostce. A v kostkách!

Snad každý zná příběh spartských válečníků vedených králem Leonidem z doby před dvěma a půl tisíci lety… Legenda vypráví, že 300 statečných tehdy čelilo nekonečným přívalům statisíců perských vojsk. Ve skutečnosti čítalo Leonidovo vojsko pravděpodobně kolem 7000 mužů, nicméně Peršané byli i tak v obrovské přesile, perský velkokrál Xerxés měl mít k dispozici nižší statisíce vojáků. Řekům se ve skvěle strategicky zvoleném thermopylském průsmyku podařilo odrazit několik perských útoků po sobě a pobít značné množství nepřátel. Nicméně nakonec se – dle řeckého historika Hérodota v důsledku zrady – vítězství přece jen začalo přiklánět na stranu Peršanů. Leonidás ještě dokázal poslat většinu své armády do bezpečí, sám ale zůstal a spolu asi s tisícovkou nejvěrnějších při posledním vzdoru u Thermopyl padl.

Hra 300: Země a voda je asymetrická strategická válečná hra zasazená do prostředí řecko-perských válek, jejichž součástí byla i výše zmiňovaná bitva u Thermopyl. Je určena pro dva hráče od čtrnácti let a herní doba se pohybuje kolem třiceti až čtyřiceti minut. Jejím autorem je ostřílený designér válečných her Jasuši Nakaguro a hra vyšla poprvé v roce 2018 v jeho vlastním japonském vydavatelství Bonsai Games. V češtině ji vydalo v roce 2022 Fox in the Box. Mimochodem, zdá se, že se Jasuši Nakaguro v malých historických válečných hrách našel a chystá Punské války založené na velmi podobném principu jako 300: Země a voda.

Unboxing aneb obsah krabice

Malá krabice velikosti běžné knížky s netypickým magnetickým zavíráním po straně působí luxusně a je ilustrována zvenku i zevnitř. Bojovníci na obalu spíše připomínají postavy z počítačové hry než z historické bitvy, nicméně karty, herní deska i vnitřek krabice už jsou mnohem tematičtější. Herní plán představuje mapu Egejského moře a jeho pobřeží. Mapa je velmi jednoduchá, jsou zde pouze metropole, města, přístavy a cesty. Uvnitř krabice dále najdete šestnáct karet, po třech kostkách modré (perské) a červené (řecké) barvy, dva černé dřevěné ukazatele počtu kol a vítězných bodů a sešit pravidel o celkem šestnácti stranách. Dřevěné komponenty hráčů svědčí o značné asymetričnosti hry: hráč za řeckou stranu má pět červených disků loďstev a devět červených kostiček vojsk, Peršan šest modrých disků loďstev a 24 modrých kostiček vojsk. Hráč za perskou stranu má navíc dřevěný kvádřík představující pontonový most. 

Herní materiál. V popředí kostky, které dokážou s hrou pořádně zamávat. Každá karta obsahuje řeckou (červenou) a perskou (modrou) událost. Tmavší červené karty nejsou chyba tisku ale (silné) karty spartské.

This is SPARTAAA!

Asymetričnost hry 300: Země a voda může sice být někdy frustrující, přispívá ale významně k tematičnosti hry. Hráč za Řecko skutečně vnímá neustálé výpady mnohem početnějších Peršanů a řecká hra je poziční a obranná. Oproti tomu Peršan pociťuje řeckou technologickou převahu a vyšší morálku řeckých vojáků, nicméně přinejmenším zpočátku ho ztráty (nedojde-li k nim na strategicky významných územích) nemusí tolik bolet. 

Příprava hry

Příprava hry 300: Země a voda je velmi rychlá a snadná. Herní plán se rozloží tak, aby hráči seděli každý u své strany, tedy Peršan na straně dnešního Turecka a Řek na řecké straně. Peršan umístí po dvou svých vojskách do Abýdu a Efesu, do Efesu navíc umístí jedno své loďstvo. Řek umístí celkem tři vojska, po jednom do Athén, Sparty a Korintu, a po jednom loďstvu do Athén a Sparty. Zbylá vojska a loďstva (a pontonový most) si hráči položí do příslušných polí záloh či zásoby na své straně herního plánu. Každý hráč si rovněž vezme tři kostky ve své barvě. Všechny karty se zamíchají a vytvoří společný dobírací balíček. Černý ukazatel vítězných bodů se umístí doprostřed stupnice (na pole 0) a ukazatel kol na pole 1. Hra může začít!

Dokončená příprava hry. Pokud by se do konce kola nic nezměnilo, získal by hráč za Řecko 1 bod za 2 ovládané metropole a 1 město, tedy 5 bodů, proti 2 metropolím Peršana v hodnotě 4 bodů.

Jak se to hraje

Cílem hry je ovládnout a udržet více měst než soupeř. Vítězné body se počítají – a potenciálně přelévají – na konci každého kola, takže pokud se jednomu z hráčů podaří v jednom kole ovládnout o jedno město více než soupeř a v následujícím kole tuto situaci prostě udrží, získá v každém z těchto kol jeden bod. Hraje se maximálně pět kol, z nichž každé představuje jedno perské tažení. Karta Náhlá smrt perského krále ale může hru až o dvě kola zkrátit

Velké pozemní tažení Peršanů do Řecka. Peršan musí útočit, jinak o svá vojska ve fázi zásobování přijde bez účinku (ovládá 5 amfor a mimo své území má 8 vojsk). Stejně jsou ovšem ohrožena i řecká vojska: 9 jednotek na pouhých 5 amfor. Bude se tedy bojovat!

Každé kolo či tažení se dělí do celkem čtyř fází. V první fázi příprav využívají hráči své talenty (peníze) ke zbrojení a válečným přípravám. Perský hráč má standardně k dispozici dvanáct talentů, řecký šest. Za talenty je možné pořizovat karty (po jednom talentu), vojska (po jednom talentu, umísťují se do města, které hráč ovládá), loďstva (po jednom talentu řecká, po dvou talentech perská) a Peršané si mohou za šest talentů postavit také pontonový most přes Helléspont. Počet vojsk pořízených ve fázi příprav je omezen pouze počtem kostiček v zásobě hráče, maximální počet pořízených loďstev jsou dvě a karet si je možno zakoupit maximálně šest. Fázi příprav zahajuje vždy perský hráč. Dobere-li si v této fázi kartu Náhlá smrt perského krále, musí odhodit všechny karty z ruky, žádné přípravy neprovede a kolo okamžitě končí (ani perský ani řecký hráč neprovedou žádnou část příprav). Toto kolo se neboduje, odhazovací balíček se zamíchá s dobíracím a začíná nové kolo – nové tažení. Náhlá smrt perského krále může ve hře nastat maximálně dvakrát a hra tedy trvá minimálně tři a maximálně pět kol.

Přežije-li perský král fázi příprav, pokračuj kolo fází válečných operací. Ty jsou řízeny kartami a opět začíná perský hráč. Každý tah v rámci této fáze může hráč buď zahrát kartu nebo pasovat. Pasují-li oba hráči, kolo ihned končí. Karty lze hrát dvěma způsoby: jako událost nebo pro přesun (některé karty s příslušným označením umožňují hráči reagovat na akce soupeře a hrají se mimo tah hráče). Hráč může zahrát událost uvedenou na kartě (každá karta má řeckou i perskou událost, hráč hraje pouze událost své strany, její zahrání je ale často podmíněno), nebo může kartu odhodit a provést pozemní nebo námořní přesun. Pozemní přesun se provádí vždy z jednoho města do jiného po propojených trasách, přičemž vojska se musí přesouvat společně (není možné v rámci jednoho přesunu vojska cestou připojovat ani odpojovat). Pokud přesouvající se armáda narazí na nepřátelská vojska, zastaví se a proběhne pozemní bitva. Námořní přesun umožňuje přesunout libovolný počet loďstev z jednoho přístavu do jiného, ani loďstva se nemohou cestou připojovat nebo odpojovat. Každé loďstvo dokáže přesunout jedno vojsko, v rámci jednoho námořního přesunu je ale možné přesouvat maximálně tři vojska. Nachází-li se v cílové přístavu alespoň jedno loďstvo nepřítele, proběhne námořní bitva

Bitvy jsou řízené kostkami a když už k nim jednou dojde, jsou hráči v rukách bohů. Řecký hráč má výhodu skvěle vycvičených Hoplítů a jeho kostky mají hodnotu jedna až šest, zatímco Peršanovy kostky mohou mít nejvyšší hodnotu čtyři (perské hody pět a šest se prostě počítají jako čtyři, kromě Efesu a Abýdu, kde se perské pětky a šestky považují za pětky). Každá bitva se skládá z několika kol, kdy v každém kole hodí každý z hráčů tolika kostkami, kolik vojsk (nebo loďstev v případě námořní bitvy) v aktuálním boji má (nejvýše však třemi). Každému hráči se pak započte jeden nejvyšší hod. Ten, jehož hod je vyšší, v daném kole vítězí a jeho soupeř musí z boje (zpět do své zásoby) odstranit jedno své vojsko (nebo loď, jde-li o námořní bitvu, vezla-li zničená loď vojsko, je odstraněno i to). Pokud jsou hody obou hráčů shodné, odstraní každý po jednom svém vojsku/lodi. Bitva končí teprve tehdy, kdy v daném městě i přístavu zůstala vojska či lodě pouze jednoho hráče. K tomu dojde buď zničením vojsk či loďstev jedné strany nebo ústupem. Po skončení každého kola bitvy se může nejprve útočník a poté obránce rozhodnout, že zbytek jeho sil z bitvy ustoupí. V takovém případě se útočící vojska či loďstva vrátí na místo, odkud zahájily přesun před bitvou. Síly obránce ustupují do propojeného obráncem ovládaného města (útočník může tedy ustoupit vždy, pro obránce to nemusí být vždy možné). 

Karty: události a reakce

Kromě přesunu (který často skončí bojem) lze karty hrát i pro jejich události, popř. si je ponechat a hrát je v tahu protihráče jako reakce, popř. jimi posílit vlastní útok. Události umožňují bez boje odstranit nějaká nepřátelská vojska nebo loďstva z mapy (a připravit se tak na boj), umístit na mapu nějaká svá vojska či lodě, sebrat protihráči kartu z ruky (což ho připraví nejen o událost z karty, ale o celý tah), nebo odhodit nepotřebné karty a dobrat si nové. Některé karty poskytují při splnění určité podmínky vítězný bod. Řekové mají několik událostí, které výrazně posilují bojovou sílu jediného vojska. Peršané zase takové, které vrátí jejich zabitá vojska zpět do boje, popř. zamezí bodování Athén ve fázi bodování. Karty reakce jsou označeny hroty šípů či kopí v rozích a hrají se jako reakce na vlastní nebo nepřátelskou akci.

Polovina karet. Řecká akční karta 300 Sparťanů je karta reakce, jak naznačují hroty v rozích. Při jejím zahrání v prvním kole bitvy umožňuje řeckému hráči házet třemi kostkami bez ohledu na počet vojsk (karta tak reflektuje bojovou nadřazenost Hoplítů). Perská verze téže karty je běžnou akční kartou a její zahrání je podmíněno tím, že Peršané ovládají Athény. Na konci tažení se nebudou Athény bodovat a řecký hráč bude mít v následujících přípravách o jeden talent méně, pouhých pět.

Poté, co oba hráči pasují (nebo jim prostě dojdou karty), postoupí hra do fáze zásobování. I zde začíná s vyhodnocováním nejprve Peršan. Nejprve odhodí všechny karty z ruky, jednu si může ponechat a v takovém případě bude mít v následujícím kole pro fázi příprav k dispozici pouze deset talentů namísto dvanácti. Řecký hráč si může bez postihu ponechat až čtyři karty. Má-li jich v této fázi víc, zbytek odhodí. Dále perský hráč zkontroluje stav zásobování svých jednotek. V Abýdu a Efesu může mít libovolný počet jednotek, jsou zásobovány z centra Perské říše. Ve zbytku měst spočítá počet amfor v jím ovládaných městech (ty v Abýdu a Efesu se nepočítají) a pokud má na mapě mimo své metropole větší počet vojsk, než je počet amfor v jím ovládaných městech, musí tato vojska vrátit do své zásoby. Následně zkontroluje, jestli jsou všechna jeho zbývající vojska propojena zásobovací trasou s alespoň jedou z jeho metropolí. Zásobovací trasu tvoří nepřerušené cesty a neblokované přístavy. Cesty jsou přerušeny nepřátelskými vojsky, přístavy blokují nepřátelské lodě. Každé vojsko, které takovou zásobovací trasu nemá, je odstraněno. Řecký hráč následně zkontroluje svá vojska podle téměř stejných pravidel. Jedinou výjimkou je, že se mu počítají amfory v jeho metropolích, ale zároveň musí amforami „uživit“ i vojska ve svých vlastních metropolích. 

Řekovi se podařilo odříznout perské vojsko. Peršan má sice mimo své metropole tři vojska a ovládá tři amfory, ale zásobovací trasa jeho vojska v Delfách je přerušena řeckými vojsky. Řek ovládá města a metropole se sedmi amforami a má na mapě sedm vojsk. O žádné tedy nepřijde.

Poslední fází kola je fáze bodování, kdy si oba hráči spočítají body za ovládané metropole (po dvou za metropoli) a města (po jednom za město) a ukazatel vítězných bodů se posune o rozdíl bodů směrem k hráči, který má momentálně převahu.

Konec hry

Konec hry nastává buď okamžitě, pokud jeden z hráčů dosáhne deseti bodů (automatické perské nebo řecké vítězství na stupnici vítězných bodů) nebo na konci pátého kola, kdy zvítězí ten hráč, na jehož straně se nachází ukazatel vítězných bodů. Je-li na nultém poli, končí hra remízou. 

Tak že prý jsme to pěkně vymňoukli. Kocour Merlin a tradiční kontrola kvality.

Naše dojmy

Malá krabice s pár komponenty poskytuje spoustu strategických možností. Nejzajímavější jsou první hry, kdy za obě strany hledáte základy strategie, ale notná porce náhody v podobě karet a zejména kostek zaručuje velkou znovuhratelnost. Navíc je za půl hodiny dohráno, a tak pokud vám nebudou jednou padat kostky, budete si hned chtít zkusit novou partii, jestli to s trochou štěstí pro vás nedopadne lépe. Už jsem zmiňovala, že hra dokáže velmi pěkně simulovat perskou početní a řeckou technologickou převahu. Hra za Řeka a ze Peršana je naprosto odlišná. Řek reaguje a brání, Peršan musí aktivně napadat. Herní rozhodnutí nejsou snadná ani za jednu stranu. Zahrát kartu jako událost nebo pro přesun jednotek (a spustit bitvu)? Pasovat a donutit protivníka odhalit strategii? Pokud bude ale pasovat i on, kolo skončí… Vzít spíše karty nebo vojska a loďstva? Zejména Peršan potřebuje vojska neustále doplňovat, ale bez karet se s nimi ani nepohne. Více karet sice znamená více akcí za kolo, ale zároveň větší šanci smrti perského krále – a kratší hra bývá výhodná pro Řeka. Ponechat si kartu na reakci? Nebo zahrát v daném kole více tahů a pokusit se ovládnout více měst? A kolik vojsk mít na mapě, když všechna nemohou přežít fázi zásobování? Hráči neustále vyvažují výhody a nevýhody a hra je tím zajímavá a zábavná. Zároveň nemá sklony upadat do analytické paralýzy, protože přece jen možnosti hráče jsou v jednom tahu omezeny. 

300: Země a voda bude skvěle fungovat jako rychlá válečná hra pro ty, kdo již mají s válečnými hrami zkušenosti a chtějí mít bleskovou alternativu jako filler nebo na cesty. Zároveň funguje jako skvělá vstupní hra do válečných her pro ty, kdo se s tímto žánrem teprve seznamují. Rychlost, přehlednost a jednoduchost této hry jsou jako dělané pro vyzkoušení základních mechanik herního válečnictví. Naopak se hra určitě nebude líbit těm, kdo nevyhledávají konflikt a náhodu. Náhody je tu totiž hodně a pokud kostky nepadají, prostě prohrajete a nic s tím neuděláte… U hry, která trvá kolem půl hodiny, to ale jako velký problém nevidím. 

300: Země a voda získává od Říše her ocenění:

Poděkování

Za poskytnutí hry na recenzi děkujeme společnosti Fox in the Box.

Hru můžete zakoupit přímo zde.

Tags:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by Vás zajímat také: